Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2015-07-23 14:24:57

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce autokarowej Sanktuaria Europy, która odbędzie się w dniach od 29 września do 10 października 2015r. W planie wycieczki Francja, Hiszpania i Portugalia z takimi sanktuariami i miastami jak: Lourdes, Santiago de Compostela, Fatima, Lizbona, Toledo, Madryt, Saragossa, Barcelona, Montserrat oraz Ars. Koszt Wyjazdu 2890 zł + 170 €. Szczegóły na plakatach, zapisy w kancelarii parafialnej. Zapraszamy!Dodano: 2015-07-23 14:22:22

W sobotę 25 lipca, przypada wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. Po mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00, odprawimy obrzęd poświęcenia pojazdów. Ofiary zbierane przy poświęceniu pojazdów przeznaczamy na zakup samochodu dla misjonarza pracującego na misjach, w ramach akcji „grosik za kilometr”, która zachęca, aby złożyć w ofierze tyle groszy, ile w ostatnim roku poświęcane auto pokonało kilometrów.Dodano: 2015-05-27 14:21:33

Zapraszamy do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny, w niedzielę 31 maja, który rozpoczniemy w Bazylice mszą świętą, w intencji rodzin o godz. 15.00 a zakończymy w parafii św. Pawła, piknikiem rodzinnym, podczas którego nastąpi finał akcji „Pakiet dla malucha: kaszka i pielucha”, czyli zbiórka produktów: pieluch, kaszek, mleka dla dzieci z Domu Samotnej Matki w Łodzi. Zapraszamy do włączenia się w akcję pomocy rodzinom.

 
ZAPRASZAMYDodano: 2015-04-09 14:07:25

W pierwsza, niedzielę po Wielkanocy, obchodzić będziemy Święto Miłosierdzia Bożego. 

      Spełnia się w ten sposób żądanie, jakie Jezus przekazał za pośrednictwem s. Faustyny: Pragnę, aby było Święto Miłosierdzia. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, byl uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być Świętem Miłosierdzia (Dzienniczek, 49). Choć jest to nowe Święto w Kościele, to jednak od wieków znajdowało się ono ukryte w liturgii tej pierwszej Niedzieli Wielkanocnej, która prowadzi do spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym w wieczerniku. Jest to ten sam Chrystus, którego wielokrotnie widziała s. Faustyna - jak mówił Ojciec Święty podczas uroczystości kanonizacyjnych. Jest to zarazem ta sama Postać, którą przedstawia obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Zarówno więc Święto Miłosierdzia jak i obraz wprowadzają nas w jedną i tę samą tajemnicę zbawienia ludzkości przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, abyśmy i my - umarłszy dla grzechu - zmartwychwstali w Nim do nowego i nieśmiertelnego życia. Święto Miłosierdzia Bożego stwarza nadzwyczajną okazję do dokonania się w nas duchowego zmartwychwstania, które jest najważniejszym procesem, jaki w nas ma się dokonać w ciągu ziemskiego życia. W tym dniu - jak powiedział Jezus - otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego; wylewam cale morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Poprzez swe gorące i usilne zaproszenie do czerpania łask, Jezus usiłuje pokonać wszelkiego rodzaju ludzkie opory, a zwłaszcza niedowierzanie w nieskończoną hojność Boskiego miłosierdzia: Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki. Łaską szczególną, przyobiecaną przez Miłosiernego Chrystusa, jest nie tylko darowanie popełnionych grzechów, lecz także wymazanie ich nieszczęsnych konsekwencji: Kto w tym dniu przystąpi do Źródła Życia (spowiedzi i komunii św), ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar - zapewnia Jezus. Skorzystanie z tak wielkich przywilejów nie ma w sobie nic z "kupowania sobie" zbawienia wiecznego. Jak zawsze, tak i przy okazji tego Święta, Jezus domaga się ufności w Jego niezmierzoną dobroć: Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w tym dniu mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim.
                                                                                             
ks. Andrzej Trojanowski TChr
(www.adonai.pl)


Zapraszamy na uroczystą sumę odpustową w kaplicy w Czechach o godz. 14.00. Przeżywanie tej uroczystości w stanie łaski uświęcającej jest źródłem szczególnych łask Bożych, które możemy otrzymać jedynie w tym dniu. Zbierane ofiary w tym dniu, przeznaczamy na rozbudowę Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny, w Świnicach Warckich.

(fotorelacja w galerii)Dodano: 2015-04-05 00:16:40

W wielkanocny poranek, radośnie bijące dzwony obwieszczają, że oto nastał dzień, w którym objawiła się światu tajemnica zwycięstwa Życia nad śmiercią; dzień tryumfu człowieka nad nieprzyjacielem – Szatanem. Ten tryumf dokonał się przez posłuszeństwo, mękę i śmierć Boga – Człowieka, Jezusa Chrystusa. W Nim – w naszym Zbawicielu i Panu, wszyscy zostaliśmy w noc zmartwychwstania wywyższeni, dlatego mówimy o niej, że to Wielka noc. O świcie pierwszego dnia tygodnia, niewiasty idące namaścić martwe ciało Pana, znalazły grób pustym i spotkały żywego Jezusa, który przecież został prawdziwie zabity za nasze grzechy. W tę Uroczystość spotykamy także innych świadków, którzy widzieli Chrystusa zmartwychwstałego. Widzimy ich zaskoczonych i trochę zdezorientowanych tym, co usłyszeli mimo, że Chrystus zapowiadał przecież swoje zwycięstwo.

Śpiewajmy dziś radośnie Alleluja wysławiając Boga. A zaglądając wraz z Janem Apostołem w czeluść pustego grobu Chrystusa, wzbudźmy w sercach silną wiarę. Ta silna wiara jest nam dziś szczególnie potrzebna, kiedy tak wiele pojawia się prób wprowadzenia zamieszania i fałszowania prawdy.

         W tym radosnym dniu niech płyną wzajemne życzenia, abyśmy przez zwycięstwo Chrystusa nad Szatanem i śmiercią, potrafili otwierać swoje serca ku dobru, a także, abyśmy otwierali je dla Boga, naszego Stwórcy. Pragnąc lepszego, sprawiedliwego świata uczyńmy wpierw takim, świat naszego serca, świat mojego codziennego prywatnego życia.

Siostry i Bracia!  Dziś w dniu zwycięstwa Chrystusa, porzućmy zwątpienie i radujmy się powtarzając wieść, że Pan zmartwychwstał,  i że każdy, kto w Nim pokłada nadzieję na życie wieczne i wraz z Nim, pokonując śmierć -  zmartwychwstanie.

ks. Dariusz Kaliński - proboszcz

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 646
Odwiedzin: 3639

Copyright © 2012 - 2024, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone