Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2014-08-22 12:17:10

Już po raz XXIV tradycyjnie we Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej, wyruszyła Piesza Pielgrzymka ze Zduńskiej Woli na Jasną Górę.

O godz. 7.00 w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia NMP sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył ks. prał. Dariusz Kaliński – proboszcz i Kustosz Bazyliki, kazanie wygłosił ks. kan. Janusz Gozdalik – proboszcz parafii św. Anny w Korczewie. Kaznodzieja mówił o wyjściu z codzienności, aby przyjrzeć się swojemu życiu. Spojrzeć na swoje życie z perspektywy drogi, z perspektywy pielgrzymiego szlaku. Aby odkryć na nowo te wartości, które są w życiu najważniejsze, a które wypływają z Ewangelii. Pielgrzymka ma uczyć miłości do drugiego człowieka, dzięki tej bratniej miłości człowiek ma otwierać się na Boga.

W koncelebrze wziął udział cały zastęp kapłanów: ks. prał. Ryszard Kucharski – proboszcz par. św. Maksymiliana w Zdunskiej Woli, ks. kan. Piotr Czopiński – proboszcz par. św. Wojciecha w Sieradzu (Męka), ks. Krzysztof Miś FDP – proboszcz parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli, ks. Jan Salamon - rektor Seminarium Duchownego w Pińsku (pochodzący z parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli), ks. Piotr Kowalski – wikariusz parafii św. Pawła w Zduńskiej Woli (ojciec duchowny pielgrzymki), ks. Łukasz Ściślewski – wikariusz parafii sw. Maksymiliana w Zduńskiej Woli, ks. Sławomir Wysocki – wikariusz parafii św. Wojciecha w Sieradzu (Męka), ks. Maciej Pawlak – wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, oraz księża rezydenci i emeryci: ks. prał. Janusz Ogrodowczyk, ks. prał. Bolesław Kawczyński, ks. kan. Józef Boniecki.

W tym roku kierownikiem pielgrzymki jest ks. Mariusz Danielewski - wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli.

Swoją obecnością na Mszy św. zaszczycił również ks. Marek Molewski - diecezjalny dyrektor pieszej pielgrzymki na Jasna Górę.

Pielgrzymować będą również osoby przygotowujące się do kapłaństwa: ks. diakon Przemysław Dominiak – WSD Łódź, alumn Adam Perkowicz – WSD Włocławek oraz alumn Piotr Wolny – WSD Włocławek.

Po błogosławieństwie 270 pielgrzymów (zapisy trwają nadal) wyruszyło na Jasna Górę, przeżyć swoistego rodzaju rekolekcje w drodze.

Pielgrzymi nie pozostają osamotnieni podczas swojej drogi, każdego dnia w parafiach w Zduńskiej Woli wierni, którzy nie wybrali się na pielgrzymkę będą gromadzić się na Apelach Jasnogórskich, modląc się w intencji pielgrzymów, łącząc się z nimi duchowo.
24 sierpnia, wyruszy pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę, która przywita pieszych pielgrzymów w Częstochowie. Powrót do Zduńskiej Woli i powitanie w Bazylice wracających pielgrzymów, przewidziane jest na piątek 29 sierpnia, ok. godziny 17.30. 

 Dodano: 2014-08-22 11:23:43

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

„…powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa,

świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą,

ogłaszamy, orzekamy i określamy, jako dogmat objawiony przez Boga:

że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica,

Po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” (Papież Pius XII; 1950 r.)

 15 sierpnia 2014 r. w przeżywaliśmy Odpust Parafialny. Tego dnia mieszkańcy naszej parafii, a także liczni goście spotkali się na wspólnej modlitwie w naszym kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, by uczestniczyć w głównych uroczystościach odpustowych. Punktem centralnym obchodów była Msza św. sprawowana o godz. 12: 00, której przewodniczył ks. prałat Grzegorz Karolak – diecezjalny referent do spraw ekumenizmu.Dodano: 2014-06-22 19:07:48

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało, w Polsce obchodzimy w czwartek po Niedzieli Trójcy Świętej. W niektórych krajach jednak bywa ona przeniesiona na następną niedzielę. Humorystycznie możemy powiedzieć, że skoro tak, to oczywistością staje się procesja Bożego Ciała po Eucharystii niedzielnej w kaplicy w Czechach. Miała ona miejsce 22 czerwca o godz. 16:00. W koncelebrze obok Księdza Kanonika Józefa Bonieckiego Eucharystię sprawował także pochodzący właśnie z tej wioski ks. Dominik Kaczmarek, który już niedługo wyruszy na misje do odległej Kolumbii. Kazanie podczas Mszy Świętej, podobnie jak podczas całego dnia w Bazylice wygłosił pallotyński misjonarz, ks. Marek Pasiuk. Pod koniec Eucharystii mieszkańcy Czechów oddali wyrazy wdzięcznośći Dostojnemu Jubilatowi, ks. Prałatowi Karolowi Napiórkowskiemu, który niedawno świętował 60 rocznicę przyjęcia sakramentu święceń, oraz żegnanemu rodakowi, ks. Dominikowi. Jeszcze przed wyruszeniem procesji poświęcony został krzyż przed kaplicą. Oczywiście, nie mogło w drodze z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, zabraknąć... kropel deszczu :)

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-06-22 14:22:45

Choć Światowy Dzień Misyjny przypada co roku w przedostatnią niedzielę października, jednak w Zduńskiej Woli mogliśmy jej przedsmak czuć już pod koniec czerwca. 22 dnia tego miesiąca słowo Boże, właśnie pod kątem misyjnej działalności Kościoła, głosił o. Marek Pasiuk, pallotyn. Jego głoszenie nie było jednak "głosem wołającego na pustyni", gdyż również tego samego dnia o godz. 12:00 "pożegnalną" Eucharystię przed wyjazdem do pracy duszpasterskiej w Kolumbii, sprawował ks. Dominik Kaczmarek, nasz rodak. Mszę Świętą koncelebrował wraz z nim sekretarz misyjny pallotynów, ks. Grzegorz Młodawski, ks. prałat Dariusz Kaliński, zaprzyjaźnieni księża, współbracia z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, księża z Afryki, a także proboszcz parafii pw. Epifanii w Bello, a więc przyszły proboszcz naszego Misjonarza, ks. Adam Kraszewski. Właśnie on wygłosił kazanie, w ktorym przypomniał 3 kroki, znaki chrześcijańskiego świadectwa - zaufanie Bogu, prawdę, oraz poznanie. Zaznaczył również, jak praca czeka pochodzącego z Czechów ks. Dominika - posługa chorym, formacja lektorów, ministrantek i ministrantów, towarzyszenie grupie charyzmatyczmej oraz grupie matek katolickich. Nie zapomniał również zaznaczyć, że ta Msza Święta jest pożegnaniem, owszem, ale w znaczeniu posłania.

Właśnie w kategoriach posłania pozostawił swoje słowa przyszłemu misjonarzowi ks. prałat Dariusz Kaliński, prosząc, aby również w odległej Kolumbii towarzyszyło mu tak bardzo polskie powiedzenie - "bez Boga ani do proga". Na radość i trud misyjnej działalności naszemu pallotynowi błogosławieństwa udzieliła jego mam, po czym otrzymał stułę i dekret misyjny.

Niech w naszych modlitwach i pamięci pozostanie wspomnienie tego dnia i naszego rodaka, aby gdziekolwiek pośle go Pan Bóg, tam w mocy Ducha Świętego był "artystą duszpasterstwa".

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-06-19 23:00:37

Ulicami Zduńskiej Woli 19 czerwca, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało), mogliśmy spacerować wraz z Jezusem. Po Mszy Świętej, która odprawiana była o godz. 11:00 w parafii św. Antoniego, udaliśmy się wraz z Najświętszym Sakramentem skrytym w monstrancji ulicą Łaską, poprzez cztery ołtarze, symbolizujące 4 Ewangelie, aż do Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny. W procesji eucharystycznej wzięli udział ministranci, asysta, bielanki, orkiestra, chór, członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba oraz mieszkańcy naszego miasta. Ołtarze przygotowane zostały przez parafię św. Antoniego, św. Pawła, rzemiosło zduńskowolskie oraz straż pożarną. Na procesji jednak uwielbienie Boga się nie skończyło - wieczorem, o godz. 20:00 miała miejsce adoracja, prowadzona przez ks. Mariusza Danielewskiego, wraz z animacją muzyczną parafialnego młodzieżowego zespołu Siloe. Niesamowita okazja, aby nie tylko spotkać, ale wręcz DOTKNĄĆ BOGA...

fotorelacja w galerii

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 1027
Odwiedzin: 6327

Copyright © 2012 - 2020, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone