Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2015-10-16 14:29:18

14 października br. w parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli zgromadzili się kapłani biorący udział w Pieszej Pielgrzymce Diecezji Włocławskiej. Spotkaniu przewodniczył Pasterz Diecezji bp Wiesław Mering. Celem spotkania było podsumowanie tegorocznej pielgrzymki, wymiana doświadczeń, opinii i nakreślenie zadań na czas najbliższy, a przede wszystkim złożenie podziękowań.

         Istotę pielgrzymowania na Jasną Górę wyraził św. Jan Paweł II następująco: „Przyzwyczaili się Polacy - wszystkie, niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych... wiązać z tym miejscem”.

         Każda pielgrzymka do naszego sanktuarium narodowego na Jasnej Górze skłania do zadumy, nasuwa wiele refleksji i wspomnień. Wszak, aby kogoś dobrze poznać, trzeba z nim udać się na pielgrzymkę. Wówczas na jaw wychodzą ludzkie słabości i zalety. Doświadczamy poświęcenia i żarliwej pobożności.  Najpełniej ukazują się wartości, które może na co dzień nie są tak widoczne. Ponoszone trudy są równoważone przez niezliczone zyski duchowe.

         Ale pielgrzymowanie to przede wszystkim spotkanie z Bogiem. Św. Jan Paweł II - papież pielgrzym wyraził to słowami: „Człowiek tęskni za spotkaniem z Bogiem, a pielgrzymki kierują jego myśl ku przystani, do której może zawinąć na szlaku swoich religijnych poszukiwań”. Bez tego doświadczenia piesza pielgrzymka byłaby niezrozumiała.

         Nasz Noblista Władysław Reymont, gdy sam wędrował w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, o swoim doświadczeniu napisał: „Patrzę i pytam siebie, co im każe rzucić dom, dzieci, gospodarstwo, zarobek, zawsze pewną miskę kartofli, łóżko i pierzynę, i iść mil kilkadziesiąt o suchym chlebie. Sypiać po drogach, znosić trudy niewypowiedziane życia koczowniczego. Cóż to jest za siła, która ich porywa z gniazda i rzuca w różnorodny, taki sam tłum...”. Analizując jego relację zauważamy, że zrozumiał istotę pielgrzymki, gdy starszy brat kompani pątników podniósł w górę krzyż, ze słowami: „...ludzie, niech ten krzyż różami obwiedziony nas poprowadzi do Najświętszej Panienki...”. Stąd też każda pielgrzymka domaga się pogłębionej refleksji i wyciagnięcia wniosków, a przede wszystkim złożenia Bogu dziękczynienia.       

Punktem kulminacyjnym spotkania w Zduńskiej Woli była Msza św. celebrowana przez 28 kapłanów pod przewodnictwem Pasterza Diecezji. Ks. prałat Dariusz Kaliński, kustosz bazyliki Wniebowzięcia NMP i sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Maksymiliana Kolbego, witając ks. Biskupa i Duszpasterzy przypomniał, że celem tego spotkania jest ukazanie syntetycznego obrazu duszpasterstwa pielgrzymkowego. Podsumowania pielgrzymki dokonał koordynator Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej ks.Marek Molewski.

         Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej podążała do Częstochowy pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” i słowa te stanowiły motto dla wszystkich pielgrzymów. Wpisuje się to w przygotowania do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży, do których diecezja włocławska przystępuje pod hasłem „Misericordia” - Miłosierdzie.

         Pielgrzymkę tworzyły dwie kolumny wędrujące na Jasną Górę w odrębnych terminach. W skład pierwszej kolumny weszły:

- Grupa amarantowa, czyli 27 Pielgrzymka z Włocławka, która wyruszyła 6 sierpnia br. z katedry włocławskiej. Prowadzona była przez ks. Rafała Bogusa. W jej skład wchodziła również „Integracyjna Grupa CARITAS”, zrzeszająca osoby na wózkach wraz z wolontariuszami i opiekunem ks. Pawłem Zalewskim.

W następne dni dołączali kolejno:

- Grupa żółta - 25 Pielgrzymka z Konina prowadzona przez ks. Karola Skrobickiego. W jej skład weszła również grupa „Oaza Chorych” z osobami na wózkach inwalidzkich wspomagana przez wolontariuszy;

- Grupa zielona - 25 Pielgrzymka z Turku, której kierownikiem był ks. Dariusz Ziemniak;

- Grupa niebieska - 25 Pielgrzymka z Dzierżaw prowadzona niezmiennie przez ks. Mariana Kilichowskiego.

         Pierwsza kolumna pieszej pielgrzymki dotarła na Jasna Górę 13 sierpnia br. i została powitana przed szczytem Jasnej Góry przez ks. biskupa włocławskiego Wiesława Meringa. Uroczysta Eucharystia dla pielgrzymów z diecezji: włocławskiej, kieleckiej, sosnowieckiej i radomskiej odbyła się o godz. 19.30. Mszy św. przewodniczył biskup włocławski. Stanowiła ona punkt kulminacyjny pielgrzymowania i zakończenie pątniczego trudu.

         Druga kolumna pieszej pielgrzymki Diecezji Włocławskiej weszła na Jasną Górę 24 sierpnia br. Składała się z trzech grup:

- Grupa biało-czerwona - 405 Pielgrzymka z Sieradza prowadzona przez ks. Jarosława Szpolorowskiego;

- Grupa pomarańczowa - 25 Pielgrzymka ze Zduńskiej Woli, której kierownikiem był ks. Mariusz Danielewski.

         Do tej kolumny już po raz III dołączyła Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej tworzona przez trzy grupy z: Turku, Włocławka i Zduńskiej Woli. Kierownikiem był ks. Dawid Drapała.

         Pątnicy byli witani przez ks. biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, który też następnego dnia o godz. 8.00 celebrował dla pielgrzymów Mszę św. Homilię wygłosił ks. prałat Dariusz Kaliński.

         Po skończonych uroczystościach ku czci Matki Bożej Częstochowskiej 27 sierpnia br. pielgrzymi, tradycyjnie wyruszyli w drogę powrotną.

         Ogółem w dwóch kolumnach pielgrzymowało 2091 osób (1304 kobiet, 787 mężczyzn). W tym było: 50 kapłanów, 27 kleryków, 6 sióstr zakonnych, 13 lekarzy, 19 pielęgniarek, 25 osób ze służby medycznej, 17 osób wspomaganych przez wolontariuszy pielgrzymowało na wózkach. Ogółem w służby pielgrzymkowe zaangażowanych było 235 osób. Najstarszym pielgrzymem była Helena Siutkowska z Konina licząca 84 lata.

         Godny podkreślenia jest fakt, że przez cały czas trwania pielgrzymki w kościołach diecezji włocławskiej parafianie gromadzili się w godzinach Apelu Jasnogórskiego na modlitwę w intencjach pielgrzymów.

         Ponadto, 850 osób dojechało autokarami na ostatni etap i wejście pielgrzymki na Jasna Górę, jako „pielgrzymi duchowi”. Byli oni obecni na Mszach Świętych na Jasnej Górze. Razem więc biorących udział w Pielgrzymce Diecezji Włocławskiej w sposób zorganizowany było w sumie 2981 osób.

         Przygotowania do pielgrzymki nie kończą się wraz z powrotem do domów. Najpierw trzeba wszystkim podziękować i zaraz rozpocząć przygotowania do kolejnego pielgrzymowania pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie” naznaczonego Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.

         Koordynator pieszych pielgrzymek diecezji włocławskiej ks.Marek Molewski szczególne podziękowania skierował w stronę ks. biskupa włocławskiego Wiesława Meringa za wielką troskę, modlitwę, przewodniczenie Eucharystii rozpoczynającej tegoroczne pielgrzymowanie, pasterskie błogosławieństwo we Włocławku oraz na Jasnej Górze, gdy przed Maryją stawały grupy pielgrzymkowe.

         Następnie na ręce ks. prałata Artura Niemiry i ks. prałata Lesława Witczaka wyraził wdzięczność Diecezjalnej Kurii Włocławskiej, za zaangażowanie i pomoc w organizacji Pieszej Pielgrzymki oraz finansowe wsparcie. W tych wspomnieniach nie mogło zabraknąć wszystkich Księży Proboszczów, zwłaszcza z tych parafii, z których wyruszają poszczególne grupy pielgrzymkowe oraz Proboszczów, którzy tak gościnnie podejmowali pątników.

         Szczególne podziękowania popłynęły w stronę niezliczonych Dobrodziejów, za życzliwość i wszelką pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji w drodze: Kapłanów, Sióstr zakonnych i Kleryków za świadectwo pełnej podziwu służby bliźniemu w duchu pokory i miłości oraz samych Pielgrzymów zaangażowanych we wszystkie służby pielgrzymkowe i tym cichym, skromnym pątnikom modlącym się za siebie, swych bliskich, a także w intencjach Diecezji Włocławskiej i całego Kościoła.

(fotorelacja w galerii)                                                                                                             Ks. Mariusz Budkiewicz

 Dodano: 2015-10-15 22:16:48

11 października 2015 r. w ramach XX Dni św. Maksymiliana, Patrona Zduńskiej Woli, organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży gościliśmy zespół powołaniowy „Kerygma”.

Zespół swoim śpiewem ubogacił liturgie Mszy świętych. Homilie głosił nasz parafianin ks. dr Marcin Idzikowski, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 

Zespół Powołaniowy „Kerygma” powstał w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. „Kerygmat” w języku greckim to głoszenie Dobrej Nowiny o Zmartwychwstałym Jezusie - stąd nazwa zespołu i jednocześnie zadanie, które stoi na czele każdego z członków zespołu.

Zespół tworzą klerycy Seminarium, charakteryzujący się zdolnościami wokalno - muzycznymi i niezwykłą prezencją. Skład zmienia się wraz z odejściem najstarszych członków zespołu. W ramach ewangelizacji, zespół wyjeżdża w niedziele do parafii naszej diecezji, aby muzyką, śpiewem i wprowadzeniami do Liturgii ubogacić sprawowanie niedzielnej celebracji Eucharystycznej.Dodano: 2015-10-12 08:47:37

Uroczystości związane z jubileuszem 190-lecia nadania praw miejskich Zduńskiej Woli, a także z 25-tą rocznicą uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym i pierwszych wolnych wyborach samorządowych, 9 października br. zgromadziły licznie mieszkańców miasta w bazylice Wniebowzięcia NMP. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się 8 i trwały do 11 października br.

9 października 2015 roku miała miejsce Msza św. inaugurująca obchody jubileuszowe, której przewodniczył bp Wiesław Mering. Przed Mszą św. Prezydent Miasta Piotr Niedźwiecki witając biskupa włocławskiego przypomniał przypadającą rocznicę 190-lecia wystawienia aktu erekcyjnego dla Zduńskiej Woli, rozsławionej przez św. Maksymiliana, który jest patronem miasta i powiatu oraz prosił o celebrowanie Eucharystii inaugurującej obchody jubileuszowe, zbiegające się w tym roku z 25-tą rocznicą odrodzonego samorządu terytorialnego.

         Następnie ks. prałat Dariusz Kaliński, kustosz bazyliki Wniebowzięcia NMP i sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Maksymiliana Kolbego, powitał: Najdostojniejszego Pasterza, kapłanów z ks. Prowincjałem Zgromadzenia Księży Orionistów Krzysztofem Baranowskim i ks. prałatem Grzegorzem Karolakiem proboszczem z Ciechocinka, poczty sztandarowe, delegacje oraz władze samorządowe. Jednocześnie podkreślił dobrą współpracę z władzami lokalnymi dla wspólnego dobra mieszkańców.  

         W homilii ks. biskup zaznaczył, że św. Maksymilian jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych świętych świata katolickiego. Stanowi ideał realizowania konkretnych przedsięwzięć związanych z prowadzeniem człowieka do Boga. Wskazując na patrona dnia, bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, autora Kroniki polskiej wskazał, że ten wielki kapłan średniowiecza budził dumę z dziejów Polski i podkreślił doniosłą rolę Kościoła rzymskokatolickiego w dziejach Narodu. Uroczystość była transmitowana przez Radio Niepokalanów, które założył św. Maksymilian Maria Kolbe w 1938 roku.

         Po zakończeniu Mszy św. złożono kwiaty pod pomnikiem św. Maksymiliana. Następnie orszak złożony z pocztów sztandarowych, delegacji i mieszkańców przemaszerował ulicami miasta na cmentarz parafialny, gdzie pod tablicą upamiętniającą założyciela miasta Stefana Złotnickiego, złożono wiązanki kwiatów. Podczas przemarszu miała miejsce inscenizacja nadania Zduńskiej Woli praw miejskich.

         Z dziejów miasta...

         Erygowanie miasta Zduńska Wola w 1825 roku poprzedziło planowe sprowadzenie rzemieślników związanych z przemysłem tkackim, a wywodzących się z: Wielkopolski, Śląska oraz Saksonii, Prus i Czech. W marcu 1824 roku znajdowało się tu 144 rzemieślników - sukienników dysponujących 119 warsztatami tkackimi.

         Bezpośrednie starania o ustanowienie nowego miasta podjęła grupa 136 mieszkańców Zduńskiej Woli, która 29 grudnia 1824 roku wybrała pełnomocników celem wpisania ich gruntów do ksiąg wieczystych i „ułożenia się z dziedzicem i Rządem, aby osada fabryczna do godności miasta” została podniesiona. Jednakże to właściciel miejscowych dóbr ziemskich Stefan Złotnicki podjął i kierował tą inicjatywą. W marcu 1825 roku skierował on do Komisji Województwa Kaliskiego petycję z prośbą o nadanie Zduńskiej Woli praw miejskich.

         Stefan Złotnicki wydzielił również ze swego majątku obszar: 36 włók, 22 mórg i 93 pręty ziemi, co dawało razem około 617 ha ziemi. Wydzielił place na: siedzibę swoją i wójta, cmentarz żydowski, ratusz z ogrodem dla burmistrza, sługi policyjnego i 2 stróżów nocnych, cegielnię, piaskownię, szkołę katolicką i protestancką, ogrody dla nauczycieli, kościół i cmentarz ewangelicki oraz dla każdego z foluszników (rzemieślnicy trudniący się przygotowywaniem tkanin) po 510 m2 i 60 m2 łąki.

         Ponadto, zobowiązał się wybudować: ratusz, 2 szkoły dla uczniów wyznania rzymskokatolickiego i protestanckiego, kościół ewangelicki oraz uposażyć pastora. Obiecał również bezpłatnie użyczyć określonej ilości drewna ze swoich lasów na opał do szkół i dla sprowadzonych tkaczy. Ofiarował swobodę korzystania z piasku, pastwisk, stawu i kamieni polnych oraz zobowiązał się oddawać do kasy miejskiej po 100 zł rocznie przez okres 6 lat.  

         Akt erekcyjny podpisał w imieniu cara Mikołaja I książę namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączek 25 października 1825 roku. W tym czasie Zduńska Wola liczyła już około 5000 ludności. Było to miasto wielokulturowe. Podział narodowościowy odpowiadał w ogólnych ramach różnicom wyznaniowym. W 1902 roku wyliczono tu już 20472 mieszkańców, w tym: 10642 katolików, 3768 protestantów, 5983 Żydów i 79 prawosławnych. Udana lokacja miasta wyrażała się w stałym wzroście liczby mieszczan, których przybywało wraz z rozwojem przemysłu.

         Przed wybuchem I wojny światowej, na dzień 1 stycznia 1914 roku miasto osiągnęło liczbę 28437 osób. W 1925 roku wykazano w Zduńskiej Woli 12000 Polaków, 4500 Niemców i około 8000 Żydów.

         Choć nie brakowało tu dużych zakładów włókienniczych to od połowy XIX wieku, aż do 1939 roku Zduńska Wola była uważana za największy w okręgu łódzkim ośrodek nakładczego tkactwa chałupniczego. Zduńska Wola poniosła olbrzymie straty podczas II wojny światowej wyrażające się również w zmniejszeniu liczebności miasta z 30000 w 1939 roku do 19000 w 1945 roku. Stopniowy, powojenny rozwój miasta wyrażał się w znacznym powiększeniu obszaru Zduńskiej Woli przez: przyłączenie okolicznych wiosek, rozwój przemysłu włókienniczego, napływ ludności związany z urbanizacją miasta.  

         Przez nieomal dwa wieki dzielące nas od wydania aktu erekcyjnego Zduńskiej Woli dzieje miasta pokryły się patyną: legend, podań, radości i trosk ludzkich. A według księdza Jana Długosza i starożytnego mistrza Owidiusza „legenda ma tę moc, że z upływem lat, przez łączenie wartości ludzkich i boskich dodaje osobom oraz dziejom jakiejś instytucji, zwłaszcza miastu, blasku dostojeństwa”.

         W dzieje miasta pięknymi kartami wpisuje się parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której akt erekcyjny został sporządzony 22 grudnia 1766 roku, a został zatwierdzony 2 maja 1767 roku w kurii arcybiskupiej prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego w Łowiczu. Przywołując te daty należy przypomnieć, że niebawem czeka Zduńską Wolę poważny jubileusz 250-lecia erygowania tu pierwszej samodzielnej parafii.

(fotorelacja w galerii)

Ks. Mariusz BudkiewiczDodano: 2015-10-01 17:40:27

Rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej.
Od niedzieli do piątku zapraszamy na Różaniec o godz. 17.30 a w sobotę po mszy świętej o godz. 7.00.
Na Różaniec w kaplicy w Czechach, zapraszamy w środy i piątki o godz. 17.00. Dzieci zapraszamy na nabożeństwa szczególnie w poniedziałki, środy i piątki.Dodano: 2015-10-01 17:33:40

Od piątku 13 do niedzieli 15 listopada, w Ośrodku św. Maksymiliana, zapraszamy do udziału w rekolekcjach w duchu uzdrowienia, uwolnienia i przebaczenia, na temat: „Czy chcesz być zdrowy”, które poprowadzi o. Józef Witko oraz pan Grzegorz Bacik. Zapisy na rekolekcje będą przyjmowane od 1 października, w biurze Domu Pielgrzyma, w Ośrodku św. Maksymiliana, w godz. od 10.00 do 11.00 i od 16.00 do 17.00. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 30 zł; ilość miejsc jest ograniczona.

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 465
Odwiedzin: 2591

Copyright © 2012 - 2020, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone