Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2014-06-22 19:07:48

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało, w Polsce obchodzimy w czwartek po Niedzieli Trójcy Świętej. W niektórych krajach jednak bywa ona przeniesiona na następną niedzielę. Humorystycznie możemy powiedzieć, że skoro tak, to oczywistością staje się procesja Bożego Ciała po Eucharystii niedzielnej w kaplicy w Czechach. Miała ona miejsce 22 czerwca o godz. 16:00. W koncelebrze obok Księdza Kanonika Józefa Bonieckiego Eucharystię sprawował także pochodzący właśnie z tej wioski ks. Dominik Kaczmarek, który już niedługo wyruszy na misje do odległej Kolumbii. Kazanie podczas Mszy Świętej, podobnie jak podczas całego dnia w Bazylice wygłosił pallotyński misjonarz, ks. Marek Pasiuk. Pod koniec Eucharystii mieszkańcy Czechów oddali wyrazy wdzięcznośći Dostojnemu Jubilatowi, ks. Prałatowi Karolowi Napiórkowskiemu, który niedawno świętował 60 rocznicę przyjęcia sakramentu święceń, oraz żegnanemu rodakowi, ks. Dominikowi. Jeszcze przed wyruszeniem procesji poświęcony został krzyż przed kaplicą. Oczywiście, nie mogło w drodze z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, zabraknąć... kropel deszczu :)

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-06-22 14:22:45

Choć Światowy Dzień Misyjny przypada co roku w przedostatnią niedzielę października, jednak w Zduńskiej Woli mogliśmy jej przedsmak czuć już pod koniec czerwca. 22 dnia tego miesiąca słowo Boże, właśnie pod kątem misyjnej działalności Kościoła, głosił o. Marek Pasiuk, pallotyn. Jego głoszenie nie było jednak "głosem wołającego na pustyni", gdyż również tego samego dnia o godz. 12:00 "pożegnalną" Eucharystię przed wyjazdem do pracy duszpasterskiej w Kolumbii, sprawował ks. Dominik Kaczmarek, nasz rodak. Mszę Świętą koncelebrował wraz z nim sekretarz misyjny pallotynów, ks. Grzegorz Młodawski, ks. prałat Dariusz Kaliński, zaprzyjaźnieni księża, współbracia z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, księża z Afryki, a także proboszcz parafii pw. Epifanii w Bello, a więc przyszły proboszcz naszego Misjonarza, ks. Adam Kraszewski. Właśnie on wygłosił kazanie, w ktorym przypomniał 3 kroki, znaki chrześcijańskiego świadectwa - zaufanie Bogu, prawdę, oraz poznanie. Zaznaczył również, jak praca czeka pochodzącego z Czechów ks. Dominika - posługa chorym, formacja lektorów, ministrantek i ministrantów, towarzyszenie grupie charyzmatyczmej oraz grupie matek katolickich. Nie zapomniał również zaznaczyć, że ta Msza Święta jest pożegnaniem, owszem, ale w znaczeniu posłania.

Właśnie w kategoriach posłania pozostawił swoje słowa przyszłemu misjonarzowi ks. prałat Dariusz Kaliński, prosząc, aby również w odległej Kolumbii towarzyszyło mu tak bardzo polskie powiedzenie - "bez Boga ani do proga". Na radość i trud misyjnej działalności naszemu pallotynowi błogosławieństwa udzieliła jego mam, po czym otrzymał stułę i dekret misyjny.

Niech w naszych modlitwach i pamięci pozostanie wspomnienie tego dnia i naszego rodaka, aby gdziekolwiek pośle go Pan Bóg, tam w mocy Ducha Świętego był "artystą duszpasterstwa".

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-06-19 23:00:37

Ulicami Zduńskiej Woli 19 czerwca, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało), mogliśmy spacerować wraz z Jezusem. Po Mszy Świętej, która odprawiana była o godz. 11:00 w parafii św. Antoniego, udaliśmy się wraz z Najświętszym Sakramentem skrytym w monstrancji ulicą Łaską, poprzez cztery ołtarze, symbolizujące 4 Ewangelie, aż do Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny. W procesji eucharystycznej wzięli udział ministranci, asysta, bielanki, orkiestra, chór, członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba oraz mieszkańcy naszego miasta. Ołtarze przygotowane zostały przez parafię św. Antoniego, św. Pawła, rzemiosło zduńskowolskie oraz straż pożarną. Na procesji jednak uwielbienie Boga się nie skończyło - wieczorem, o godz. 20:00 miała miejsce adoracja, prowadzona przez ks. Mariusza Danielewskiego, wraz z animacją muzyczną parafialnego młodzieżowego zespołu Siloe. Niesamowita okazja, aby nie tylko spotkać, ale wręcz DOTKNĄĆ BOGA...

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-06-15 15:16:24

„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen” Te słowa, wybrane przez młodego Człowieka, stały się klamrę spinającą Jego 60 lat posługi kapłańskiej. Ks. Prałat Karol Napiórkowski, Kapelan Sióstr Wspólnej Pracy w Zduńskiej Woli, bo o nim mowa, celebrował Mszę Świętą Jubileuszową w Bazylice WNMP w Zduńskiej Woli 15 czerwca o godz. 12:00. Homilię podczas uroczystości wygłosił Ksiądz Prałat Dariusz Kaliński. W swoim słowie przypomniał teologię sakramentu święceń w odniesieniu do jedynego pośrednictwa i Kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Nadmienił o trudnych czasach początków kapłańskiej drogi Dostojnego Jubilata, które przypadały na okres po roku 1954. Jako wolny prezbiter posługiwał w krótkich odstępach czasu w różnych parafiach, niekiedy zmuszony opuszczać placówkę w pośpiechu, aby już następnego dnia pełnić obowiązki duszpasterskie w innym miejscu. Jednocześnie te trudności, jak zasugerował w homilii Ksiądz Prałat, pomogły oszlifować diament życia Księdza Kapelana Karola tak, aby mógł lśnić pokorą. Pomoc i posługa Księdza Jubilata dla Bazyliki i parafian są znaczne, choć ciche, pozbawione oczekiwania na wyrazy wdzięczności. Tych jednak nie zabrakło pod koniec uroczystości. Oprócz licznych przedstawicieli parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli – ministrantów, asysty, scholii, rodzin, działających wspólnot – wzruszającym akcentem były podziękowania parafian z Kramska, w którym to swego czasu Ks. Karol Napiórkowski pełnił posługę proboszcza. Na koniec Eucharystii podziękowania wyraził Dostojny Jubilat, zaznaczając, iż wielką radości płynącą z tego Jubileuszu byłyby dla niego liczne powołania – zarówno spośród chłopców, jak i dziewcząt. Ksiądz Prałat Kapelan podzielił się również swoją mądrością i zawołaniem, które prowadziło go przez kapłańskie życie, a które również umieścił na jubileuszowym obrazku – „Z Maryją zwycięstwo!”

fotorelacja w galeriiDodano: 2014-05-25 14:11:42

Maj oprócz śpiewu Litanii do Matki Bożej kojarzy się również z uroczystościami pierwszych Komunii Świętych oraz ich rocznicami. Właśnie taką Rocznicę obchodziliśmy w naszej Bazylice w niedzielę 25 maja, na Mszy Świętej o godz. 12:00. Oczyszczone przez sobotnią spowiedź świętą serduszka dzieci mogły wspominać wydarzenia sprzed roku. Nie chodziło jednak o prezenty, ale o Najważniejszego Gościa - Jezusa, którego w Najświętszym Sakramencie przyjęły po raz pierwszy.

Właśnie do tych wspomnień odwołał się przewodniczący Mszy Świętej ks. Mariusz Danielewski w kazaniu - dialogu z dziećmi. "Rok temu przyjęliśmy pokarm, który wprowadza nas do Nieba." Warto o tym pamiętać i jak najczęściej, szczególnie podczas niedzielnej Eucharystii, Go przyjmować, będą w stanie łaski. Ksiądz Mariusz przypomniał również, że karmimy sie nie tylko samym opłatkiem, ale samym Bogiem - Panem Jezusem. Warto o tym pamiętać i właśnie takiego nazewnictwa uczyć dzieci.

Wspomnienia mają wielką moc. Może przy tej okazji warto przywołać na myśl nasze pierwsze Komunie Święte i zastanowić się, ile dziecięcej, czystej, szczerej wiary pozostało w nasz do dnia dzisiejszego?

fotorelacja w galerii

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 2

Unikalnych wizyt: 938
Odwiedzin: 4037

Copyright © 2012 - 2023, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone