Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2014-05-21 11:21:36

 19 maja bieżącego roku nasze miasto było miejscem nawiedzenia znaków Światowych Dni Młodzieży – Krzyża oraz ikony Matki Bożej „Salus Populi Romani”.  Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 19:30 pod pomnikiem św. Jana Pawła II montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz zduńskowolską młodzież. Zebranym wiernym została przybliżona historia i idea ŚDM. Spotkanie to było jednocześnie okazją do dziękczynienia za kanonizację Papieża-Polaka. Po wspólnym wykonaniu ulubionej pieśni św. Jana Pawła II- Barki licznie zgromadzeni zduńskowolanie udali się autobusami w okolice miejscowości Stawiszcze, gdzie od młodych sieradzan odebrano symbole ŚDM. Następnie w nocnej pielgrzymce przeniesiono je do naszej Bazyliki, w której o godz. 23:30 została odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Kanclerza Artura Niemiry.

Główny celebrans w homilii nawiązał do istotnej roli krzyża w życiu każdego człowieka, a także zwrócił szczególną uwagę na potrzebę jedności między chrześcijanami, której źródłem powinien być krzyż Chrystusa. Wyrazem tego jest peregrynacja symboli ŚDM po polskich diecezjach. Przeżycie tego nawiedzenia ma na celu przygotowanie do przyjęcia w 2016 roku młodzieży z innych krajów świata. Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni mieli możliwość krótkiej adoracji Krzyża i ikony. Znaki te gościły w naszej parafii również we wtorek 20 maja, gdzie od wczesnych godzin porannych wierni mogli czuwać i czcić te wielkie symbole.

Po porannej Eucharystii Krzyż i Ikona znalazły się w centrum refleksji młodych parafian Bazyliki, szczególnie gimnazjalistów pod opieką katechetki, p. Placek. Następnie Symbole zostały przeniesione w procesji młodzieży do Urzędu Miasta oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Na placu szkolnym miał miejsce program słowno-muzyczny dotyczący Światowych Dni Młodzieży oraz osoby Świętego Papieża Polaka. Zadowalające jest to, że Święte Znaki spotkały się z przychylnością i zaciekawieniem zduńskowolan, chodzących po ulicach miasta. Na powrót insygniów oczekiwali już w kościele przedstawiciele parafii Św. Pawła – uczniowie Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej, Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica wraz z zespołem muzycznym „Chcę zdać”. Różaniec z rozważaniami papieskimi poprowadzili młodzi parafianie z kościoła księży orionistów. W obecności Krzyża i Ikony odbył się również program artystyczny z multimedialną prezentacją papieską i Litanią do Nowego Polskiego Świętego, przygotowany przez parafię w Korczewie – Zespół Szkół Rolniczych w Wojsławicach, gimnazjum w Czechach i gimnazjum z Wojsławic. W godzinach popołudniowych zaś klimat modlitewnej zadumy i refleksji podtrzymały połączone siły młodzieży z Janiszewic oraz Sieradza – Męki.

Zwieńczeniem tych uroczystości była Msza Święta, podczas której młodzież z trzech zduńskowolskich parafii otrzymała Sakrament Bierzmowania z rąk Biskupów: Wiesława Meringa oraz Stanisława Gębickiego. Do tego uroczystego wydarzenia ponad 300 młodych dziewcząt i chłopców przygotowywało się przez 3 lata nauki w gimnazjum w rodzinnych parafiach – Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny, Św. Maksymiliana oraz św. Antoniego. Trzy wspólnoty zostały jednak połączone przez tajemnicę Krzyża i obecność Znaków Światowych Dni Młodzieży. Wbrew obiegowym opiniom na temat wiary młodych i znaczeniu bierzmowania w ich życiu, podczas Eucharystii można było wręcz odczuć wiarę i skupienie młodzieży, a także wartość, jaką ma dla nich przyjmowany sakrament. Z wielką uwagą słuchali skierowanego do nich w dialogowanej homilii słowa Księdza Biskupa Ordynariusza i udzielali właściwych odpowiedzi. Ksiądz Biskup rozpoczął kazanie przypomnieniem, że młode serca są zawsze pełne dobrych pragnień i zamiarów, choć mogą one być czasem zaciemnione naszymi grzechami. Jednocześnie uwypuklił, że Krzyż Światowych Dni Młodzieży, na który mogą patrzeć zgromadzeni przypomina, co znaczy być chrześcijaninem dziś. Nawiązując do postaci św. Pawła, bohatera pierwszego biblijnego czytania uroczystości, wskazał, że wyznawanie wiary pociąga za sobą niekiedy brutalne konsekwencje – łącznie z prześladowaniami. Takie przypadki były znane w historii świata, jednak nie należą tylko do przeszłości. Drogę prześladowań przeszedł bohater filmu „Cristiada”, młody Jose Sanchez del Rio – wzór dla nowobierzmowanych. W podobne przykłady świadectwa wiary obfituje również historia naszej diecezji. Właśnie Świętych związanych z diecezją włocławską – o. Maksymiliana Kolbego, Siostrę Faustyną i Ks. Jerzego Popiełuszko – Ksiądz Biskup postawił młodzieży za wzorce życia wiarą dzisiaj.

Umocnieni Duchem Świętych w sakramencie bierzmowania i Komunią Świętą młodzi ludzie wraz ze swoimi rodzicami dokonali zawierzenia swojego życia opiece Matki Najświętszej oraz przyjęcia duchowo Krzyża Światowych Dni Młodzieży do swojej codzienności. Ten wzruszający moment, przeżyty w wielkim skupienie i ciszy, na długo pozostanie w sercach wszystkich zgromadzonych. Niewątpliwie, pomimo że nie stanowił integralnej części obrzędu bierzmowania, doskonale pozwolił młodym, wkraczającym w dojrzałe wyznawanie wiary, zostawić u stóp krzyża wszystkie swoje wątpliwości, lęki i marzenie.

Po zakończonej Eucharystii Krzyż i ikona zostały przekazane młodzieży z dekanatu szadkowskiego. Pamiętajmy jednak, że  jest to dopiero początek przygotowań do spotkania młodzieży z całego świata z Ojcem Świętym. Zwróćmy szczególna uwagę na to, ażeby wir przygotowań organizacyjnych nie przysłonił nam prawdziwego sensu i istoty jaką niesie ze sobą to wydarzenie.  Już dziś bardzo serdecznie zapraszamy do Krakowa w 2016 roku!Dodano: 2014-05-20 01:54:21

Po wieczornym programie słowno-muzycznym w wykonaniu młodzieży przy pomniku św. Jana Pawła II przyjęliśmy od młodych Sieradzan znaki Światowych Dni Młodzieży - Krzyż oraz ikonę Matki Bożej "Salus Populi Romani". Symbole te zostały przeniesione w nocnej pielgrzymce z udziałem wielkiej liczby osoó do naszej Bazyliki, gdzie odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem ks. kanclerza Artura Niemiry. Po Eucharystii zgromadzeni mogli przez chwilę zatrzymać się przy Krzyżu i ikonie. Również dziś (wtorek, 20 maja) będzie można uczcić te wielkie symbole, aż do godziny 15:30, a więc do rozpoczęcia Mszy Świętej z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. Więcej szczegółów - niebawem.

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-04-27 22:58:38

27 kwietnia był niewątpilwie wyjątkowym dniem. Tegoroczne Święto Bożego Miłosierdzia było pierwszym dniem, w którym w oficjalnych modlitwach Kościoła można było użyć terminu: "święty" wspominając postaci Jana XXIII i Jana Pawła II. Również na gruncie lokalnym mieliśmy okazję do świętowania - ciesząc się odpustem w kaplicy parafialnej pw. Miłosierdzia Bożego w Czechach. Suma odpustowa rozpoczęła się o godz. 14:00. Przewodniczył jej i kazanie odpustowe wygłosił rodak, ks. Dominik Kaczmarek, przygotowujący się do wylotu na misje do Kolumbii. Na zakończenie Eucharystii, po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia, wszyscy zgromadzeni udali się w procesji z Najświętszym Sakramentem dookoła kaplicy. Dalszy ciąg uroczystości (część artystyczna) miał miejsce w budynku szkoły. Z kolei po wieczornej Mszy Świętej w Bazylice odbyło się kolejne czuwanie modlitewne w intencji Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej na Jasną Górę, które w tym dniu stanowiło również dziękczynienie za kanonizację Wielkich Papieży. Czuwaniu przewodniczył kierownik Pielgrzymki, ks. Mariusz Danielewski.

fotorelacja w galerii Dodano: 2014-03-10 20:18:42

„Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!” Tak brzmi pozdrowienie, którym posługują się szczególnie ministranci. Od ostatniej niedzieli przed Wielkim Postem pełnoprawnie mogą się go używać świeżo obłóczeni kandydaci. Dla podkreślenia rangi uroczystości Mszę Świętą, podczas której najmłodsi ministranci przyoblekli po raz pierwszy komże sprawował Ksiądz Prałat Dariusz Kaliński. W dialogowanej homilii wraz z dziećmi poszukiwał wyznaczników „bycia ministrantem” i zachęcał do wstąpienia w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza. Po kazaniu, przedstawieni przez swojego opiekuna – Ks. Mariusza Danielewskiego – ministranci złożyli przyrzeczenia. Oto lista nowo obłóczonych:

Kacper Tutek,

Sławek Jakubiak,

Kamil Królewiak,

Miłosz Kuźnicki,

Brajan Maryliński,

Szymon Raj,

Maciek Rosołowski,

Jakub Smęda.Dodano: 2014-03-03 23:07:25

homiliaproklamacja Ewangeliiprezbiterzyprocesja wejścia

W poniedziałek, 3 marca 2014r., w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli miało miejsce rejonowe skupienie prezbiterów przed Wielkim Postem. Początkiem spotkania była Eucharystia połączona z Modlitwą w ciągu dnia pod przewodnictwem Ks. Bpa Wiesława Meringa. Homilię podczas Mszy świętej wygłosił ks. Tomasz Rusiecki, krajowy dyrektor Unii Apostolskiej Kleru. Opierając się na czytanej tego dnia w liturgii Ewangelii o młodzieńcu poszukującym drogi do życia wiecznego przypomniał, że ksiądz powinien być człowiekiem niosącym nadzieję prawdziwą, a nie iluzoryczną. Wielkim zadaniem prezbitera jest niesienie pamięci o Bogu, gdyż często właśnie jej brakuje człowiekowi. W tym kontekście przypomniane również zostało stwierdzenie, iż to Duch Święty jest pamięcią Kościoła. Na koniec Eucharystii wdzięczność wobec głównego celebransa wyraził pan Grzegorz Sapiejka, dziękując Bogu za jublieusz 25-lecia trzeźwości. Ks. Tomasz Rusiecki wygłosił również konferencję poświęconą Unii Apostolskiej Kleru, jej początkom, idei oraz bieżącym działaniu. Podsumowania skupienia dokonał Ksiądz Biskup Mering, jednocześnie uwrażliwiając prezbiterów na naglące problemy i najpilniejsze kwestie ich duszpasterskiego oddziaływania.

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 1029
Odwiedzin: 6337

Copyright © 2012 - 2020, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone