Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2017-01-06 19:22:24

 

Z poszczególnych parafii Zduńskiej Woli wyruszyły cztery procesje, które spotkały się na ulicy Łaskiej przy Pasażu Powstańców Śląskich. Razem przeszły na Plac Wolności, gdzie przed Ratuszem odbyło się przedstawienie "Na dworze Heroda".
Zwieńczeniem wspólnego przemarszu było oddanie pokłonu i złożenie darów Dzieciątku w Bazylice Mniejszej. Tam również rozstrzygnięto powiatowy konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową oraz można było wspólnie kolędować z zespołem parafialnym SILOE działającym przy Bazylice.

(fotorelacja w galerii)Dodano: 2017-01-04 22:13:08

Zapraszamy wszystkich 6 stycznia, na zduńskowolski Orszak Trzech Króli. Nasza parafia tworzy Orszak Gwiazdy Betlejemskiej. Prosimy, aby przygotowywać stroje w kolorach białym, złotym i żółtym. Dzieci, mogą wykorzystać swoje stroje komunijne. Orszak Gwiazdy Betlejemskiej wyruszy z Bazyliki na spotkanie Trzech Króli, po mszy świętej o godz. 12.30. W kiosku można nabywać korony na orszak.

 Dodano: 2016-12-23 21:04:13

                Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie,

               W naszych kolędach wyśpiewujemy „Tryumfy Króla Niebieskiego”. Dziś, gdy coraz częściej odkrywamy różnorakie zagrożenia wokół nas i doświadczamy zamętu nawet tam, gdzie spodziewaliśmy się porządku i spokoju, tryumf Boga i Jego miłości, jest wyczekiwanym pragnieniem wielu dobrych serc.

                Przeżywając święta Narodzenia Pańskiego 2016 roku, z ufnością wyglądajmy tryumfu Boga nad wszelkim fałszem i kłamstwem i zwycięstwa Jego miłości nad wszelkim złem i nienawiścią. Zwycięstwo Boga z pewnością nastąpi. Jeśli prawdziwie nawrócimy do Niego nasze serca i odrzucimy zwodnicze podszepty naszego przeciwnika, wtedy bardzo konkretnie doświadczymy zwycięskiego działania Boga, którego Księga Mądrości nazywa „Miłośnikiem stworzenia” (Mdr 11, 24-26).

                W imieniu kapłanów posługujących w zduńskowolskiej Bazylice, życzę wszystkim, aby przyjście Pana w świętach, które przeżywamy, rozpoczęło proces naszego wyzwolenia od zła i grzechu. Niech błogosławieństwo narodzonego Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, udzieli nam wszelkiej łaski i stanie się mocą w nas a wstawiennicza modlitwa Najświętszej Bogarodzicy Dziewicy Maryi i świętego Józefa oraz ich opieka nad nami, niech nas chroni przed wszelkim działaniem złego.

                                       ks. prałat dr Dariusz Kaliński – proboszcz

                                                                                            Dodano: 2016-12-19 13:33:21

Plan wizyt duszpasterskich - kolędy 2016/2017

27 grudnia 2016 – wtorek

Czechy nr 1 - 88B, ul. Wiejska, Kaczeńcowa, Krzywa

28 grudnia 2016 – środa

Czechy nr 89 – 185

29 grudnia 2016 – czwartek

Czechy nr 186 - do końca numerów i ul. Leśna

30 grudnia 2016 – piątek

ul. Getta Żydowskiego 24, 27, 30, 31

31 grudnia 2016 – sobota

ul. Kościelna, Targowa, Złotnickiego, Kolbego, Zielona domki i blok, Inżynierska, Ogrodowa – domki

1 stycznia 2017 – niedziela

Nowy Rok – obowiązek uczestniczenia we mszy świętej - msza święta w Bazylice o 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00, w kaplicy w Czechach o 8.00

2 stycznia 2017 – poniedziałek

ul. Getta, 21, 23, 25, Łódzka 18

3 stycznia 2017 – wtorek

ul. Sieradzka – kamienice, numery nieparzyste, Lniana

4 stycznia 2017 – środa

ul. Dąbrowskiego

5 stycznia 2017 – czwartek

ul. Sieradzka 22/24 i 24A, Łódzka 46, 48, 50

6 stycznia 2017 – piątek

Uroczystość Objawienia Pańskiego – obowiązek uczestniczenia we mszy świętej - msza święta w Bazylice o 7.00, 9.00, 10.30, 12.30 z orszakiem Trzech Króli i 18.00, w kaplicy w Czechach o 8.00

7 stycznia 2017 – sobota

Plac Wolności, Sieradzka – kamienice, numery parzyste, Wileńska, Prosta

8 stycznia 2017 – niedziela

Dzień Pański – obowiązek uczestniczenia we mszy świętej - msza święta w Bazylice o 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00, w kaplicy w Czechach o 8.00

9 stycznia 201 – poniedziałek

ul. Łaska, Pasaż Powstańców Śląskich

10 stycznia 2017 – wtorek

ul. Złota, Ogrodowa 10, 10A, 22

11 stycznia 2017 – środa

ul. Piwna, Dolna, Główna, Ogrodowa 6, 6A, 8A, 20

12 stycznia 2017 – czwartek

ul. Ogrodowa 8, 23/31, 33, 35

13 stycznia 2017 – piątek

ul. Ogrodowa 21, Juliusza

14 stycznia 2017 – sobota

ul. Poznańska, Nerska, Bałtycka, Wiślana, Żeglińska, Pilicka, Drwęcka, Odrzańska, Mostowa, Notecka, Warcka, Narwiańska, Północna, Orzycka

15 stycznia 2017 – niedziela

Dzień Pański – obowiązek uczestniczenia we mszy świętej - msza święta w Bazylice o 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00, w kaplicy w Czechach o 8.00

16 stycznia 2017 – poniedziałek

ul. Łódzka 4, 6, 8B

17 stycznia 2017 – wtorek

ul. Getta Żydowskiego od centrum do torów

18 stycznia 2017 – środa

Plac Krakowski, Wąska

19 stycznia 2017 – czwartek

ul. Przejazd

20 stycznia 2017 – piątek

Nabożeństwo ekumeniczne w Bazylice o godz. 18.00

21 stycznia 2017 – sobota

ul. Klonowa, Malinowa, Opiesińska, Agrestowa

22 stycznia 2017 – niedziela

Dzień Pański – obowiązek uczestniczenia we mszy świętej - msza święta w Bazylice o 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00, w kaplicy w Czechach o 8.00

23 stycznia 2017 – poniedziałek

ul. Zachodnia 7, Krucza

24 stycznia 2017 – wtorek

ul. Zachodnia 9, domki, Królewska, Żeromskiego

25 stycznia 2017 – środa

ul. Łódzka 8, 12, 14

26 stycznia 2017 – czwartek

ul. Łódzka 16, 20, 22

27 stycznia 2017 – piątek

ul. Kościuszki, Mickiewicza

28 stycznia 2017 – sobota

ul. Tkacka, Prusa, Przytorze, Torowa, Jasna

29 stycznia 2017 – niedziela

Dzień Pański – obowiązek uczestniczenia we mszy świętej - msza święta w Bazylice o 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00, w kaplicy w Czechach o 8.00

30 stycznia 2017 – poniedziałek

ul. Dworcowa, Słowiańska, Wolska, Sieradzka 14, 16

31 stycznia 2017 – wtorek

ul. Sieradzka 44/46, Fabryczna, Szadkowska, Skłodowskiej, Zakopiańska, Wodna

1 lutego 2017 – środa

ul. Sieradzka 18/20, 36, 50/54, 56

2 lutego 2017 – czwartek

Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej – msza święta w Bazylice o 7.00, 9.00 i 18.00, w kaplicy w Czechach o 17.00

3 lutego 2017 – piątek

Pierwszy piątek miesiąca

4 lutego 2017 – sobota

ul. Getta Żydowskiego od Korczewa do torów, Tymienicka, Stawowa, Kacza, Krótka, kolęda uzupełniającaDodano: 2016-11-20 11:13:29

           W ostatnią niedzielę przed Adwentem Kościół katolicki obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, panującego w niebie i na ziemi. Ta niedziela przed początkiem nowego roku liturgicznego stanowi podkreślenie faktu panowania zmartwychwstałego Chrystusa. Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził do kalendarza liturgicznego papież Pius XI encykliką "Quas Primas" z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Dokument Ojca Świętego, którym ustanowił tę uroczystość był całkowitym przeciwstawieniem się silnym tendencjom ateistycznym i laickim, a jednocześnie mocno wskazywał na Chrystusa jako Króla mającego władzę nad człowiekiem i całym światem. Papież nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października. Po reformie liturgicznej w 1969 r. uroczystość została przeniesiona na ostatnią niedzielę roku kościelnego. Umieszczenie tej uroczystości na końcu kalendarza wiąże się z biblijnym rozumieniem czasu i odzwierciedla zarazem sens roku liturgicznego, który jakby odtwarza najważniejsze zdarzenia w dziejach zbawienia.
           Uroczystość Chrystusa Króla w swojej wymowie wskazuje na cel ostateczny życia człowieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i oddanie się pod panowanie Jego miłości w Królestwie Bożym. Królowanie Chrystusa wyraża się w zbawieniu człowieka. Przez swoją śmierć na krzyżu dał On dowód miłości względem wszystkich ludzi i odpuszczając nasze grzechy, pojednał nas z Ojcem oraz uczynił ludem wybranym, czyli królestwem i kapłanami Boga samego. W ikonografii Chrystus Król już od starożytności przedstawiony jest jako Pantokrator, czyli Wszechwładca, zasiadający na tronie, mający ziemię za podnóżek lub trzymający glob ziemski w dłoni. Tak przedstawiają Jezusa dawne ikony i mozaiki. Tak też wielokrotnie ukazuje Go Apokalipsa - jako zasiadającego na tronie, któremu całe stworzenie oddaje cześć. Równocześnie Ewangelie ukazują inny wymiar królowania Chrystusa. Ubiczowany, ukoronowany cierniami Jezus odpowiada na pytanie Poncjusza Piłata: „Tak, jestem Królem. Królestwo moje nie jest z tego świata” (por. J 18, 33-40). Na krzyżu Chrystusa widniał napis: „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski” (J, 19,19), a ukrzyżowany z Nim łotr prosił tuż przed śmiercią: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie” (Łk 23,42). Ten ewangeliczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym chrześcijańskim sensie panować to znaczy służyć, a nawet oddać życie za innych.

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 268
Odwiedzin: 1010

Copyright © 2012 - 2017, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone