Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2015-08-25 08:22:22

22 sierpnia br. zawitała w Sanktuarium urodzenia i chrztu św. Maksymiliana kolejna grupa pątników zmierzających na Jasną Górę. 

II Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę wyjechała 21 sierpnia br. z Włocławka. Dzień później dołączyła do nich grupa z Parafii św. Barbary w Turku i tego samego dnia pielgrzymi zatrzymali się na nocleg w Ośrodku św. Maksymiliana.

Nazajutrz pątnicy uczestniczyli we Mszy św. w bazylice, gdzie kazanie wygłosił ksiądz Mateusz Kuliński z Włocławka. Na pielgrzymi szlak dołączyła grupa pątników ze Zduńskiej Woli wraz z księdzem Pawłem Koralewskim.

Kierownikiem pielgrzymki jest ks. Dawid Drapała, wikariusz parafii św. Barbary w Turku.

Diecezjalną pielgrzymkę rowerową tworzą 3 grupy: z Włocławka, Turku i Zduńskiej Woli. Pielgrzymi rowerowi mają do pokonania łącznie 360 km, najdłuższy etap wynosi 109 km. Warto dodać, iż szlak przemierzą pątnicy w różnym wieku: najstarszy pielgrzym ma 74 lata, a najmłodszymi uczestnikami są: 6-letnia Tosia, 8-letni Kubuś i 10-letnia Julka. Wszystkich uczestników, których łączy miłość do Matki Bożej i pasja pielgrzymowania rowerami, jest 42.

Nad duchową stroną pielgrzymki czuwają duszpasterze: ksiądz Mateusz Kuliński z Włocławka, ksiądz Paweł Koralewski ze Zduńskiej Woli oraz kierownik ksiądz Dawida Drapała z Parafii św. Barbary w Turku.Dodano: 2015-08-18 11:24:12

Rozpoczęliśmy zapisy na Jubileuszową XXV Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę. Zapisy w auli Ośrodka Pamięci Św. Maksymiliana, ul. Kościelna 20 w godz. 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 18.00.Dodano: 2015-08-12 12:22:22

W poniedziałek 10 sierpnia rozpoczął się guntowny remont organów w naszej Bazylice. Termin wymusił harmonogram robót, ktory musi być zamknięty do końca 2015 roku. Jest to ogromne przedsięwzięcie, jak na mozliwości parafii, pozwoli jednak uczynić z naszych organów wysokiej klasy instrument koncertowy. Prosimy o modlitwę w intencji zadania, ktore ma służyć wszystkim zduńskowolanom i sprawić, że chwała Boża w naszej świątyni będzie, dzięki pięknemu brzmieniu organów, jeszcze większa.Dodano: 2015-08-11 09:09:22

Uroczystość poświęcenia odnowionego krzyża – pomnika dedykowanego pomordowanym w czasie II wojny kapłanom i alumnom diecezji włocławskiej oraz zduńskowolanom.

 

Odnaleziony marmurowy krzyż, który wydobyli z ziemi robotnicy podczas rozbiórki starego budynku obok kompleksu zabudowań „Ośrodka św. Maksymiliana” przypomniał tragiczne losy świątyni i mieszkańców Zduńskiej Woli podczas II wojny światowej. Staraniem księdza prałata Dariusza Kalińskiego, kustosza bazyliki Wniebowzięcia NMP i Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Maksymiliana Kolbego, odnowiony krzyż został poświęcony i dedykowany pomordowanym w czasie II wojny światowej kapłanom i alumnom diecezji włocławskiej oraz pomordowanym zduńskowolanom, między innymi tym, którzy 3 września 1939 roku zginęli podczas bombardowania miasta i kościoła, gdy uczestniczyli we mszy świętej.

         Już pobieżne oględziny pozwoliły rozpoznać krzyż znany z przedwojennych fotografii eksponowanych w Muzeum - Domu Urodzenia św. św. Maksymiliana. Pierwotnie krzyż usytuowany był na placu przed świątynią. Ulokowano go tam dla oznaczenia miejsca lokacji wcześniejszych drewnianych kościołów. W ten sposób starano się zgodnie z panującym zwyczajem zachować świętość miejsca. Tradycyjnie wokół świątyń dokonywano bowiem pochówku zmarłych.

         Pierwszą świątynią w tym miejscu była kaplica dworska pw. Matki Bożej Śnieżnej, która służyła również mieszkańcom Zduńskiej Woli. Choć od 1599 roku miała przypisanego do niej kapłana, to pozostawała filią parafii Korczew.

         Starania o erygowanie samodzielnej parafii wszczął łowczy szadkowski i dziedzic okolicznych włości Feliks Złotnicki. Akt erekcyjny sporządzony 22 XII 1766 roku został zatwierdzony 2 V 1767 roku w kurii arcybiskupiej prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego w Łowiczu. W 1782 roku zbudowano w Zduńskiej Woli nową świątynię pw. Wniebowzięcia NMP z drewna modrzewiowego. Natomiast starą kaplicę przeniesiono na cmentarz grzebalny.     

         Wobec szybkiego rozwoju miasta świątynia szybko okazała się niewystarczająca dla potrzeb parafii. Ówczesny kronikarz żalił się: „Parafianie za pogody modlą się w większej części na cmentarzu, w czasie zaś słoty nie przychodzą wcale do kościoła, wiedząc o tem, że się tam nie dostaną”. Fakt ten skłonił parafian i ówczesnego proboszcza, ks. Ignacego Kolbe, do rozpoczęcia budowy nowego kościoła, znaczącego, bo murowanego. Składki na ten cel zaczęto zbierać w 1870 roku. Dwa lata później wmurowano już i poświęcono kamień węgielny. Jednakże wobec stagnacji w przemyśle tkackim, a co za tym idzie zubożenia mieszkańców Zduńskiej Woli, budowa straciła swój impet.  Doszło nawet do dłuższych przerw w pracach budowlanych. Pomimo trudności nie ustawano w zabiegach nad zbieraniem funduszy. Zaowocowało to podźwignięciem murów tak, że za proboszcza Franciszka Zająca w 1883 roku świątynię pokryto dachem z blachą cynkową. Konsekracji kościoła dokonał bp Aleksander Bereśniewicz 30 V 1891 roku. Już wkrótce, bo 8 stycznia 1894 roku w tej świątyni został ochrzczony Rajmund Kolbe, który później podczas obłóczyn otrzymał zakonne imię Maksymilian. Poniósł on śmierć męczeńską 14 sierpnia 1941 roku.

         Wspomniany krzyż został przez Niemców usunięty w 1940 roku, a jego postument rozbity. Sam zaś kościół zamknięty dla wiernych i zamieniony na magazyn. Gorszy los spotkał kościół na cmentarzu grzebalnym, który został doszczętnie zburzony.

         Natomiast świątynia parafialna dzieliła losy mieszkańców Zduńskiej Woli, zarówno będąc świadkiem podniosłych uroczystości, jak i trosk codziennych, wzlotów i upadków ludzkich. W szczególny sposób dzieliła z parafianami losy burz dziejowych począwszy od pierwszych dni wojny. Ówczesny wikariusz ks. Józef Balcerczyk wspominał niemiecki nalot z 3 września 1939 roku:

„O godz. 900 Mszę św. odprawia ksiądz Bernard Sroka. Nadlatuje niemiecki bombowiec. Wierni słysząc go, wybiegają z kościoła. Lotnik rzuca w tym momencie wiązkę bomb. Zawala się strop nad prezbiterium - jest ranny ksiądz Sroka i ministrant Henryk Nowicki. Na zewnątrz kościoła przy magistracie ginie młody człowiek nazwiskiem Owczarek, a na ulicy przed kościołem jest kilka osób zabitych i kilka rannych - razem około 20 osób. Przerażenie wśród ludności wielkie. Posługę kapłańską spełniam najpierw przy zabitych, namaszczam ich olejem św., zapisuję ich w swoim notesie, a na nich samych kładę kartkę z nazwiskiem. Odwiedzam wszystkie punkty sanitarne, spowiadam, namaszczam, organizuję powrót rannych do ich domów. Ludność już teraz wie, jak wygląda wojna. To był i dla nas chrzest bojowy. Naloty stale się powtarzają aż do wieczora. Jestem przekonany, że byłem przy wszystkich rannych i przy wszystkich zabitych. Byłem bardzo zmęczony i osłabiony”.

         Nie sposób dziś opisać wszystkich strat wojennych Zduńskiej Woli. Już 11 XI 1939 roku na rynku miejskim odbyła się pierwsza publiczna egzekucja 6 Polaków. Obraz strat ukazuje zmniejszenie się liczebności miasta z 30 000 w 1939 roku do 19 000 w 1945 roku.

         Krzyż, który przeleżał w ziemi 76 lat po renowacji został przywrócony na plac kościelny. Choć usytuowany w innym miejscu, to przypomina ofiary poniesione przez zduńskowolan podczas II wojny światowej.

         Uroczystość poświęcenia pomnika w niedzielę 9 sierpnia zgromadziła na Eucharystii w bazylice licznie przybyłych: kapłanów, kombatantów, stowarzyszenia pozarządowe związane z naszym miastem i liczne grono mieszkańców Zduńskiej Woli.

         Ksiąsz biskup włocławski Wiesław Mering w homilii ukazał hekatombę ofiar zduńskowolan podczas wojny, począwszy od tych, którzy zginęli w świątyni, podczas bombardowania w pierwszych dniach września 1939 roku, aż po 225 kapłanów diecezji włocławskiej, którzy wraz z bł. Biskupem Michałem Kozalem oddali życie za Kościół i Ojczyznę. Ksiądz biskup podkreślił również jak bardzo potrzebne jest świadectwo wiary w naszych czasach, zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej, stojącej na krawędzi zagłady swojej tożsamości i chrześcijańskiej i kultury.Dodano: 2015-07-31 16:07:19

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Pod takim hasłem idą pielgrzymi z pieszej pielgrzymki diecezji bydgoskiej na Jasną, którzy we wtorek 28 lipca 2015 r. zatrzymali się w naszej parafii.

         Tradycyjnie już z daleka wchodzących witało bicie dzwonów, a w drzwiach kościoła na pielgrzymów oczekiwał ks. kanonik Józef, który zgodnie z tradycją kropił wchodzących do bazyliki wodą święconą. W świątyni pątnicy zostali powitani w imieniu wszystkich duszpasterzy parafii Wniebowzięcia NMP przez ks. Mariusza i pomodlili się przy relikwiach św. Maksymiliana. Po krótkim zapoznaniu z charakterem miejsca, jako sanktuarium św. Maksymiliana usłyszeli życzenia duszpasterzy, aby po tych kilku dniach ogromnego trudu, wysiłku fizycznego oraz duchowego mogli dotrzeć do obranego przez siebie celu. Kulminacyjnym punktem nawiedzenia naszej bazyliki była uroczyście celebrowana msza św.

         Następnie pielgrzymi zostali zaproszeni na posiłek przygotowany przez parafian. Po zregenerowaniu sił ruszyli w dalszą drogę w kierunku Widawy.

         Łącznie pielgrzymi mają do pokonania 300 km. Do Częstochowy dojdą 31 lipca. Hasło „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, które towarzyszy pątnikom w tym roku nawiązuje do głównej myśli trwającego w polskim Kościele roku duszpasterskiego. „Podczas wędrówki w licznych konferencjach i kazaniach rozważany jest temat nawrócenia i to wszystko, co Pan Jezus chce osiągnąć wobec nas przez tę drogę” - przypomina jeden z wędrujących kapłanów. Pielgrzymi idą w 8 grupach przypisanych do parafii: biało-żółta (Parafia Świętej Trójcy w Bydgoszczy), brązowa (Chrystusa Króla w Bydgoszczy), czerwona (Ducha Świętego), czerwono-czarna, błękitno-czarna (Świętych Polskich Braci Męczenników oraz  Najświętszego Serca Pana Jezusa w Solcu Kujawskim), przezroczysta (akademicka), zielono-żółta (św. Maksymiliana Kolbego w Bydgoszczy), złota (NMP Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej), błękitna (św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim), żółta (promienista) (św. Marcina Biskupa w Szubinie), biało-żółta (promienista) (Matki Boskiej Królowej Męczenników).

                                                                                                                                               Ks. Mariusz Budkiewicz.

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 1315
Odwiedzin: 11005

Copyright © 2012 - 2015, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone