Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2019-05-23 22:33:07

22 maja w naszej Bazylice, o godz. 11.00 odbyła się szczególna uroczystość. Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. parał. Janusz Ogrodowczyk, swój jubileusz kapłaństwa i zjazd kursowy przeżywał ks. prał. Dariusz Kaliński, wraz ze swoimi braćmi z roku święceń.  W tym roku przypada 31 rocznica przyjęcia święceń kapłańskich dostojnych jubilatów. Kaznodzieja podkreślał, że współczesny świat potrzebuje prawdziwych świadków i głosicieli prawdy. Kapłani z rocznika księdza proboszcza przyjechali ze swoich wspólnot parafialnych, m. in. z diecezji kaliskiej, włocławskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej. Na Eucharystii była obecna mama ks. prał. Dariusza Kalińskiego – proboszcza naszej wspólnoty parafialnej. Dostojnym jubilatom życzenia i kwiaty wręczyli parafianie, siostry z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, oraz Rycerze Kolumba. Po zakończonej Eucharystii kapłani udali się na wspólny posiłek na plebanię, by wspominać czas spędzony w seminarium. Była to podniosła uroczystość, pełna wzruszeń i podziękowań składanych Panu Bogu za dar kapłaństwa.

Plurimos annos, drodzy Jubilaci!

    

(fotorelacja w galerii) fot. M. KaczmarekDodano: 2019-05-15 12:22:03

Tradycją naszej parafii są nabożeństwa Fatimskie. Dlatego też 13 maja 2019r. z naszej Bazyliki, po Mszy świętej wieczornej wyruszyła procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Procesja szła przez ulice naszego miasta, ze śpiewem i modlitwą różańcową na ustach. Swoje zakończenie miała w parafii św. Pawła, Apostoła. Eucharystii i nabożeństwu przewodniczył ks. Robert Kaczmarek, wikariusz parafii św. Pawła. Kazanie wygłosił ks. prał. Dariusz Kaliński. Trwając na modlitwie, każdego 13-go dnia miesiąca od maja do października w naszym kościele po Mszy Świętej wyrusza procesja fatimska. Idąc ze świecami za figurką Matki Bożej Fatimskiej odmawiamy różaniec o pokój na świecie.

Od maja do października 1917 r., każdego 13 dnia miesiąca, trójce dzieci z Fatimy – bł. Franciszkowi, bł. Hiacyncie i Łucji – objawiała się Matka Boża. Maryja poprosiła dzieci o codzienne odmawianie różańca św. w intencji pokoju na świecie i spytała czy chciałyby ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na nie zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako wyproszenie łaski nawrócenia dla grzeszników. Prośba Maryi skierowana do dzieci fatimskich jest w dalszym ciągu aktualna i odnosi się do nas wszystkich, gdyż jak pokazała Maryja dzieciom w wizji piekła, wielu grzeszników idzie na zatracenie i wieczne potępienie.  Swoją ufną modlitwą różańcową i przeżywanym w zjednoczeniu z Panem Jezusem na krzyżu swoim cierpieniem, możesz uratować wielu grzeszników i przyspieszyć tryumf Niepokalanego Serca Maryi, bo jak Matka Boża powiedziała dzieciom, Jej Niepokalane Serce zwycięży.

Eucharystia i nabożeństwo zgromadziło wielu wiernych naszych parafii, którzy przez przyczynę Matki Najświętszej pragnąc modlić się o pokój na świecie, w swoich rodzinach i wspólnotach.

(fotorelacja w galerii) fot. M. Kaczmarek

    Dodano: 2019-05-05 21:55:16

We wspomnienie św. Floriana dnia 4 maja patrona strażaków w naszej Bazylice o godzinie 13.00 odbyła się uroczysta Eucharystia w intencji i z udziałem Straży Pożarnej z naszego miasta, oraz gminy. Oficjalnie święto zostało ustanowione w 2002 roku, przez Sejm RP. W Polsce świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna. Święto zainicjował australijski strażak J.J. Edmondson z Melbourne na pamiątkę tragicznie zmarłych pięciu kolegów-strażaków (Matta, Stuarta, Jasona, Garry’ego i Chrisa) 2 grudnia 1998 roku w Linton. Próbowali ratować czyjeś życie i mienie w czasie pożaru, jak robią to strażacy na całym świecie. Po konsultacji, poprzez Wspólnotę z krajowymi i międzynarodowymi strażakami, ustalono termin na dzień wspominania św. Floriana w Kościele katolickim, patrona wszystkich strażaków. Eucharystii przewodniczył ks. Kan. Janusz Gozdalik – proboszcz z parafii św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy z Korczewa, oraz ks. prał. Dariusz Kaliński – proboszcz miejsca, a zarazem kaznodzieja uroczystości. Kaznodzieja w swoim słowie przypomniał wszystkim zebranym o „wielkiej odwadze i harcie ducha każdego strażaka. Nie zważając na niebezpieczeństwa i kosztem własnego życia ratują czyjeś życie”. Kapłani dziękowali podczas Eucharystii Panu Bogu za Ochotnicze Straże Pożarne i Państwowe. Na zakończenie Mszy świętej nastąpiło pożegnanie obrazu Matki Bożej Prześladowanych Chrześcijan.

(fotorelacja w galerii) fot. M. Kaczmarek

    Dodano: 2019-05-04 11:24:30

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości. Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu. O godzinie 10.30 w naszej Bazylice pod przewodnictwem ks. prał. Dariusza Kalińskiego, została odprawiona uroczysta liturgia w intencji naszej niepodległej Ojczyzny. Eucharystia zgromadziła wierny, którzy pragnęli oddać cześć Bogu przez przyczynę Matki Bożej za cuda, które działa Jej opieka w naszej Ojczyźnie.

(fotorelacja w galerii) fot. M. Kaczmarek

    Dodano: 2019-04-28 09:47:58Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

źródło: www.faustyna.pl

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 1567
Odwiedzin: 7902

Copyright © 2012 - 2019, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone