Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Domowy Kościół
Aktualizacja: 2023-01-11 10:27:46

ZAPRASZAMY na Rekolekcje wakacyjne

 

 

Rejonowy Dzień Wspólnoty w Kłodzku k. Sieradza

W niedzielę 19 października 2019  Domowy Kościół Rejonu Sieradzkiego  przeżywał Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie.  Temat spotkania formacyjnego brzmiał „ Moja niewola i moja wolność ‘’
Miejscem naszego pierwszego świętowania w nowym roku formacyjnym była parafia p.w. Św. Walentego – patronu chorych, ale także… zakochanych. Zostaliśmy bardzo życzliwie przyjęci przez gospodarzy miejsca księdza proboszcza Jana Siedleckiego oraz parafian.
W dniu Wspólnoty uczestniczyły  rodziny z Sieradza , Zduńskiej Woli , Warty i Kamionacza wraz  z Moderatorem Rejonowym Domowego Kościoła ks. Marcinem Topolskim, a także przedstawiciele młodzieży zduńskowolskiej. Gościliśmy również naszą Parę Diecezjalną , Mariolę i Roberta Wiśniewskich.
Spotkanie rozpoczęliśmy   Eucharystią sprawowaną w kościele razem z parafianami, której przewodniczył ks. Marcin Topolski. Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w chrzcie świętym dziecka o imieniu Marcel. Na zakończenie Eucharystii nastąpiło przedstawienie nowej  Pary Rejonu Sieradzkiego, a także świadectwo wiary i drogi we wspólnocie Domowego Kościoła Katarzyny Jankowskiej wraz z małżonkiem - tutejszych parafian. Staraliśmy się przybliżyć obecnym na mszy świętej , czym jest Domowy Kościół i zapraszaliśmy małżeństwa   do wstąpienia w nasze szeregi.
Po zawiązaniu wspólnoty ks. Marcin Topolski wygłosił katechezę wprowadzającą w temat „ Moja niewola i moja wolność ”. Następnie odbyły się spotkania w grupach, w których rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego, pozwalające nam odpowiedzieć sobie i współbraciom na zadane w programie pytania. Kontynuacją medytacji nad tematem Dnia Wspólnoty był Namiot Spotkania czyli modlitwa osobista, w której każdy z nas polecił Jezusowi swoje własne zniewolenia.
Ważne, abyśmy byli świadectwem walki ze swoimi zniewoleniami i potrafili w różnych formach być wsparciem dla tych, którzy tą walkę podejmują.
Na zakończenie w pomieszczeniach parafialnych spotkaliśmy się na Agapie, aby przy posiłku cieszyć się obcowaniem we Wspólnocie.
Dziękujemy serdecznie ks. Janowi Siedleckiemu za gościnność i otwarte serce, dziękujemy parafianom za życzliwość, Panu Kościelnemu i dozorcy ze szkoły w Kłocku za wszelką pomoc przy organizacji. Wszystkie sakramentalne małżeństwa, które czytają te słowa zapraszamy, aby ubogaciły naszą wspólnotę.

Joanna i Michał Owczarek Para Rejonowa DK Rejonu Sieradzkiego

                      

 


 

Rejonowy Dzień Wspólnoty w Korczewie

W niedzielę 17 marca br przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Domowego Kościoła

Rejonu Sieradzkiego , Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie w temacie

Świadectwo – Codzienność  Ucznia  Pana

Wielkopostne dni wspólnoty świętowaliśmy w Korczewie , w parafii p.w. św. Katarzyny , gdzie zostaliśmy bardzo serdecznie i ciepło przyjęci przez ks. Proboszcza Janusza Gozdalika  i  ks.Pawła Szudzika.

W dniu Wspólnoty uczestniczyły  rodziny z Sieradza , Zduńskiej Woli , Warty i Kamionacza wraz  z Moderatorem Rejonowym Domowego Kościoła ks. Marcinem Topolskim. Ponadto gościliśmy naszą Parę Diecezjalną , Mariolę i Roberta Wiśniewskich.

Spotkanie nasze rozpoczęliśmy   Eucharystią sprawowaną w kościele razem z parafianami, której przewodniczył ks. Paweł Szudzik wraz z ks. Marcinem Topolskim. Podczas Eucharystii nasza Para Rejonowa przybliżyła obecnym  parafianom , czym jest nasza wspólnota Domowego Kościoła  i dała  świadectwo wiary i swojej drogi w Domowym Kościele i zapraszała małżeństwa   do naszej wspólnoty. Po uczcie duchowej przenieśliśmy się do sali przy parafii gdzie nastąpiło zawiązanie wspólnoty i prezentacja poszczególnych kręgów rodzin. Następnie konferencję w temacie „Świadectwo-Codzienność Ucznia Pana” przedstawił ks Przemysław Janiak z Sieradza.

W rozważaniu tematu roku pojawia się pytanie o wyjście do ludzi młodych , co możemy zrobić by

ludzie młodzi wiekiem stali się żywą cząstka Kościoła.

Temat był tak ciekawy że wywiązała się żywa dyskusja w dziele ewangelizowania , dzielenia się swoją

wiarą , by dotrzeć do tych którzy jeszcze nie spotkali Jezusa.

Po zakończeniu dyskusji spotkaliśmy się na Agapie by posilić nasze ciała – był to wspaniały czas na

rozmowy i spotkania z przyjaciółmi.

Dziękujemy serdecznie ks. Proboszczowi Januszowi za gościnność i otwarte serce.

                                                         Bożena i Zdzisław WardęgaPara Rejonowa DK Rejonu Sieradzkiego


 

 

 

 

 


Rejonowy Dzień Wspólnoty w Sieradzu

W dniu 9 grudnia 2018 r. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Domowego Kościoła Rejonu Sieradzkiego - Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło- Życie w temacie „Wzrastanie – Dzieło Boga i Człowieka „.

Dzień Wspólnoty świętowaliśmy w Sieradzu  w Kościele p.w. NMP Królowej Polski przy ulicy Mickiewicza. Gospodarz miejsca Ks. Proboszcz  Marek Kryska z  serdecznością i otwartością przyjął pod swój dach naszą wspólnotę. 

W Dniu Wspólnoty uczestniczyły małżeństwa wraz z dziećmi  z naszego Rejonu tj. Sieradza , Zduńskiej Woli,  parafii Kamionacz, Warty wraz z opiekunem kręgu Ks. Jackiem Borowskim   i  moderatorem  naszego rejonu  Ks. Marcinem Topolskim .

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą - śpiewem do Ducha Świętego, po której nastąpiło zawiązanie wspólnoty i prezentacja  poszczególnych Kręgów Rodzin i młodzieży .

Następnie  w wygłoszonej konferencji Ks. Marcin, moderator Rejonowy DK wprowadził nas w temat naszego spotkania  „Wzrastanie – Dzieło Boga i Człowieka „.

Dzień Wspólnoty mamy przeżywać jako zaproszenie by jeszcze raz wyruszyć w drogę z naszym Panem. Stajemy przy Maryi, młodej dziewczynie, która odpowiada Bogu ”tak’ i jest gotowa zmienić całe swoje dotychczasowe życie. Młodość jest  czasem budowania wielkich pragnień i ideałów, buntu przeciw temu co fałszywe i nieautentyczne i byle jakie. Chociaż nie osiągniemy świętości o własnych siłach, to jednak duże znaczenie ma nasze nawracanie się. Nie ma nawrócenia bez pokory, a Boża inicjatywa i wielka rola Łaski Bożej mają wpływ w nawracaniu każdego człowieka.

Zainspirowani myślami z konferencji udaliśmy się na spotkanie w grupach , gdzie pod okiem animatorów odpowiadaliśmy sobie  na pytanie wynikające z konferencji.

Odkrywaliśmy na podstawie fragmentów z Pisma Świętego, że Słowo Boże daje konkretne wskazówki jak wzrastać. Droga z Jezusem jest niemożliwa bez naszego zaangażowania. Dzieliliśmy się tym jak wygląda moja codzienna praca nad sobą; Co mogę zrobić żeby moje wzrastanie było owocne, by formacja przynosiła konkretne zmiany w moim życiu;

W czasie spotkania w grupach nasze dzieci spędzały  czas na zabawach.

Centralnym punktem dnia Wspólnoty była Eucharystia sprawowana w kościele razem z parafianami, której przewodniczył Moderator Rejonowy ks. Marcin Topolski . Mszę koncelebrowało dwóch kapłanów: ks. Jacek  Borowski i ks. Proboszcz Marek Kryska . Po uczcie duchowej udaliśmy się  na Agapę posilić nasze ciała. Był to czas na spokojne rozmowy, spotkania i nawiązanie bliższych znajomości. Dziękujemy serdecznie Ks. Proboszczowi Markowi za otwartość serca i gościnność.

                                                                               Bożena i Zdzisław  – Para Rejonowa DK Rejonu Sieradzkiego

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

Rejonowy Dzień Wspólnoty w Charłupi Małej


W dniu 14 października 2018 r. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Domowego Kościoła Rejonu Sieradzkiego - Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie w temacie „Powołanie – Moja Codzienność”.

Dzięki uprzejmości proboszcza i kustosza ks. prałata Grzegorza Drzewieckiego, Dzień Wspólnoty mogliśmy świętować w Charłupi Małej, wSanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej. Matka Boża błogosławiła ten dzień dodatkowo piękną pogodą i życzliwością gospodarzy miejsca.

W Dniu Wspólnoty uczestniczyły małżeństwa wraz z dziećmi z naszego Rejonu tj. Sieradza wraz z opiekunem kręgu ks. Maciejem Adamskim, Zduńskiej Woli, parafii Kamionacz, Warty wraz z opiekunem kręgu ks. Jackiem Borowskim oraz moderator rejonowy Domowego Kościoła ks. Marcin Topolski. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą - śpiewem do Ducha Świętego, po której nastąpiło zawiązanie wspólnoty wraz z przedstawieniem się poszczególnych Kręgów Rodzin.

Następnie Ksiądz Marcin - Moderator Rejonowy DK w wygłoszonej konferencji wprowadził nas w temat naszego spotkania „Powołanie – Moja Codzienność”. Mówił o odkrywaniu i rozeznawaniu naszego powołania jako owoc bliskiej relacji z Jezusem. Nawet jeśli już wybraliśmy drogę życia, musimy wracać do pytania jak mamy realizować swoje powołanie? Mówił o powołaniu jako darze Boga, o powołaniu do świętości jako podstawie każdego powołania. Miłość i ofiara podstawą powołania.

Zainspirowani myślami z konferencji udaliśmy się na spotkanie w grupach, gdzie pod okiem animatorów odpowiadaliśmy sobie na pytanie wynikające z konferencji: czym jest według mnie powołanie? I co mi pomaga, a co przeszkadza w rozeznaniu mojego powołania? Jak rozumiemy powołanie, jako rzeczywistość, którą żyjemy na co dzień. Ubogacaliśmy się wzajemnie doświadczeniami z własnego życia, jak w naszym małżeństwie ciągle odkrywamy drogę powołania w codzienności.

W czasie spotkania w grupach nasze dzieci spędzały przyjemnie czas na zabawach pod okiem doświadczonych opiekunów.

Centralnym punktem dnia była Eucharystia sprawowana w Sanktuarium razem z parafianami, której przewodniczył ks. Marcin Topolski. Mszę koncelebrowało dwóch kapłanów: ks. Jacek Borowski oraz ks. Sebastian Szkop - wikariusz parafii w Charłupi Małej.

Po uczcie duchowej udaliśmy się na Agapę posilić nasze ciała. Był to czas na spokojne rozmowy, spotkania i nawiązanie bliższych znajomości.

Dziękujemy kapłanom z Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej za gościnność i otwartość serca.

                                                                                                                               Bożena i Zdzisław Wardęga
                                                                                                                Para Rejonowa Rejonu Sieradzkiego

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie

W sobotę 16 czerwca 2018 roku, Ruch Światło -Życie Diecezji Włocławskiej wraz ze swymi moderatorami, zgromadził się na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty, w parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Warcie, w rejonie sieradzkim.

Dzień Wspólnoty – czas radosnego spotkania, przywitał nas piękną pogodą i życzliwością gospodarzy. Były serdeczne  powitania i mnóstwo uścisków, ale przede wszystkim modlitewne skupienie.

Podczas  zawiązania wspólnoty, które poprowadził moderator  Diecezjalny RŚŻ  ks. Jacek Makowski,  dziękowaliśmy Bogu za mijający Rok formacyjny, który był pod hasłem „Sługa Niepokalanej” i modliliśmy się w intencji nadchodzących rekolekcji. Naszą modlitwę pięknym śpiewem wspierała  Diakonia muzyczna.  Następnie  Ks. Moderator wygłosił konferencję, w której między innymi wskazał, że kolejne etapy naszej  formacji przygotowują  do przyjęcia postawy służby jako stylu życia, a odkrywając w sobie różne dary mamy nimi służyć Domowemu Kościołowi i  całej Wspólnocie RŚŻ, czego owocem powinno być włączenie się w konkretne diakonie. Nowy rok formacyjny rozpoczniemy pod hasłem „Młodzi w Kościele”, będziemy więc  wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego i szukać nowych dróg dotarcia do młodych nie tylko w naszym Ruchu, ale i w całym Kościele.

Po konferencji i podziale na grupy, przedstawiciele dzielili się owocami posługi w diakoniach: Ewangelizacji, Modlitwy, Miłosierdzia, Wyzwolenia, Muzycznej i Rekolekcyjnej, zapraszając   do rozeznawania i włączenia się w wybraną diakonię. Dzieci i młodzież z opiekunem ks. Adrianem Szczęsnym przeżywały swoją formację. Centralnym punktem tego dnia była Eucharystia, której przewodniczył Moderator Diecezjalny RŚŻ ks. Jacek Makowski. Mszę koncelebrowało czterech  kapłanów: Moderator Diecezjalny DK ks. Mariusz Danielewski, Moderator Rejonowy Rejonu Sieradzkiego DK Ks. Marcin Topolski, ks. Jacek Borowski gospodarz miejsca i opiekun kręgu DK  oraz  ks. Adrian Szczęsny wikariusz parafii w Szadku. Podczas Eucharystii miało miejsce uroczyste błogosławieństwo sześciu małżeństw z Warty, które złożyły deklarację przystąpienia do Domowego Kościoła.

Na zakończenie Eucharystii podziękowaliśmy ustępującej Parze Diecezjalnej DK Ani i Krzysztofowi Jakubowskim i Parom Rejonowym DK z Konina Robertowi i Marioli Wiśniewskim oraz  Basi i Piotrowi Kuklak z Włocławka. Błogosławieństwo na swoją posługę  otrzymały nowo wybrane Pary: Diecezjalna - Mariola i Robert Wiśniewscy oraz Rejonowe z Konina - Elżbieta i Jacek Tomczyk  i z Włocławka - Ewa i Grzegorz Krysińscy.

Po uczcie duchowej poszliśmy na Agapę posilić nasze ciała. Był to czas na rozmowy, spotkania  i nowe znajomości oraz czas na zapoznanie się z propozycjami Diakonii Słowa „Natanael’’, która posługiwała podczas Dnia Wspólnoty. 

Serdecznie dziękujemy lokalnej parafii Św. Mikołaja Biskupa w Warcie za gościnność i otwartość serca.

 

Bożena i Zdzisław Wardęga
Para Rejonowa Rejonu Sieradzkiego


 


 

Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie                                     

W dniu 03 marca 2018 r. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Domowego Kościoła - Rejonowy Dzień Wspólnoty w temacie „Oddanie się Niepokalanej”.

W Dniu Wspólnoty uczestniczyły małżeństwa wraz z dziećmi, oraz młodzież z naszego Rejonu Sieradzkiego tj. Sieradza, Zduńskiej Woli,  parafii Kamionacz, Warty wraz z opiekunem kręgu Ks. Jackiem Borowskim. Dzień rozpoczęliśmy modlitwą - śpiewem do Ducha Świętego, po której nastąpiło zawiązanie wspólnoty. Ksiądz proboszcz Ryszard Kucharski z parafii św. Maksymiliana ze Zduńskiej Woli, która była gospodarzem spotkania, serdecznie powitał naszą wspólnotę i usłyszeliśmy wiele ciepłych słów od księdza i miło nam, że błogosławi naszej wspólnocie.

Na spotkaniu gościliśmy członka Diakonii Ewangelizacyjnej Ruchu Światło Życie Macieja Komorowskiego. Maciej zaprosił naszą wspólnotę do uczestnictwa w zaplanowanych na miesiąc maj rekolekcjach oraz wysłuchaliśmy Jego  pięknego świadectwa , które poruszyło wszystkich uczestników.

Następnie Ksiądz Marcin Topolski - Moderator Rejonowy w wygłoszonej konferencji wprowadził nas w temat naszego spotkania „Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem nowego człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu, dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją’’. Zainspirowani myślami z konferencji udaliśmy się na rozmowy w grupach, gdzie pod okiem animatorów i kapłanów ubogacaliśmy się wzajemnie doświadczeniami osobistego oddania się z Niepokalaną Jezusowi w swoim życiu osobistym.

W samo południe spotkaliśmy się na Eucharystii pod przewodnictwem Księdza Marcina a po uczcie duchowej poszliśmy na Agapę posilić nasze ciała. Był to czas na spokojne rozmowy, spotkania i nawiązanie bliższych znajomości. Dzień wspólnoty zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Dziękujemy lokalnej parafii (św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli) za gościnność i otwartość serca.

Bożena i Zdzisław – Para Rejonowa Rejonu Sieradzkiego

                                 

                    

 


 

 

JEŻELI CHCECIE ...

  • umacniać swoją wiarę

  • pielęgnować miłość małżeńską

  • nauczyć się rozwiązywania konfliktów

  • nawiązać głębszy kontakt z dziećmi

  • doświadczyć życia we wspólnocie

... ZAPRASZAMY !

 

Krótka HISTORIA

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987).
W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza Oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój Ruchu.

CZŁONKOWIE DK

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. "Równi usługują równym" (Humane vitae, 26).

DUCHOWOŚĆ

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

  • życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,

  • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,

  • życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,

  • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,

  • postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą elementy formacyjne.

Dzięki wprowadzaniu w życie elementów formacyjnych następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

KRĄG

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora - doradcy i opiekuna duchowego. 

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu.

 

 

DOŁĄCZCIE I WY DO NASZEJ WSPÓLNOTY

(kontakt: 730 012 551)

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 597
Odwiedzin: 5563

Copyright © 2012 - 2024, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone