Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00

Aktualności


Dodano: 2013-11-23 21:42:24

kanonizacja W kwietniu 2014 roku organizowana jest pielgrzymka do Rzymu, na Mszę Świętą kanonizacyjną bł. Jana Pawła II oraz bł. Jana XXIII w dniu 27 kwietnia 2014 r. Chętnych chcących wziąć udział w pielgrzymce w dniach 23 do 30 kwietnia 2014 r. prosimy o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
Więcej informacji można uzyskać klikając tutaj.Dodano: 2014-03-10 20:18:42

„Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!” Tak brzmi pozdrowienie, którym posługują się szczególnie ministranci. Od ostatniej niedzieli przed Wielkim Postem pełnoprawnie mogą się go używać świeżo obłóczeni kandydaci. Dla podkreślenia rangi uroczystości Mszę Świętą, podczas której najmłodsi ministranci przyoblekli po raz pierwszy komże sprawował Ksiądz Prałat Dariusz Kaliński. W dialogowanej homilii wraz z dziećmi poszukiwał wyznaczników „bycia ministrantem” i zachęcał do wstąpienia w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza. Po kazaniu, przedstawieni przez swojego opiekuna – Ks. Mariusza Danielewskiego – ministranci złożyli przyrzeczenia. Oto lista nowo obłóczonych:

Kacper Tutek,

Sławek Jakubiak,

Kamil Królewiak,

Miłosz Kuźnicki,

Brajan Maryliński,

Szymon Raj,

Maciek Rosołowski,

Jakub Smęda.Dodano: 2014-03-03 23:07:25

homiliaproklamacja Ewangeliiprezbiterzyprocesja wejścia

W poniedziałek, 3 marca 2014r., w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli miało miejsce rejonowe skupienie prezbiterów przed Wielkim Postem. Początkiem spotkania była Eucharystia połączona z Modlitwą w ciągu dnia pod przewodnictwem Ks. Bpa Wiesława Meringa. Homilię podczas Mszy świętej wygłosił ks. Tomasz Rusiecki, krajowy dyrektor Unii Apostolskiej Kleru. Opierając się na czytanej tego dnia w liturgii Ewangelii o młodzieńcu poszukującym drogi do życia wiecznego przypomniał, że ksiądz powinien być człowiekiem niosącym nadzieję prawdziwą, a nie iluzoryczną. Wielkim zadaniem prezbitera jest niesienie pamięci o Bogu, gdyż często właśnie jej brakuje człowiekowi. W tym kontekście przypomniane również zostało stwierdzenie, iż to Duch Święty jest pamięcią Kościoła. Na koniec Eucharystii wdzięczność wobec głównego celebransa wyraził pan Grzegorz Sapiejka, dziękując Bogu za jublieusz 25-lecia trzeźwości. Ks. Tomasz Rusiecki wygłosił również konferencję poświęconą Unii Apostolskiej Kleru, jej początkom, idei oraz bieżącym działaniu. Podsumowania skupienia dokonał Ksiądz Biskup Mering, jednocześnie uwrażliwiając prezbiterów na naglące problemy i najpilniejsze kwestie ich duszpasterskiego oddziaływania.Dodano: 2014-03-01 21:20:08

1 marca to dzień poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Bazylice tego dnia o godz. 18:00 sprawowana była Msza Święta w intencji tych wspaniałych bohaterów. Eucharystii przewodniczył Ks. Prałat Dariusz Kaliński, który w homilii bazując na fragmencie Ewangelii wg św. Mateusza przypomniał, że troska o Królestwo Boże jest przede wszysktim dbałością o Jego rozwój we własnym sercu. Bardzo dobrze zrozumieli to wezwanie wspominani dziś bohaterowie, którzy pięlęgnowali ewangeliczne wartości w swoim życiu, dzięki czemu byli zdolni złożyć to życie na ołtarzu walki o Wolność. Mszę Świętą koncelebrowali również lokalni proboszczowie: Ks. Prałat Ryszard Kucharski oraz Ks. Andrzej Jaworski. Po zakończeniu liturgii nastąpiło błogosławieństwo nowej figury Michała Archanioła, Hetmana Wojsk Niebieskich, umieszczonej w absydzie Bazyliki. Finalnym etapem uroczystości upamiętniającyh Żołnierzy Wyklętych było przejście pod ich pomnik. Niech pamięć o bohaterach pozostanie wiecznie żywa...Dodano: 2014-03-01 21:10:33

pielgrzymkaW minioną niedzielę, 23 lutego 2014r., w Bazylice po wieczornej Eucharystii miało miejsce czuwanie modlitewne w ramach duchowego przygotowania do Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej na Jasną Górę. Wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie mogli w nim uczestniczyć, uspokajamy - takie spotkania będą miały miejsce w ostatnią niedzielę każdego miesiąca aż do sierpnia. Spróbujmy już teraz rozpocząć wspieranie naszymi modlitwami i ofiarami Pielgrzymów oraz wszystkich Dobrodziejów i osób zaangażowanych w organizację i przebieg tego pięknego dzieła.Dodano: 2014-01-20 22:40:27

oikoumene„Razem… nie brak nam żadnego duchowego daru” Właśnie takie zdanie stanowiło przewodnią myśl trzeciego dnia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W diecezji włocławskiej to przesłanie wybrzmiało wyraźnie w murach Bazyliki Mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli podczas celebracji eucharystycznej, której przewodniczył Biskup Wiesław Mering. Wśród grona koncelebransów widocznym znakiem dążenia do jedności był Ksiądz Biskup Bronisław Dembowski, prekursor działań ekumenicznych w Polsce, Ks. Prałat Grzegorz Karolak, odpowiedzialny za obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w diecezji włocławskiej, jak również prezbiterzy z dekanatu i rejonu. Z ramienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego obecni byli Biskup Jan Cieślar z diecezji warszawskiej, który podczas Eucharystii wygłosił kazanie,  ks. Cezary Jordan ze Zduńskiej Woli oraz ks. Szymon Czembora z Wielunia. W oparciu o przeznaczone na ten dzień teksty biblijne (Hi 28, 20 – 28; Ps 145, 10 – 21; Ef 4, 7 – 13; Mk 8, 14 - 21) kaznodzieja przypomniał, że w spotkaniach ekumenicznych nie chodzi o spektakularne gesty, lecz płynące z serca głębokie pragnienie jedności. Imperatywem tej jedności jest żywe Słowo Boże. Biskup Jan zaakcentował ostatnie pytanie Jezusa z odczytanego w liturgii fragmentu Ewangelii: „Jeszcze nie rozumiecie?” jako okazję do przemyślenia osobistej relacji z Jezusem. Apostołom w łodzi zabrakło zrozumienia tego, że Bóg jest Wielki, a ta sytuacja powtarza się również dziś. Chrześcijanie różnych wyznań czasami nie widzą siebie nawzajem i nie wiedzą, jak mogą się wzajemnie ubogacać. Kaznodzieja zdystansował się od pochwały podziałów, jednocześnie skupiając się na uzmysłowieniu różnorodności, która jest bogactwem – jedności według Bożego sposobu rozumienia. Na zakończenie Eucharystii słowa wdzięczności za dar spotkanie i modlitwy wyraził ks. Cezary Jordan, po czym Bp Mering wskazał zmiany w podejściu katolików do przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, skupiając się na idei wzajemnego braterstwa i wspólnych fundamentach chrześcijaństwa. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 17 do 25 stycznia i w tym roku obchodzony jest pod hasłem: „Czyż Chrystus jest podzielony?”Dodano: 2014-01-19 00:08:16

"Czyż Chrystus jest podzielony?" - Takie pytanie, zaczerpnięte z 1 Kor, będą sobie zadawać wszystkie wspólnoty chrześcijańskie w dniach 18 - 25 stycznia 2014r. Również w Zduńskiej Woli, w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia NMP, w poniedziałek 20 stycznia będzie miało miejsce spotkanie ekumeniczne - Msza Święta pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Włocławskiej, Biskupa Wiesława Meringa, podczas której kazanie wygłosi biskup Jan Cieślara z Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego. Serdecnie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu. Nic tak przecież nie zwiększa jedności chrześcijan, a zarazem nie stanowi wyraźniejszego świadectwa autentyczności chrześcijaństwa, jak wspólna modlitwa przedstawicieli różnych jego odłamów. Niech i nas nie zabraknie w tym wielkim dziele jedności.Dodano: 2014-01-13 22:40:26

pokropienieZ racji 120 rocznicy urodzin i chrztu św. Maksymiliana Marii Kolbe w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli uroczystej Eucharystii w niedzielę Chrztu Chrystusa, 12 stycznia 2014r. przewodniczył Ksiądz Biskup Wiesław Mering. Szczególnie wymownym elementem liturgii było pokropienie przez głównego celebransa zgromadzonych wiernych wodą zaczerpniętą z chrzcielnicy, w której 8 stycznia 1894r. ochrzczony został Rajmund Kolbe, czczony dziś jako święty męczennik. Przy licznym udziale parafian, mieszkańców miasta oraz przedstawicieli władz, w wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup odwołując się do tekstów biblijnych proroka Izajasza podkreślił rolę przymierza jako elementu łączącego Boga z człowiekiem, co również znajduje swoje odniesienie w osobistym życiu każdego chrześcijanina od momentu przyjęcia sakramentu chrztu świętego. W liturgii dzięki transmisji w TVP Polonia mogli uczestniczyć wierni zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.Dodano: 2014-01-13 22:38:53

rycerze kolumbaCoraz więcej mężczyzn w Polsce decyduje się wkroczyć na drogę rycerstwa – za pośrednictwem Zakonu Rycerzy Kolumba (Knigths of Columbus). Od soboty, 11 stycznia 2014r., Rycerze Kolumba mają swoich przedstawicieli wśród mieszkańców Zduńskiej Woli. Właśnie tego dnia w godzinach wieczornych na terenie działającego przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Ośrodka Pamięci św. Maksymiliana Marii Kolbe odbyło się uroczyste zaprzysiężenie 15 mężczyzn spośród parafian na członków owego zakonu. W ceremonii uczestniczyli doświadczeni członkowie rycerstwa Kolumba oraz ksiądz proboszcz Bazyliki Mniejszej, ks. prał. Dariusz Kaliński. Rycerze Kolumba to organizacja założona przez ks. Michaela McGivneya, skupiająca mężczyzn, dla których nie stracił aktualności ideał mężczyzny – rycerza, walczącego w codzienności o Boga, Kościół i swoją Ojczyznę.Dodano: 2014-01-13 22:37:02

Z inicjatywy Społecznego Komitetu Organizacyjnego Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sobotę 11 stycznia 2014r. w Ośrodku Pamięci św. Maksymiliana Marii Kolbe, działającym przy Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli odbyło się otwarte spotkanie z dr Wandą Półtawską. Ekspert w dziedzinie psychiatrii, członkini Papieskiej Akademii „Pro Vita”, a zarazem bliska przyjaciółka Błogosławionego Papieża Jana Pawła II przeprowadziła prelekcję na temat małżeństwa i rodziny, roli mężczyzny i kobiety, jak również miłości. Wypełniona po brzegi mieszkańcami miasta sala mogła usłyszeć o tym, że „małżeństwo jest najtrudniejszą miłością, bo ma to być miłość wyłączna, dozgonna”. Jednocześnie dr Półtawska przypomniała, że małżeństwo i rodzina jest powołaniem, które należy rozpatrywać w perspektywie planów Bożych, a nie własnych.Dodano: 2013-11-25 08:35:41

figuraW Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata parafia Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, w jedności z Kościołem diecezjalnym i powszechnym przeżywała zakończenie Roku Wiary. Po uroczystej Eucharystii w Bazylice, pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. prałata Dariusza Kalińskiego, na parkingu przed Bazyliką poświęcona została figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Figura stanęła w miejscu zniszczonej, w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia, starej figury Pana Jezusa. W przygotowanie cokołu z piaskowca, zakup figury, przygotowanie szklanej osłony oraz przygotowanie nasadzeń roślinnych i prac wokół figury włączyło się sześć firm, różnych branż ze Zduńskiej Woli, wykonując nieodpłatnie wszystkie prace, w darze dla Pana Jezusa. Swój dar przedstawiciele firm uzasadnili wezwaniem z Litanii do Serca Pana Jezusa: „Serce Jezusa odwieczne upragnienie świata”. Na cokole umieszczono tablicę granitową z napisem: „Zakończenie Roku Wiary, 24.11.2013, Jezusowi Chrystusowi za otrzymane łaski”.
(więcej zdjęć w galerii)

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątek m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Liturgia Dnia

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 419
Odwiedzin: 1838

Copyright © 2012 - 2014, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone