Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2014-03-10 20:18:42

„Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!” Tak brzmi pozdrowienie, którym posługują się szczególnie ministranci. Od ostatniej niedzieli przed Wielkim Postem pełnoprawnie mogą się go używać świeżo obłóczeni kandydaci. Dla podkreślenia rangi uroczystości Mszę Świętą, podczas której najmłodsi ministranci przyoblekli po raz pierwszy komże sprawował Ksiądz Prałat Dariusz Kaliński. W dialogowanej homilii wraz z dziećmi poszukiwał wyznaczników „bycia ministrantem” i zachęcał do wstąpienia w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza. Po kazaniu, przedstawieni przez swojego opiekuna – Ks. Mariusza Danielewskiego – ministranci złożyli przyrzeczenia. Oto lista nowo obłóczonych:

Kacper Tutek,

Sławek Jakubiak,

Kamil Królewiak,

Miłosz Kuźnicki,

Brajan Maryliński,

Szymon Raj,

Maciek Rosołowski,

Jakub Smęda.Dodano: 2014-03-03 23:07:25

homiliaproklamacja Ewangeliiprezbiterzyprocesja wejścia

W poniedziałek, 3 marca 2014r., w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli miało miejsce rejonowe skupienie prezbiterów przed Wielkim Postem. Początkiem spotkania była Eucharystia połączona z Modlitwą w ciągu dnia pod przewodnictwem Ks. Bpa Wiesława Meringa. Homilię podczas Mszy świętej wygłosił ks. Tomasz Rusiecki, krajowy dyrektor Unii Apostolskiej Kleru. Opierając się na czytanej tego dnia w liturgii Ewangelii o młodzieńcu poszukującym drogi do życia wiecznego przypomniał, że ksiądz powinien być człowiekiem niosącym nadzieję prawdziwą, a nie iluzoryczną. Wielkim zadaniem prezbitera jest niesienie pamięci o Bogu, gdyż często właśnie jej brakuje człowiekowi. W tym kontekście przypomniane również zostało stwierdzenie, iż to Duch Święty jest pamięcią Kościoła. Na koniec Eucharystii wdzięczność wobec głównego celebransa wyraził pan Grzegorz Sapiejka, dziękując Bogu za jublieusz 25-lecia trzeźwości. Ks. Tomasz Rusiecki wygłosił również konferencję poświęconą Unii Apostolskiej Kleru, jej początkom, idei oraz bieżącym działaniu. Podsumowania skupienia dokonał Ksiądz Biskup Mering, jednocześnie uwrażliwiając prezbiterów na naglące problemy i najpilniejsze kwestie ich duszpasterskiego oddziaływania.Dodano: 2014-03-01 21:20:08

1 marca to dzień poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Bazylice tego dnia o godz. 18:00 sprawowana była Msza Święta w intencji tych wspaniałych bohaterów. Eucharystii przewodniczył Ks. Prałat Dariusz Kaliński, który w homilii bazując na fragmencie Ewangelii wg św. Mateusza przypomniał, że troska o Królestwo Boże jest przede wszysktim dbałością o Jego rozwój we własnym sercu. Bardzo dobrze zrozumieli to wezwanie wspominani dziś bohaterowie, którzy pięlęgnowali ewangeliczne wartości w swoim życiu, dzięki czemu byli zdolni złożyć to życie na ołtarzu walki o Wolność. Mszę Świętą koncelebrowali również lokalni proboszczowie: Ks. Prałat Ryszard Kucharski oraz Ks. Andrzej Jaworski. Po zakończeniu liturgii nastąpiło błogosławieństwo nowej figury Michała Archanioła, Hetmana Wojsk Niebieskich, umieszczonej w absydzie Bazyliki. Finalnym etapem uroczystości upamiętniającyh Żołnierzy Wyklętych było przejście pod ich pomnik. Niech pamięć o bohaterach pozostanie wiecznie żywa...Dodano: 2014-03-01 21:10:33

pielgrzymkaW minioną niedzielę, 23 lutego 2014r., w Bazylice po wieczornej Eucharystii miało miejsce czuwanie modlitewne w ramach duchowego przygotowania do Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej na Jasną Górę. Wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie mogli w nim uczestniczyć, uspokajamy - takie spotkania będą miały miejsce w ostatnią niedzielę każdego miesiąca aż do sierpnia. Spróbujmy już teraz rozpocząć wspieranie naszymi modlitwami i ofiarami Pielgrzymów oraz wszystkich Dobrodziejów i osób zaangażowanych w organizację i przebieg tego pięknego dzieła.Dodano: 2014-01-20 22:40:27

oikoumene„Razem… nie brak nam żadnego duchowego daru” Właśnie takie zdanie stanowiło przewodnią myśl trzeciego dnia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W diecezji włocławskiej to przesłanie wybrzmiało wyraźnie w murach Bazyliki Mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli podczas celebracji eucharystycznej, której przewodniczył Biskup Wiesław Mering. Wśród grona koncelebransów widocznym znakiem dążenia do jedności był Ksiądz Biskup Bronisław Dembowski, prekursor działań ekumenicznych w Polsce, Ks. Prałat Grzegorz Karolak, odpowiedzialny za obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w diecezji włocławskiej, jak również prezbiterzy z dekanatu i rejonu. Z ramienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego obecni byli Biskup Jan Cieślar z diecezji warszawskiej, który podczas Eucharystii wygłosił kazanie,  ks. Cezary Jordan ze Zduńskiej Woli oraz ks. Szymon Czembora z Wielunia. W oparciu o przeznaczone na ten dzień teksty biblijne (Hi 28, 20 – 28; Ps 145, 10 – 21; Ef 4, 7 – 13; Mk 8, 14 - 21) kaznodzieja przypomniał, że w spotkaniach ekumenicznych nie chodzi o spektakularne gesty, lecz płynące z serca głębokie pragnienie jedności. Imperatywem tej jedności jest żywe Słowo Boże. Biskup Jan zaakcentował ostatnie pytanie Jezusa z odczytanego w liturgii fragmentu Ewangelii: „Jeszcze nie rozumiecie?” jako okazję do przemyślenia osobistej relacji z Jezusem. Apostołom w łodzi zabrakło zrozumienia tego, że Bóg jest Wielki, a ta sytuacja powtarza się również dziś. Chrześcijanie różnych wyznań czasami nie widzą siebie nawzajem i nie wiedzą, jak mogą się wzajemnie ubogacać. Kaznodzieja zdystansował się od pochwały podziałów, jednocześnie skupiając się na uzmysłowieniu różnorodności, która jest bogactwem – jedności według Bożego sposobu rozumienia. Na zakończenie Eucharystii słowa wdzięczności za dar spotkanie i modlitwy wyraził ks. Cezary Jordan, po czym Bp Mering wskazał zmiany w podejściu katolików do przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, skupiając się na idei wzajemnego braterstwa i wspólnych fundamentach chrześcijaństwa. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 17 do 25 stycznia i w tym roku obchodzony jest pod hasłem: „Czyż Chrystus jest podzielony?”

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 547
Odwiedzin: 2108

Copyright © 2012 - 2023, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone