Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności
← Powrót

„Idźcie do owiec które poginęły”

Dodano: 2018-09-21 22:29:53

21 września 2018 r w Ośrodku św. Maksymiliana przy parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, odbyła się konferencja i wstępne szkolenie liderów wspólnot Zduńskowolskich w ramach otwarcia na nowe zadania misyjne w zakresie Nowej Ewangelizacji. Spotkanie poprowadził ks. Rafał Krauze MIC z Lichenia, oraz Renata Pluskota, a bezpośrednim powodem spotkania była inicjatywa Ewangelizacji Zduńskiej Woli którą przedstawił ks. Artur Biernat – wikariusz tutejszej parafii w imieniu gospodarza tego miejsca ks. Prałata Dariusza Kalińskiego .
Uczestnicy wspólnie starali się szukać odpowiedzi na pytania: jak ewangelizować współcześnie, kto jest do tego powołany i jaki generalnie jest cel tego działania.
Ks. Rafał, który jest członkiem Zespołu do spraw Nowej Ewangelizacji utworzonym przy Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii, na początku spotkania podkreślił że ewangelizacja nie jest niczym nowym w Kościele. Wskazywał na to już papież Paweł VI, mówiąc że: „nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym posłannictwem Kościoła” (Evangelii Nuntiandi nr 14). Jednak sam termin „Nowa Ewangelizacja” został sformułowany przez św. Jana Pawła II w Nowej Hucie 9 czerwca 1979. Rozwinął ten termin w Encyklikach: Redemptoris Missio i Veritatis Splendor pisząc, że Nowa Ewangelizacja nie ma być nową ewangelią, ale jej nowość ma polegać na: nowym zapale, nowych metodach i nowych środkach wyrazu.
Liderzy wspólnot zaproszeni na spotkanie integrujące i konsolidujące, mogli dowiedzieć się, że każdy człowiek ochrzczony jest powołany do ewangelizacji, nawet jeśli budzi się w nim lęk o jej słabą jakość, a także czasami może wiązać się z trudnymi konsekwencjami odrzucenia, i niezrozumienia które przecież przewidywał sam Chrystus w Ewangelii. Bardzo ważna jest więc wspólna modlitwa, która ukierunkowuje wspólnotę na Chrystusa będącego siłą odradzającą do nowego życia w Duchu Świętym, a także poznanie konkretnych metod ewangelizacyjnych, które pozwolą na unikanie wszelkich błędów natury duchowej lub psychicznej osłabiających Dobrą Nowinę.
Bardzo owocne spotkanie zakończone modlitwą jest dopiero początkiem cyklu spotkań przygotowujących liderów do dzieła ewangelizacji południowej części naszej diecezji pod kierunkiem członków Zespołu do Spraw Nowej Ewangelizacji. Za tak odpowiedzialne dzieło modlą się niedawno powołana Wspólnota Adoracyjna utworzona przy Bazylice Zduńskowolskiej, oraz wspólnoty naszego regionu.

  

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 1563
Odwiedzin: 7847

Copyright © 2012 - 2019, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone