Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2014-09-02 21:46:11

W niedzielę 31 sierpnia 2014 r., w naszej parafii odbyło się diecezjalne Dziękczynienie za Plony - Dożynki Diecezji Włocławskiej i Województwa Łódzkiego.

Całość uroczystości rozpoczęła Msza św. o godz. 12.00 sprawowana przez J.E. Ks. Bp. Wiesława A. Meringa przy współudziale przybyłych księży dziekanów, proboszczów jak i wikariuszy, z całej diecezji włocławskiej.

We Mszy św. uczestniczyli także licznie zgromadzeni przedstawiciele władz wojewódzkich, lokalnych, przedstawiciele sołectw i poczty sztandarowe.

Gospodarzami dożynek, którzy serdecznie przywitali przybyłych gości, byli starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik oraz ks. prałat Dariusz Kaliński, proboszcz naszej parafii.

W wygłoszonej homilii Biskup Ordynariusz zwrócił uwagę na potrzebę wdzięczności. Jest ona piękna, ale i rzadka wśród ludzi. Wdzięczność winniśmy okazywać za to, co otrzymujemy od ludzi, ale przede wszystkim powinniśmy być wdzięczni za osoby, które okazują nam dobro. Rolnicy zasługują na wdzięczność całego społeczeństwa.

Po Mszy św. uczestnicy dożynek przeszli ulicami miasta w barwnym korowodzie na teren Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości: prezentacja wieńców dożynkowych, obrzęd dzielenia chleba, rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz występy artystyczne.

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali i zatroszczyli się o podniosły i uroczysty wymiar Eucharystii, podczas której dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony.  Dodano: 2014-08-22 12:17:10

Już po raz XXIV tradycyjnie we Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej, wyruszyła Piesza Pielgrzymka ze Zduńskiej Woli na Jasną Górę.

O godz. 7.00 w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia NMP sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył ks. prał. Dariusz Kaliński – proboszcz i Kustosz Bazyliki, kazanie wygłosił ks. kan. Janusz Gozdalik – proboszcz parafii św. Anny w Korczewie. Kaznodzieja mówił o wyjściu z codzienności, aby przyjrzeć się swojemu życiu. Spojrzeć na swoje życie z perspektywy drogi, z perspektywy pielgrzymiego szlaku. Aby odkryć na nowo te wartości, które są w życiu najważniejsze, a które wypływają z Ewangelii. Pielgrzymka ma uczyć miłości do drugiego człowieka, dzięki tej bratniej miłości człowiek ma otwierać się na Boga.

W koncelebrze wziął udział cały zastęp kapłanów: ks. prał. Ryszard Kucharski – proboszcz par. św. Maksymiliana w Zdunskiej Woli, ks. kan. Piotr Czopiński – proboszcz par. św. Wojciecha w Sieradzu (Męka), ks. Krzysztof Miś FDP – proboszcz parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli, ks. Jan Salamon - rektor Seminarium Duchownego w Pińsku (pochodzący z parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli), ks. Piotr Kowalski – wikariusz parafii św. Pawła w Zduńskiej Woli (ojciec duchowny pielgrzymki), ks. Łukasz Ściślewski – wikariusz parafii sw. Maksymiliana w Zduńskiej Woli, ks. Sławomir Wysocki – wikariusz parafii św. Wojciecha w Sieradzu (Męka), ks. Maciej Pawlak – wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, oraz księża rezydenci i emeryci: ks. prał. Janusz Ogrodowczyk, ks. prał. Bolesław Kawczyński, ks. kan. Józef Boniecki.

W tym roku kierownikiem pielgrzymki jest ks. Mariusz Danielewski - wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli.

Swoją obecnością na Mszy św. zaszczycił również ks. Marek Molewski - diecezjalny dyrektor pieszej pielgrzymki na Jasna Górę.

Pielgrzymować będą również osoby przygotowujące się do kapłaństwa: ks. diakon Przemysław Dominiak – WSD Łódź, alumn Adam Perkowicz – WSD Włocławek oraz alumn Piotr Wolny – WSD Włocławek.

Po błogosławieństwie 270 pielgrzymów (zapisy trwają nadal) wyruszyło na Jasna Górę, przeżyć swoistego rodzaju rekolekcje w drodze.

Pielgrzymi nie pozostają osamotnieni podczas swojej drogi, każdego dnia w parafiach w Zduńskiej Woli wierni, którzy nie wybrali się na pielgrzymkę będą gromadzić się na Apelach Jasnogórskich, modląc się w intencji pielgrzymów, łącząc się z nimi duchowo.
24 sierpnia, wyruszy pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę, która przywita pieszych pielgrzymów w Częstochowie. Powrót do Zduńskiej Woli i powitanie w Bazylice wracających pielgrzymów, przewidziane jest na piątek 29 sierpnia, ok. godziny 17.30. 

 Dodano: 2014-08-22 11:23:43

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

„…powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa,

świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą,

ogłaszamy, orzekamy i określamy, jako dogmat objawiony przez Boga:

że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica,

Po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej”
( Papież Pius XII; 1950 r.)

 15 sierpnia 2014 r. w przeżywaliśmy Odpust Parafialny. Tego dnia mieszkańcy naszej parafii, a także liczni goście spotkali się na wspólnej modlitwie w naszym kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, by uczestniczyć w głównych uroczystościach odpustowych. Punktem centralnym obchodów była Msza św. sprawowana o godz. 12: 00, której przewodniczył ks. prałat Grzegorz Karolak – diecezjalny referent do spraw ekumenizmu.Dodano: 2014-06-22 19:07:48

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało, w Polsce obchodzimy w czwartek po Niedzieli Trójcy Świętej. W niektórych krajach jednak bywa ona przeniesiona na następną niedzielę. Humorystycznie możemy powiedzieć, że skoro tak, to oczywistością staje się procesja Bożego Ciała po Eucharystii niedzielnej w kaplicy w Czechach. Miała ona miejsce 22 czerwca o godz. 16:00. W koncelebrze obok Księdza Kanonika Józefa Bonieckiego Eucharystię sprawował także pochodzący właśnie z tej wioski ks. Dominik Kaczmarek, który już niedługo wyruszy na misje do odległej Kolumbii. Kazanie podczas Mszy Świętej, podobnie jak podczas całego dnia w Bazylice wygłosił pallotyński misjonarz, ks. Marek Pasiuk. Pod koniec Eucharystii mieszkańcy Czechów oddali wyrazy wdzięcznośći Dostojnemu Jubilatowi, ks. Prałatowi Karolowi Napiórkowskiemu, który niedawno świętował 60 rocznicę przyjęcia sakramentu święceń, oraz żegnanemu rodakowi, ks. Dominikowi. Jeszcze przed wyruszeniem procesji poświęcony został krzyż przed kaplicą. Oczywiście, nie mogło w drodze z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, zabraknąć... kropel deszczu :)

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-06-22 14:22:45

Choć Światowy Dzień Misyjny przypada co roku w przedostatnią niedzielę października, jednak w Zduńskiej Woli mogliśmy jej przedsmak czuć już pod koniec czerwca. 22 dnia tego miesiąca słowo Boże, właśnie pod kątem misyjnej działalności Kościoła, głosił o. Marek Pasiuk, pallotyn. Jego głoszenie nie było jednak "głosem wołającego na pustyni", gdyż również tego samego dnia o godz. 12:00 "pożegnalną" Eucharystię przed wyjazdem do pracy duszpasterskiej w Kolumbii, sprawował ks. Dominik Kaczmarek, nasz rodak. Mszę Świętą koncelebrował wraz z nim sekretarz misyjny pallotynów, ks. Grzegorz Młodawski, ks. prałat Dariusz Kaliński, zaprzyjaźnieni księża, współbracia z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, księża z Afryki, a także proboszcz parafii pw. Epifanii w Bello, a więc przyszły proboszcz naszego Misjonarza, ks. Adam Kraszewski. Właśnie on wygłosił kazanie, w ktorym przypomniał 3 kroki, znaki chrześcijańskiego świadectwa - zaufanie Bogu, prawdę, oraz poznanie. Zaznaczył również, jak praca czeka pochodzącego z Czechów ks. Dominika - posługa chorym, formacja lektorów, ministrantek i ministrantów, towarzyszenie grupie charyzmatyczmej oraz grupie matek katolickich. Nie zapomniał również zaznaczyć, że ta Msza Święta jest pożegnaniem, owszem, ale w znaczeniu posłania.

Właśnie w kategoriach posłania pozostawił swoje słowa przyszłemu misjonarzowi ks. prałat Dariusz Kaliński, prosząc, aby również w odległej Kolumbii towarzyszyło mu tak bardzo polskie powiedzenie - "bez Boga ani do proga". Na radość i trud misyjnej działalności naszemu pallotynowi błogosławieństwa udzieliła jego mam, po czym otrzymał stułę i dekret misyjny.

Niech w naszych modlitwach i pamięci pozostanie wspomnienie tego dnia i naszego rodaka, aby gdziekolwiek pośle go Pan Bóg, tam w mocy Ducha Świętego był "artystą duszpasterstwa".

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-06-19 23:00:37

Ulicami Zduńskiej Woli 19 czerwca, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało), mogliśmy spacerować wraz z Jezusem. Po Mszy Świętej, która odprawiana była o godz. 11:00 w parafii św. Antoniego, udaliśmy się wraz z Najświętszym Sakramentem skrytym w monstrancji ulicą Łaską, poprzez cztery ołtarze, symbolizujące 4 Ewangelie, aż do Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny. W procesji eucharystycznej wzięli udział ministranci, asysta, bielanki, orkiestra, chór, członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba oraz mieszkańcy naszego miasta. Ołtarze przygotowane zostały przez parafię św. Antoniego, św. Pawła, rzemiosło zduńskowolskie oraz straż pożarną. Na procesji jednak uwielbienie Boga się nie skończyło - wieczorem, o godz. 20:00 miała miejsce adoracja, prowadzona przez ks. Mariusza Danielewskiego, wraz z animacją muzyczną parafialnego młodzieżowego zespołu Siloe. Niesamowita okazja, aby nie tylko spotkać, ale wręcz DOTKNĄĆ BOGA...

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-06-15 15:16:24

„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen” Te słowa, wybrane przez młodego Człowieka, stały się klamrę spinającą Jego 60 lat posługi kapłańskiej. Ks. Prałat Karol Napiórkowski, Kapelan Sióstr Wspólnej Pracy w Zduńskiej Woli, bo o nim mowa, celebrował Mszę Świętą Jubileuszową w Bazylice WNMP w Zduńskiej Woli 15 czerwca o godz. 12:00. Homilię podczas uroczystości wygłosił Ksiądz Prałat Dariusz Kaliński. W swoim słowie przypomniał teologię sakramentu święceń w odniesieniu do jedynego pośrednictwa i Kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Nadmienił o trudnych czasach początków kapłańskiej drogi Dostojnego Jubilata, które przypadały na okres po roku 1954. Jako wolny prezbiter posługiwał w krótkich odstępach czasu w różnych parafiach, niekiedy zmuszony opuszczać placówkę w pośpiechu, aby już następnego dnia pełnić obowiązki duszpasterskie w innym miejscu. Jednocześnie te trudności, jak zasugerował w homilii Ksiądz Prałat, pomogły oszlifować diament życia Księdza Kapelana Karola tak, aby mógł lśnić pokorą. Pomoc i posługa Księdza Jubilata dla Bazyliki i parafian są znaczne, choć ciche, pozbawione oczekiwania na wyrazy wdzięczności. Tych jednak nie zabrakło pod koniec uroczystości. Oprócz licznych przedstawicieli parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli – ministrantów, asysty, scholii, rodzin, działających wspólnot – wzruszającym akcentem były podziękowania parafian z Kramska, w którym to swego czasu Ks. Karol Napiórkowski pełnił posługę proboszcza. Na koniec Eucharystii podziękowania wyraził Dostojny Jubilat, zaznaczając, iż wielką radości płynącą z tego Jubileuszu byłyby dla niego liczne powołania – zarówno spośród chłopców, jak i dziewcząt. Ksiądz Prałat Kapelan podzielił się również swoją mądrością i zawołaniem, które prowadziło go przez kapłańskie życie, a które również umieścił na jubileuszowym obrazku – „Z Maryją zwycięstwo!”

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-05-25 14:11:42

Maj oprócz śpiewu Litanii do Matki Bożej kojarzy się również z uroczystościami pierwszych Komunii Świętych oraz ich rocznicami. Właśnie taką Rocznicę obchodziliśmy w naszej Bazylice w niedzielę 25 maja, na Mszy Świętej o godz. 12:00. Oczyszczone przez sobotnią spowiedź świętą serduszka dzieci mogły wspominać wydarzenia sprzed roku. Nie chodziło jednak o prezenty, ale o Najważniejszego Gościa - Jezusa, którego w Najświętszym Sakramencie przyjęły po raz pierwszy.

Właśnie do tych wspomnień odwołał się przewodniczący Mszy Świętej ks. Mariusz Danielewski w kazaniu - dialogu z dziećmi. "Rok temu przyjęliśmy pokarm, który wprowadza nas do Nieba." Warto o tym pamiętać i jak najczęściej, szczególnie podczas niedzielnej Eucharystii, Go przyjmować, będą w stanie łaski. Ksiądz Mariusz przypomniał również, że karmimy sie nie tylko samym opłatkiem, ale samym Bogiem - Panem Jezusem. Warto o tym pamiętać i właśnie takiego nazewnictwa uczyć dzieci.

Wspomnienia mają wielką moc. Może przy tej okazji warto przywołać na myśl nasze pierwsze Komunie Święte i zastanowić się, ile dziecięcej, czystej, szczerej wiary pozostało w nasz do dnia dzisiejszego?

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-05-24 23:34:10

Wielki Post zakończyliśmy ponad miesiąc temu, jednak sprzed naszych oczu nawet w okresie Wielkanocnym nie znika Tajemnica i Znak Krzyża. W sobotę, 24 maja, w kaplicy na cmentarzu parafialnym Ksiądz Prałat Dariusz Kaliński przewodniczył Mszy Świętej w intencji zmarłych, na zakończenie której został poświęcony nowy Krzyż cmentarny.

Krzyż jest znakiem nienawiści, który został przemieniony w symbol wielkiej miłości Boga do człowieka. Od tego stwierdzenia rozpoczął homilię Ksiądz Proboszcz. Następnie zaznaczył, że wszystko, czego dotyka Bóg, staje się lepsze, błogosławione. Dotyk Boga ma działanie uzdrawiające. Właśnie takie działanie Najwyższego jest przyczyną procesji eucharystycznych, czy też obrzędów błogosławieństwa. Dopóki na świecie żyją ludzie, których serca oświecane są wiarą, dopóty będą w przestrzeni publicznej krzyże. Kaznodzieja przypomniał również wydarzenia z ostatnich tygodni i dni - kanonizację Wielkich Papieży oraz nawiedzenie Zduńskiej Woli przez symbole Światowych Dni Młodzieży; Krzyż oraz Ikonę Matki Bożej "Salus Populi Romani".

Znaki Bożej miłości i tajemnicy cierpienia pojawiają sie niekiedy na ciele wiernych - są to stygmaty. Jednym z najbardziej znanych stygmatyków był św. Franciszek, którego duchowe córki i synowie zrzeszeni są m.in. we wspólnocie Franciszkańskiego Zakonu Świecki, działającego przy Bazylice. Po homilii został do niej włączony nowy współbrat.

Na zakończenie Eucharystii uformowana została procesja, w której wszyscy zgromadzeni udali się do stóp nowego cmentarnego Krzyża. Tam wierni złączyli się w modlitwie wypominkowej za zmarłych, po czym nastapił moment finalny - błogosławieństwo pomnika wiary i zachęta Księdza Proboszcza, aby lampki stawiane pod krzyżem były znakiem pamięci o wszystkich zmarłych, szcególnie tych, którzy zginęli w wypadkach i nie mają grobów. Niczym echo w uszach brzmią słowa: "Witaj, Krzyżu Zwycięski... "

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-05-23 12:23:59

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY KONKURSU PLASTYCZNEGO, KTÓREGO FINAŁ ODBYŁ SIĘ PODCZAS IMPREZY „NOC MUZEÓW” 17.05.2014 ROKU, W MUZEUM – DOMU URODZIN ŚW. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Kolbego 9 w ZDUŃSKIEJ WOLI.

Jury w składzie : przewodniczący :    Marzena Sroczyńska – Gudajczyk ( artysta plastyk)

                                                          Marta Cieślak ( organizator konkursu)

                                                          Monika Sowińska ( organizator konkursu)

Jury przyznało w dwóch grupach wiekowych: przedszkolaki i szkoła podstawowa, 6 nagród, czyli od I do III miejsca w kategorii pierwszej oraz dwa wyróżnienia i takie same nagrody w drugiej kategorii.

Uczniom ZSSS im. Marii Grzegorzewskiej przyznano jedną wspólną nagrodę pocieszenia.

Kategoria SZKOŁA PODSTAWOWA:    
I NAGRODA: Magdalena Przesmycka lat 11
SP w   Wojsławicach, opiekun p. Goleczko i p. Posak

II NAGRODA: Adrianna Śpiewak lat 12
SP W Czechach, opiekun Barbara Chwiałkowska

III NAGRODA: Marta Jurzyk lat 9
Zespół Szkół Nr 1 w Zduńskiej Woli, opiekun: Małgorzata Kamińska

Wyróżnienie:  Oliwia Dobroń lat 11
SP w Wojsławicach, opiekun: p. Goleczko i p. Posak

Wyróżnienie:  Zuzanna Sadowska lat 8
SP w Wojsławicach, opiekun: p. Goleczko i p. Posak

Kategoria PRZEDSZKOLA:

I NAGRODA: Maria Stolecka lat 5
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Zduńskiej Woli, opiekun: R. Józefczyk, A. Kulesza

II NAGRODA: Anna Zawadzka lat 6
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Zduńskiej Woli, opiekun: R. Józefczyk, A. Kulesza

III NAGRODA: Natalia  Wojtynek lat 5
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Zduńskiej Woli, opiekun: R. Józefczyk, A. Kulesza

Wyróżnienie:  Kacper Bartosik lat 5
Przedszkole Publiczne Nr 9, opiekun: J. Gwardecka

Wyróżnienie: Michalina Strzemlińska lat 6
Przedszkole Publiczne Nr 11, opiekun: A Minias

Wszystkie prace, które brały udział w konkursie są wystawione w Muzeum – Domu Urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbego, przy ul. Kolbego 9 w Zduńskiej Woli. Serdecznie zapraszam.

Kierownik Ośrodka
Pamięci św. Maksymiliana Marii Kolbego
Marta Cieślak

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątek m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Liturgia Dnia

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 446
Odwiedzin: 2467

Copyright © 2012 - 2014, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone