Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2014-06-22 19:07:48

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało, w Polsce obchodzimy w czwartek po Niedzieli Trójcy Świętej. W niektórych krajach jednak bywa ona przeniesiona na następną niedzielę. Humorystycznie możemy powiedzieć, że skoro tak, to oczywistością staje się procesja Bożego Ciała po Eucharystii niedzielnej w kaplicy w Czechach. Miała ona miejsce 22 czerwca o godz. 16:00. W koncelebrze obok Księdza Kanonika Józefa Bonieckiego Eucharystię sprawował także pochodzący właśnie z tej wioski ks. Dominik Kaczmarek, który już niedługo wyruszy na misje do odległej Kolumbii. Kazanie podczas Mszy Świętej, podobnie jak podczas całego dnia w Bazylice wygłosił pallotyński misjonarz, ks. Marek Pasiuk. Pod koniec Eucharystii mieszkańcy Czechów oddali wyrazy wdzięcznośći Dostojnemu Jubilatowi, ks. Prałatowi Karolowi Napiórkowskiemu, który niedawno świętował 60 rocznicę przyjęcia sakramentu święceń, oraz żegnanemu rodakowi, ks. Dominikowi. Jeszcze przed wyruszeniem procesji poświęcony został krzyż przed kaplicą. Oczywiście, nie mogło w drodze z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, zabraknąć... kropel deszczu :)

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-06-22 14:22:45

Choć Światowy Dzień Misyjny przypada co roku w przedostatnią niedzielę października, jednak w Zduńskiej Woli mogliśmy jej przedsmak czuć już pod koniec czerwca. 22 dnia tego miesiąca słowo Boże, właśnie pod kątem misyjnej działalności Kościoła, głosił o. Marek Pasiuk, pallotyn. Jego głoszenie nie było jednak "głosem wołającego na pustyni", gdyż również tego samego dnia o godz. 12:00 "pożegnalną" Eucharystię przed wyjazdem do pracy duszpasterskiej w Kolumbii, sprawował ks. Dominik Kaczmarek, nasz rodak. Mszę Świętą koncelebrował wraz z nim sekretarz misyjny pallotynów, ks. Grzegorz Młodawski, ks. prałat Dariusz Kaliński, zaprzyjaźnieni księża, współbracia z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, księża z Afryki, a także proboszcz parafii pw. Epifanii w Bello, a więc przyszły proboszcz naszego Misjonarza, ks. Adam Kraszewski. Właśnie on wygłosił kazanie, w ktorym przypomniał 3 kroki, znaki chrześcijańskiego świadectwa - zaufanie Bogu, prawdę, oraz poznanie. Zaznaczył również, jak praca czeka pochodzącego z Czechów ks. Dominika - posługa chorym, formacja lektorów, ministrantek i ministrantów, towarzyszenie grupie charyzmatyczmej oraz grupie matek katolickich. Nie zapomniał również zaznaczyć, że ta Msza Święta jest pożegnaniem, owszem, ale w znaczeniu posłania.

Właśnie w kategoriach posłania pozostawił swoje słowa przyszłemu misjonarzowi ks. prałat Dariusz Kaliński, prosząc, aby również w odległej Kolumbii towarzyszyło mu tak bardzo polskie powiedzenie - "bez Boga ani do proga". Na radość i trud misyjnej działalności naszemu pallotynowi błogosławieństwa udzieliła jego mam, po czym otrzymał stułę i dekret misyjny.

Niech w naszych modlitwach i pamięci pozostanie wspomnienie tego dnia i naszego rodaka, aby gdziekolwiek pośle go Pan Bóg, tam w mocy Ducha Świętego był "artystą duszpasterstwa".

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-06-19 23:00:37

Ulicami Zduńskiej Woli 19 czerwca, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało), mogliśmy spacerować wraz z Jezusem. Po Mszy Świętej, która odprawiana była o godz. 11:00 w parafii św. Antoniego, udaliśmy się wraz z Najświętszym Sakramentem skrytym w monstrancji ulicą Łaską, poprzez cztery ołtarze, symbolizujące 4 Ewangelie, aż do Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny. W procesji eucharystycznej wzięli udział ministranci, asysta, bielanki, orkiestra, chór, członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba oraz mieszkańcy naszego miasta. Ołtarze przygotowane zostały przez parafię św. Antoniego, św. Pawła, rzemiosło zduńskowolskie oraz straż pożarną. Na procesji jednak uwielbienie Boga się nie skończyło - wieczorem, o godz. 20:00 miała miejsce adoracja, prowadzona przez ks. Mariusza Danielewskiego, wraz z animacją muzyczną parafialnego młodzieżowego zespołu Siloe. Niesamowita okazja, aby nie tylko spotkać, ale wręcz DOTKNĄĆ BOGA...

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-06-15 15:16:24

„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen” Te słowa, wybrane przez młodego Człowieka, stały się klamrę spinającą Jego 60 lat posługi kapłańskiej. Ks. Prałat Karol Napiórkowski, Kapelan Sióstr Wspólnej Pracy w Zduńskiej Woli, bo o nim mowa, celebrował Mszę Świętą Jubileuszową w Bazylice WNMP w Zduńskiej Woli 15 czerwca o godz. 12:00. Homilię podczas uroczystości wygłosił Ksiądz Prałat Dariusz Kaliński. W swoim słowie przypomniał teologię sakramentu święceń w odniesieniu do jedynego pośrednictwa i Kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Nadmienił o trudnych czasach początków kapłańskiej drogi Dostojnego Jubilata, które przypadały na okres po roku 1954. Jako wolny prezbiter posługiwał w krótkich odstępach czasu w różnych parafiach, niekiedy zmuszony opuszczać placówkę w pośpiechu, aby już następnego dnia pełnić obowiązki duszpasterskie w innym miejscu. Jednocześnie te trudności, jak zasugerował w homilii Ksiądz Prałat, pomogły oszlifować diament życia Księdza Kapelana Karola tak, aby mógł lśnić pokorą. Pomoc i posługa Księdza Jubilata dla Bazyliki i parafian są znaczne, choć ciche, pozbawione oczekiwania na wyrazy wdzięczności. Tych jednak nie zabrakło pod koniec uroczystości. Oprócz licznych przedstawicieli parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli – ministrantów, asysty, scholii, rodzin, działających wspólnot – wzruszającym akcentem były podziękowania parafian z Kramska, w którym to swego czasu Ks. Karol Napiórkowski pełnił posługę proboszcza. Na koniec Eucharystii podziękowania wyraził Dostojny Jubilat, zaznaczając, iż wielką radości płynącą z tego Jubileuszu byłyby dla niego liczne powołania – zarówno spośród chłopców, jak i dziewcząt. Ksiądz Prałat Kapelan podzielił się również swoją mądrością i zawołaniem, które prowadziło go przez kapłańskie życie, a które również umieścił na jubileuszowym obrazku – „Z Maryją zwycięstwo!”

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-05-25 14:11:42

Maj oprócz śpiewu Litanii do Matki Bożej kojarzy się również z uroczystościami pierwszych Komunii Świętych oraz ich rocznicami. Właśnie taką Rocznicę obchodziliśmy w naszej Bazylice w niedzielę 25 maja, na Mszy Świętej o godz. 12:00. Oczyszczone przez sobotnią spowiedź świętą serduszka dzieci mogły wspominać wydarzenia sprzed roku. Nie chodziło jednak o prezenty, ale o Najważniejszego Gościa - Jezusa, którego w Najświętszym Sakramencie przyjęły po raz pierwszy.

Właśnie do tych wspomnień odwołał się przewodniczący Mszy Świętej ks. Mariusz Danielewski w kazaniu - dialogu z dziećmi. "Rok temu przyjęliśmy pokarm, który wprowadza nas do Nieba." Warto o tym pamiętać i jak najczęściej, szczególnie podczas niedzielnej Eucharystii, Go przyjmować, będą w stanie łaski. Ksiądz Mariusz przypomniał również, że karmimy sie nie tylko samym opłatkiem, ale samym Bogiem - Panem Jezusem. Warto o tym pamiętać i właśnie takiego nazewnictwa uczyć dzieci.

Wspomnienia mają wielką moc. Może przy tej okazji warto przywołać na myśl nasze pierwsze Komunie Święte i zastanowić się, ile dziecięcej, czystej, szczerej wiary pozostało w nasz do dnia dzisiejszego?

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-05-24 23:34:10

Wielki Post zakończyliśmy ponad miesiąc temu, jednak sprzed naszych oczu nawet w okresie Wielkanocnym nie znika Tajemnica i Znak Krzyża. W sobotę, 24 maja, w kaplicy na cmentarzu parafialnym Ksiądz Prałat Dariusz Kaliński przewodniczył Mszy Świętej w intencji zmarłych, na zakończenie której został poświęcony nowy Krzyż cmentarny.

Krzyż jest znakiem nienawiści, który został przemieniony w symbol wielkiej miłości Boga do człowieka. Od tego stwierdzenia rozpoczął homilię Ksiądz Proboszcz. Następnie zaznaczył, że wszystko, czego dotyka Bóg, staje się lepsze, błogosławione. Dotyk Boga ma działanie uzdrawiające. Właśnie takie działanie Najwyższego jest przyczyną procesji eucharystycznych, czy też obrzędów błogosławieństwa. Dopóki na świecie żyją ludzie, których serca oświecane są wiarą, dopóty będą w przestrzeni publicznej krzyże. Kaznodzieja przypomniał również wydarzenia z ostatnich tygodni i dni - kanonizację Wielkich Papieży oraz nawiedzenie Zduńskiej Woli przez symbole Światowych Dni Młodzieży; Krzyż oraz Ikonę Matki Bożej "Salus Populi Romani".

Znaki Bożej miłości i tajemnicy cierpienia pojawiają sie niekiedy na ciele wiernych - są to stygmaty. Jednym z najbardziej znanych stygmatyków był św. Franciszek, którego duchowe córki i synowie zrzeszeni są m.in. we wspólnocie Franciszkańskiego Zakonu Świecki, działającego przy Bazylice. Po homilii został do niej włączony nowy współbrat.

Na zakończenie Eucharystii uformowana została procesja, w której wszyscy zgromadzeni udali się do stóp nowego cmentarnego Krzyża. Tam wierni złączyli się w modlitwie wypominkowej za zmarłych, po czym nastapił moment finalny - błogosławieństwo pomnika wiary i zachęta Księdza Proboszcza, aby lampki stawiane pod krzyżem były znakiem pamięci o wszystkich zmarłych, szcególnie tych, którzy zginęli w wypadkach i nie mają grobów. Niczym echo w uszach brzmią słowa: "Witaj, Krzyżu Zwycięski... "

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-05-23 12:23:59

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY KONKURSU PLASTYCZNEGO, KTÓREGO FINAŁ ODBYŁ SIĘ PODCZAS IMPREZY „NOC MUZEÓW” 17.05.2014 ROKU, W MUZEUM – DOMU URODZIN ŚW. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Kolbego 9 w ZDUŃSKIEJ WOLI.

Jury w składzie : przewodniczący :    Marzena Sroczyńska – Gudajczyk ( artysta plastyk)

                                                          Marta Cieślak ( organizator konkursu)

                                                          Monika Sowińska ( organizator konkursu)

Jury przyznało w dwóch grupach wiekowych: przedszkolaki i szkoła podstawowa, 6 nagród, czyli od I do III miejsca w kategorii pierwszej oraz dwa wyróżnienia i takie same nagrody w drugiej kategorii.

Uczniom ZSSS im. Marii Grzegorzewskiej przyznano jedną wspólną nagrodę pocieszenia.

Kategoria SZKOŁA PODSTAWOWA:    
I NAGRODA: Magdalena Przesmycka lat 11
SP w   Wojsławicach, opiekun p. Goleczko i p. Posak

II NAGRODA: Adrianna Śpiewak lat 12
SP W Czechach, opiekun Barbara Chwiałkowska

III NAGRODA: Marta Jurzyk lat 9
Zespół Szkół Nr 1 w Zduńskiej Woli, opiekun: Małgorzata Kamińska

Wyróżnienie:  Oliwia Dobroń lat 11
SP w Wojsławicach, opiekun: p. Goleczko i p. Posak

Wyróżnienie:  Zuzanna Sadowska lat 8
SP w Wojsławicach, opiekun: p. Goleczko i p. Posak

Kategoria PRZEDSZKOLA:

I NAGRODA: Maria Stolecka lat 5
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Zduńskiej Woli, opiekun: R. Józefczyk, A. Kulesza

II NAGRODA: Anna Zawadzka lat 6
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Zduńskiej Woli, opiekun: R. Józefczyk, A. Kulesza

III NAGRODA: Natalia  Wojtynek lat 5
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Zduńskiej Woli, opiekun: R. Józefczyk, A. Kulesza

Wyróżnienie:  Kacper Bartosik lat 5
Przedszkole Publiczne Nr 9, opiekun: J. Gwardecka

Wyróżnienie: Michalina Strzemlińska lat 6
Przedszkole Publiczne Nr 11, opiekun: A Minias

Wszystkie prace, które brały udział w konkursie są wystawione w Muzeum – Domu Urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbego, przy ul. Kolbego 9 w Zduńskiej Woli. Serdecznie zapraszam.

Kierownik Ośrodka
Pamięci św. Maksymiliana Marii Kolbego
Marta CieślakDodano: 2014-05-23 12:22:47

Dnia 17.05.2014 w Ośrodku i Muzeum – Domu Urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli, z okazji obchodów „Nocy Muzeów” zorganizowano wiele atrakcji.

W godzinach od 15:00 do 19:00 w Muzeum – Domu Urodzin odbyły się warsztaty plastyczne pod kierownictwem wykwalifikowanego terapeuty zajęciowego, a także warsztaty  rękodzielnictwa ludowego w wykonaniu osoby, która od lat kultywuje rodzinne tradycje ludowe oraz był otwarty przez cały czas kącik foto, w którym można było przymierzać ludowe stroje, a potem zrobić sobie w nich gustowne zdjęcie. Niespodzianka dla zwiedzających był koncert „Dzieci Suzuki” w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Zduńskiej Woli , dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły. Odbył się także finał konkursu plastycznego, który był skierowany do wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych. Nagrody zostały rozdane.

Od godziny 20:00 w Ośrodku Pamięci św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli odbył się uroczysty koncert pt: „Muzyka słowem przeplatana”, który wniósł wiele ciepła i nostalgii w związku z kanonizacją Świętego Jana Pawła II-go. Warto tutaj zauważyć, iż ów Koncert uwielbienia odbył się w wigilię urodzin Świętego Papieża oraz to, że było to podniosłe przygotowanie do przyjęcia przez młodzież naszego miasta Krzyża Światowych Dni Młodzieży wraz z Ikoną Salus Populi Romani.

Koncert ten był ucztą dla Ducha i ucha, gdyż utalentowana młodzież ze Zduńskiej Woli, wykonywała piękne utworu muzyki klasycznej, natomiast 7 osób z różnych dziedzin życia społecznego w tym np. Ks. Prałat Dariusz Kaliński, czytało wybrane fragmenty dzieła Jubilata pt: ”Tryptyk Rzymski”, a wszystko to było okraszone ciekawymi anegdotkami na temat życia Jana Pawła II-go. Na Koniec koncertu choć trudno było się rozstać każdy z zebranych mógł zbliżyć się do duchowości św. Maksymiliana. W ramach niespodzianki każdy wylosował sobie wcześniej przygotowany przez organizatorów tekst z sentencją Ojca Maksymiliana. Mam Nadzieję, że te wydarzenia uczestnikom przypadły do gustu.

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-05-21 11:21:36

 19 maja bieżącego roku nasze miasto było miejscem nawiedzenia znaków Światowych Dni Młodzieży – Krzyża oraz ikony Matki Bożej „Salus Populi Romani”.  Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 19:30 pod pomnikiem św. Jana Pawła II montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz zduńskowolską młodzież. Zebranym wiernym została przybliżona historia i idea ŚDM. Spotkanie to było jednocześnie okazją do dziękczynienia za kanonizację Papieża-Polaka. Po wspólnym wykonaniu ulubionej pieśni św. Jana Pawła II- Barki licznie zgromadzeni zduńskowolanie udali się autobusami w okolice miejscowości Stawiszcze, gdzie od młodych sieradzan odebrano symbole ŚDM. Następnie w nocnej pielgrzymce przeniesiono je do naszej Bazyliki, w której o godz. 23:30 została odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Kanclerza Artura Niemiry.

Główny celebrans w homilii nawiązał do istotnej roli krzyża w życiu każdego człowieka, a także zwrócił szczególną uwagę na potrzebę jedności między chrześcijanami, której źródłem powinien być krzyż Chrystusa. Wyrazem tego jest peregrynacja symboli ŚDM po polskich diecezjach. Przeżycie tego nawiedzenia ma na celu przygotowanie do przyjęcia w 2016 roku młodzieży z innych krajów świata. Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni mieli możliwość krótkiej adoracji Krzyża i ikony. Znaki te gościły w naszej parafii również we wtorek 20 maja, gdzie od wczesnych godzin porannych wierni mogli czuwać i czcić te wielkie symbole.

Po porannej Eucharystii Krzyż i Ikona znalazły się w centrum refleksji młodych parafian Bazyliki, szczególnie gimnazjalistów pod opieką katechetki, p. Placek. Następnie Symbole zostały przeniesione w procesji młodzieży do Urzędu Miasta oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Na placu szkolnym miał miejsce program słowno-muzyczny dotyczący Światowych Dni Młodzieży oraz osoby Świętego Papieża Polaka. Zadowalające jest to, że Święte Znaki spotkały się z przychylnością i zaciekawieniem zduńskowolan, chodzących po ulicach miasta. Na powrót insygniów oczekiwali już w kościele przedstawiciele parafii Św. Pawła – uczniowie Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej, Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica wraz z zespołem muzycznym „Chcę zdać”. Różaniec z rozważaniami papieskimi poprowadzili młodzi parafianie z kościoła księży orionistów. W obecności Krzyża i Ikony odbył się również program artystyczny z multimedialną prezentacją papieską i Litanią do Nowego Polskiego Świętego, przygotowany przez parafię w Korczewie – Zespół Szkół Rolniczych w Wojsławicach, gimnazjum w Czechach i gimnazjum z Wojsławic. W godzinach popołudniowych zaś klimat modlitewnej zadumy i refleksji podtrzymały połączone siły młodzieży z Janiszewic oraz Sieradza – Męki.

Zwieńczeniem tych uroczystości była Msza Święta, podczas której młodzież z trzech zduńskowolskich parafii otrzymała Sakrament Bierzmowania z rąk Biskupów: Wiesława Meringa oraz Stanisława Gębickiego. Do tego uroczystego wydarzenia ponad 300 młodych dziewcząt i chłopców przygotowywało się przez 3 lata nauki w gimnazjum w rodzinnych parafiach – Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny, Św. Maksymiliana oraz św. Antoniego. Trzy wspólnoty zostały jednak połączone przez tajemnicę Krzyża i obecność Znaków Światowych Dni Młodzieży. Wbrew obiegowym opiniom na temat wiary młodych i znaczeniu bierzmowania w ich życiu, podczas Eucharystii można było wręcz odczuć wiarę i skupienie młodzieży, a także wartość, jaką ma dla nich przyjmowany sakrament. Z wielką uwagą słuchali skierowanego do nich w dialogowanej homilii słowa Księdza Biskupa Ordynariusza i udzielali właściwych odpowiedzi. Ksiądz Biskup rozpoczął kazanie przypomnieniem, że młode serca są zawsze pełne dobrych pragnień i zamiarów, choć mogą one być czasem zaciemnione naszymi grzechami. Jednocześnie uwypuklił, że Krzyż Światowych Dni Młodzieży, na który mogą patrzeć zgromadzeni przypomina, co znaczy być chrześcijaninem dziś. Nawiązując do postaci św. Pawła, bohatera pierwszego biblijnego czytania uroczystości, wskazał, że wyznawanie wiary pociąga za sobą niekiedy brutalne konsekwencje – łącznie z prześladowaniami. Takie przypadki były znane w historii świata, jednak nie należą tylko do przeszłości. Drogę prześladowań przeszedł bohater filmu „Cristiada”, młody Jose Sanchez del Rio – wzór dla nowobierzmowanych. W podobne przykłady świadectwa wiary obfituje również historia naszej diecezji. Właśnie Świętych związanych z diecezją włocławską – o. Maksymiliana Kolbego, Siostrę Faustyną i Ks. Jerzego Popiełuszko – Ksiądz Biskup postawił młodzieży za wzorce życia wiarą dzisiaj.

Umocnieni Duchem Świętych w sakramencie bierzmowania i Komunią Świętą młodzi ludzie wraz ze swoimi rodzicami dokonali zawierzenia swojego życia opiece Matki Najświętszej oraz przyjęcia duchowo Krzyża Światowych Dni Młodzieży do swojej codzienności. Ten wzruszający moment, przeżyty w wielkim skupienie i ciszy, na długo pozostanie w sercach wszystkich zgromadzonych. Niewątpliwie, pomimo że nie stanowił integralnej części obrzędu bierzmowania, doskonale pozwolił młodym, wkraczającym w dojrzałe wyznawanie wiary, zostawić u stóp krzyża wszystkie swoje wątpliwości, lęki i marzenie.

Po zakończonej Eucharystii Krzyż i ikona zostały przekazane młodzieży z dekanatu szadkowskiego. Pamiętajmy jednak, że  jest to dopiero początek przygotowań do spotkania młodzieży z całego świata z Ojcem Świętym. Zwróćmy szczególna uwagę na to, ażeby wir przygotowań organizacyjnych nie przysłonił nam prawdziwego sensu i istoty jaką niesie ze sobą to wydarzenie.  Już dziś bardzo serdecznie zapraszamy do Krakowa w 2016 roku!Dodano: 2014-05-20 01:54:21

Po wieczornym programie słowno-muzycznym w wykonaniu młodzieży przy pomniku św. Jana Pawła II przyjęliśmy od młodych Sieradzan znaki Światowych Dni Młodzieży - Krzyż oraz ikonę Matki Bożej "Salus Populi Romani". Symbole te zostały przeniesione w nocnej pielgrzymce z udziałem wielkiej liczby osoó do naszej Bazyliki, gdzie odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem ks. kanclerza Artura Niemiry. Po Eucharystii zgromadzeni mogli przez chwilę zatrzymać się przy Krzyżu i ikonie. Również dziś (wtorek, 20 maja) będzie można uczcić te wielkie symbole, aż do godziny 15:30, a więc do rozpoczęcia Mszy Świętej z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. Więcej szczegółów - niebawem.

fotorelacja w galerii

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątek m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Liturgia Dnia

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 1046
Odwiedzin: 5033

Copyright © 2012 - 2014, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone