Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2019-07-05 12:31:53

W niedzielę 30 czerwca 2019 r. na mszy św. o godz. 10.30 gościliśmy zespoły ludowe "Zespół Pieśni i Tańca "Zduńskowolanie" - grupa młodsza i starsza oraz Zespól "Gniewkowianie", biorące udział w X Miedzynarodowym Festiwalu "Folklor Świata" na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej w Zduńskiej Woli.
Zespoły te pięknie przygotowały oprawę mszy świętej a na koniec przed świątynią zatańczyły i zaśpiewały zapraszając tym samym na popołudniowy Koncert Galowy.

   
   
   

 Dodano: 2019-06-24 10:46:59

23 czerwca na mszy o 12.00 w naszej Bazylice dzieci i młodzież ze Scholki i Szkółki Gitarowej naszej parafii podziękowali panu Bogu, pedagogom i duszpasterzom za całoroczną pracę i formację. Każde zakończenie jest okazją do podsumowania i podziękowania dlatego wszyscy twórcy Bożych dzieł dostali dyplomy gratulacyjne a najbardziej wytrwali również słodkie nagrody. Ks. Proboszcz nie krył zadowolenia i dumy z funkcjonowania grup muzycznych które przerosły nasze oczekiwania. Największą naszą radością jest Szkółka Gitarowa, która zaczynała od 2 osób a kończyła w 9 osób. Zdajemy sobie sprawę że jest to zasługą nie tylko zaangażowania naszych podopiecznych, ale również wspaniałych pedagogów: Agnieszki Rosiak i Adama Czyżaka którzy pracując bezpłatnie wykazując się empatią i wolontariatem dali całe swoje serce. Ufamy że wakacje będą okazją dla nas wszystkich do pogłębiania swoich talentów i miłości do Pana Boga, a we wrześniu wszyscy odliczymy się na kontynuowanie naszej posługi.

fot. A. Misiurka

     Dodano: 2019-06-22 09:57:43

Uroczysta Eucharystia sprawowana o godz. 10.30 w naszej Bazylice mniejszej przez ks. prał. Dariusza Kalińskiego rozpoczęła obchody Bożego Ciała. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zgromadziła wokół ołtarza wiernych miasta, siostry zakonne, proboszczów i wikariuszy parafii zduńskowolskich.  Po Mszy Świętej księża ks. Artur Biernat, ks. parał Ryszard Kucharski,  ks. Andrzej Jaworski i ks. Andrzej Anyszka przewodniczyli procesji, niosąc Najświętszy Sakrament ulicami miasta do czterech ołtarzy. Homilię w czasie liturgii Mszy świętej wygłosił ks. prał. Dariusz Kaliński – dziekan dekanatu i kustosz sanktuarium, który mówił o wielkiej miłości Pana Boga do każdego z nas. O tym, że Bóg chce mieszkać w każdym sercu człowieka. Na trasie procesji przygotowane zostały cztery ołtarze dla Najświętszego Sakramentu, symbolizujące cztery strony świata.  Na zakończenie procesji eucharystycznej wierni odśpiewali wspólnie hymn Te Deum laudamus, po którym ks. Andrzej Anyszka proboszcz parafii św. Antoniego udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, a zarazem dziękował za wspólną radość płynącą z uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.    Uroczystej liturgii śpiewem towarzyszyły chór z Bazyliki Mniejszej, asysta ze wszystkich parafii, oraz panowie organiści.

    

(fotorelacja w galerii) fot. M.KaczmarekDodano: 2019-06-16 08:44:24

    

W sobotę 15 czerwca 2019 roku, o godz. 11.00 w naszej Bazylice Mniejszej młodzież naszej parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk J. E. Ks. Bp Stanisława Gębickiego,  biskupa pomocniczego naszej diecezji. Eucharystię współ koncelebrowali ks. prał. Dariusz Kaliński proboszcz parafii i ks. prał. Artur Niemira  kanclerz kurii włocławskiej. W tym roku do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 138 młodych ludzi, którzy przez trzy lata przygotowywali się do tego pięknego wydarzenia w swoim życiu. Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży był ks. Artur Biernat, wikariusz parafii, który bezpośrednio wraz z katechetami kształtował i uwrażliwił sumienia młodych kandydatów. W sowim słowie ks. biskup zwracał uwagę na odwagę w byciu odważnym w wyznawaniu wiary i przyznawaniu się do Chrystusa i Kościoła. Aby się nie lękali żadnych przeciwności napotkanych w swoim życiu. Kaznodzieja prosił także rodziców i świadków bierzmowania, aby byli stróżami wiary swoich dzieci. Każdy z bierzmowanych na pamiątkę przyjętego Sakramentu otrzymał poświęcony przez księdza biskupa krzyż, znak naszej wiary i miłości Boga do każdego z nas. Na zakończenie Eucharystii młodzież podziękowała wszystkim za trud włożony w przygotowanie, a przede wszystkim sowim katechetom ,nauczycielom i ks. Arturowi za poświęcony czas. Każdy z wiernych otrzymał od księdza biskupa pamiątkowy obrazek z racji przybycia do naszej parafii.

(fotorelacja w galerii) fot. M.KaczmarekDodano: 2019-06-11 11:07:56

         

10 czerwca 2019 w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli kapłani zgromadzeni wokół ołtarza Chrystusowego dziękowali Bogu za 13 lat kapłaństwa. Przypomniały się nam wszystkim chwile gdy 4 czerwca 2006 roku sześciu diakonów w gorące popołudnie leżało krzyżem na posadce w Katedrze Włocławskiej i słysząc śpiew litanii do Wszystkich Świętych prosili Najwyższego Kapłana aby sprostać przyrzeczeniom wiernego pełnienia Woli Bożej. Byli to: 
ks. Marcin Topolski, ks. Marcin Matynka, ks. Robert Dynakowski, ks. Łukasz Płóciennik, ks. Karol Zając i ks. Artur Biernat.
Na wielu obiektach miasta widnieje napis: „W tym mieście urodził się św. Maksymilian”. Nie mogli więc jubilaci świętowania zacząć inaczej jak wizytą w Muzeum i Domu urodzin św. Maksymiliana który był możliwy i owocny dzięki wiedzy ks. Mariusza Budkiewicza. Będąc wikariuszem tej parafii dogłębnie poznał historię życia i powiązanie z miastem co skutkowało napisaniem w tym roku obszernej książki pod znamiennym tytułem:” Maksymilian M.Kolbe – Męczennik ze Zduńskiej Woli”. Było to tym bardziej ważne gdy uświadomimy sobie że przypada akurat w tym roku 125 rocznica urodzin i chrztu naszego wielkiego rodaka, oraz 100 rocznica jego święceń kapłańskich w Bazylice.
Kolejnym punktem dziękczynienia była Eucharystia w Bazylice która jest równocześnie Sanktuarium urodzin i chrztu św. Maksymiliana. Przewodniczył jej gospodarz miejsca ks.Prałat Dariusz Kaliński – Dziekan, Proboszcz i Kustosz Sanktuarium. W słowie Bożym podkreślił że kapłan jest powołany do trzech podstawowych rzeczy:
1) Przede wszystkim do tego aby głosić Ewangelię przypominając że Chrystus przed wniebowstąpieniem podkreślił jako ostatni ale i najważniejszy nakaz: ”Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk. 16,19). 
2) Kolejnym elementem kapłaństwa jest uświęcenie ludu Bożego które dokonuje się również przez nieustanne błogosławieństwo do którego kapłan jest szczególnie powołany a o którym tak łatwo zapomnieć w ferworze zajęć i obowiązków.
3) Trzecim elementem posługi kapłańskiej jest ofiara. Nie chodzi tylko o tę ofiarę w której kapłani uczestniczą w związku z szafowaniem sakramentów, ale chodzi też o ofiarę ze swojego życia dla innych na wzór Chrystusa który przyszedł nie po to aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu (Mk. 10.45).

(fotorelacja w galerii)

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 2

Unikalnych wizyt: 461
Odwiedzin: 997

Copyright © 2012 - 2019, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone