Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2014-03-03 23:07:25

homiliaproklamacja Ewangeliiprezbiterzyprocesja wejścia

W poniedziałek, 3 marca 2014r., w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli miało miejsce rejonowe skupienie prezbiterów przed Wielkim Postem. Początkiem spotkania była Eucharystia połączona z Modlitwą w ciągu dnia pod przewodnictwem Ks. Bpa Wiesława Meringa. Homilię podczas Mszy świętej wygłosił ks. Tomasz Rusiecki, krajowy dyrektor Unii Apostolskiej Kleru. Opierając się na czytanej tego dnia w liturgii Ewangelii o młodzieńcu poszukującym drogi do życia wiecznego przypomniał, że ksiądz powinien być człowiekiem niosącym nadzieję prawdziwą, a nie iluzoryczną. Wielkim zadaniem prezbitera jest niesienie pamięci o Bogu, gdyż często właśnie jej brakuje człowiekowi. W tym kontekście przypomniane również zostało stwierdzenie, iż to Duch Święty jest pamięcią Kościoła. Na koniec Eucharystii wdzięczność wobec głównego celebransa wyraził pan Grzegorz Sapiejka, dziękując Bogu za jublieusz 25-lecia trzeźwości. Ks. Tomasz Rusiecki wygłosił również konferencję poświęconą Unii Apostolskiej Kleru, jej początkom, idei oraz bieżącym działaniu. Podsumowania skupienia dokonał Ksiądz Biskup Mering, jednocześnie uwrażliwiając prezbiterów na naglące problemy i najpilniejsze kwestie ich duszpasterskiego oddziaływania.Dodano: 2014-03-01 21:20:08

1 marca to dzień poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Bazylice tego dnia o godz. 18:00 sprawowana była Msza Święta w intencji tych wspaniałych bohaterów. Eucharystii przewodniczył Ks. Prałat Dariusz Kaliński, który w homilii bazując na fragmencie Ewangelii wg św. Mateusza przypomniał, że troska o Królestwo Boże jest przede wszysktim dbałością o Jego rozwój we własnym sercu. Bardzo dobrze zrozumieli to wezwanie wspominani dziś bohaterowie, którzy pięlęgnowali ewangeliczne wartości w swoim życiu, dzięki czemu byli zdolni złożyć to życie na ołtarzu walki o Wolność. Mszę Świętą koncelebrowali również lokalni proboszczowie: Ks. Prałat Ryszard Kucharski oraz Ks. Andrzej Jaworski. Po zakończeniu liturgii nastąpiło błogosławieństwo nowej figury Michała Archanioła, Hetmana Wojsk Niebieskich, umieszczonej w absydzie Bazyliki. Finalnym etapem uroczystości upamiętniającyh Żołnierzy Wyklętych było przejście pod ich pomnik. Niech pamięć o bohaterach pozostanie wiecznie żywa...Dodano: 2014-03-01 21:10:33

pielgrzymkaW minioną niedzielę, 23 lutego 2014r., w Bazylice po wieczornej Eucharystii miało miejsce czuwanie modlitewne w ramach duchowego przygotowania do Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej na Jasną Górę. Wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie mogli w nim uczestniczyć, uspokajamy - takie spotkania będą miały miejsce w ostatnią niedzielę każdego miesiąca aż do sierpnia. Spróbujmy już teraz rozpocząć wspieranie naszymi modlitwami i ofiarami Pielgrzymów oraz wszystkich Dobrodziejów i osób zaangażowanych w organizację i przebieg tego pięknego dzieła.Dodano: 2014-01-20 22:40:27

oikoumene„Razem… nie brak nam żadnego duchowego daru” Właśnie takie zdanie stanowiło przewodnią myśl trzeciego dnia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W diecezji włocławskiej to przesłanie wybrzmiało wyraźnie w murach Bazyliki Mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli podczas celebracji eucharystycznej, której przewodniczył Biskup Wiesław Mering. Wśród grona koncelebransów widocznym znakiem dążenia do jedności był Ksiądz Biskup Bronisław Dembowski, prekursor działań ekumenicznych w Polsce, Ks. Prałat Grzegorz Karolak, odpowiedzialny za obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w diecezji włocławskiej, jak również prezbiterzy z dekanatu i rejonu. Z ramienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego obecni byli Biskup Jan Cieślar z diecezji warszawskiej, który podczas Eucharystii wygłosił kazanie,  ks. Cezary Jordan ze Zduńskiej Woli oraz ks. Szymon Czembora z Wielunia. W oparciu o przeznaczone na ten dzień teksty biblijne (Hi 28, 20 – 28; Ps 145, 10 – 21; Ef 4, 7 – 13; Mk 8, 14 - 21) kaznodzieja przypomniał, że w spotkaniach ekumenicznych nie chodzi o spektakularne gesty, lecz płynące z serca głębokie pragnienie jedności. Imperatywem tej jedności jest żywe Słowo Boże. Biskup Jan zaakcentował ostatnie pytanie Jezusa z odczytanego w liturgii fragmentu Ewangelii: „Jeszcze nie rozumiecie?” jako okazję do przemyślenia osobistej relacji z Jezusem. Apostołom w łodzi zabrakło zrozumienia tego, że Bóg jest Wielki, a ta sytuacja powtarza się również dziś. Chrześcijanie różnych wyznań czasami nie widzą siebie nawzajem i nie wiedzą, jak mogą się wzajemnie ubogacać. Kaznodzieja zdystansował się od pochwały podziałów, jednocześnie skupiając się na uzmysłowieniu różnorodności, która jest bogactwem – jedności według Bożego sposobu rozumienia. Na zakończenie Eucharystii słowa wdzięczności za dar spotkanie i modlitwy wyraził ks. Cezary Jordan, po czym Bp Mering wskazał zmiany w podejściu katolików do przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, skupiając się na idei wzajemnego braterstwa i wspólnych fundamentach chrześcijaństwa. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 17 do 25 stycznia i w tym roku obchodzony jest pod hasłem: „Czyż Chrystus jest podzielony?”Dodano: 2014-01-19 00:08:16

"Czyż Chrystus jest podzielony?" - Takie pytanie, zaczerpnięte z 1 Kor, będą sobie zadawać wszystkie wspólnoty chrześcijańskie w dniach 18 - 25 stycznia 2014r. Również w Zduńskiej Woli, w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia NMP, w poniedziałek 20 stycznia będzie miało miejsce spotkanie ekumeniczne - Msza Święta pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Włocławskiej, Biskupa Wiesława Meringa, podczas której kazanie wygłosi biskup Jan Cieślara z Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego. Serdecnie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu. Nic tak przecież nie zwiększa jedności chrześcijan, a zarazem nie stanowi wyraźniejszego świadectwa autentyczności chrześcijaństwa, jak wspólna modlitwa przedstawicieli różnych jego odłamów. Niech i nas nie zabraknie w tym wielkim dziele jedności.

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 1139
Odwiedzin: 6260

Copyright © 2012 - 2021, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone