Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2015-10-15 22:16:48

11 października 2015 r. w ramach XX Dni św. Maksymiliana, Patrona Zduńskiej Woli, organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży gościliśmy zespół powołaniowy „Kerygma”.

Zespół swoim śpiewem ubogacił liturgie Mszy świętych. Homilie głosił nasz parafianin ks. dr Marcin Idzikowski, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 

Zespół Powołaniowy „Kerygma” powstał w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. „Kerygmat” w języku greckim to głoszenie Dobrej Nowiny o Zmartwychwstałym Jezusie - stąd nazwa zespołu i jednocześnie zadanie, które stoi na czele każdego z członków zespołu.

Zespół tworzą klerycy Seminarium, charakteryzujący się zdolnościami wokalno - muzycznymi i niezwykłą prezencją. Skład zmienia się wraz z odejściem najstarszych członków zespołu. W ramach ewangelizacji, zespół wyjeżdża w niedziele do parafii naszej diecezji, aby muzyką, śpiewem i wprowadzeniami do Liturgii ubogacić sprawowanie niedzielnej celebracji Eucharystycznej.Dodano: 2015-10-12 08:47:37

Uroczystości związane z jubileuszem 190-lecia nadania praw miejskich Zduńskiej Woli, a także z 25-tą rocznicą uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym i pierwszych wolnych wyborach samorządowych, 9 października br. zgromadziły licznie mieszkańców miasta w bazylice Wniebowzięcia NMP. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się 8 i trwały do 11 października br.

9 października 2015 roku miała miejsce Msza św. inaugurująca obchody jubileuszowe, której przewodniczył bp Wiesław Mering. Przed Mszą św. Prezydent Miasta Piotr Niedźwiecki witając biskupa włocławskiego przypomniał przypadającą rocznicę 190-lecia wystawienia aktu erekcyjnego dla Zduńskiej Woli, rozsławionej przez św. Maksymiliana, który jest patronem miasta i powiatu oraz prosił o celebrowanie Eucharystii inaugurującej obchody jubileuszowe, zbiegające się w tym roku z 25-tą rocznicą odrodzonego samorządu terytorialnego.

         Następnie ks. prałat Dariusz Kaliński, kustosz bazyliki Wniebowzięcia NMP i sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Maksymiliana Kolbego, powitał: Najdostojniejszego Pasterza, kapłanów z ks. Prowincjałem Zgromadzenia Księży Orionistów Krzysztofem Baranowskim i ks. prałatem Grzegorzem Karolakiem proboszczem z Ciechocinka, poczty sztandarowe, delegacje oraz władze samorządowe. Jednocześnie podkreślił dobrą współpracę z władzami lokalnymi dla wspólnego dobra mieszkańców.  

         W homilii ks. biskup zaznaczył, że św. Maksymilian jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych świętych świata katolickiego. Stanowi ideał realizowania konkretnych przedsięwzięć związanych z prowadzeniem człowieka do Boga. Wskazując na patrona dnia, bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, autora Kroniki polskiej wskazał, że ten wielki kapłan średniowiecza budził dumę z dziejów Polski i podkreślił doniosłą rolę Kościoła rzymskokatolickiego w dziejach Narodu. Uroczystość była transmitowana przez Radio Niepokalanów, które założył św. Maksymilian Maria Kolbe w 1938 roku.

         Po zakończeniu Mszy św. złożono kwiaty pod pomnikiem św. Maksymiliana. Następnie orszak złożony z pocztów sztandarowych, delegacji i mieszkańców przemaszerował ulicami miasta na cmentarz parafialny, gdzie pod tablicą upamiętniającą założyciela miasta Stefana Złotnickiego, złożono wiązanki kwiatów. Podczas przemarszu miała miejsce inscenizacja nadania Zduńskiej Woli praw miejskich.

         Z dziejów miasta...

         Erygowanie miasta Zduńska Wola w 1825 roku poprzedziło planowe sprowadzenie rzemieślników związanych z przemysłem tkackim, a wywodzących się z: Wielkopolski, Śląska oraz Saksonii, Prus i Czech. W marcu 1824 roku znajdowało się tu 144 rzemieślników - sukienników dysponujących 119 warsztatami tkackimi.

         Bezpośrednie starania o ustanowienie nowego miasta podjęła grupa 136 mieszkańców Zduńskiej Woli, która 29 grudnia 1824 roku wybrała pełnomocników celem wpisania ich gruntów do ksiąg wieczystych i „ułożenia się z dziedzicem i Rządem, aby osada fabryczna do godności miasta” została podniesiona. Jednakże to właściciel miejscowych dóbr ziemskich Stefan Złotnicki podjął i kierował tą inicjatywą. W marcu 1825 roku skierował on do Komisji Województwa Kaliskiego petycję z prośbą o nadanie Zduńskiej Woli praw miejskich.

         Stefan Złotnicki wydzielił również ze swego majątku obszar: 36 włók, 22 mórg i 93 pręty ziemi, co dawało razem około 617 ha ziemi. Wydzielił place na: siedzibę swoją i wójta, cmentarz żydowski, ratusz z ogrodem dla burmistrza, sługi policyjnego i 2 stróżów nocnych, cegielnię, piaskownię, szkołę katolicką i protestancką, ogrody dla nauczycieli, kościół i cmentarz ewangelicki oraz dla każdego z foluszników (rzemieślnicy trudniący się przygotowywaniem tkanin) po 510 m2 i 60 m2 łąki.

         Ponadto, zobowiązał się wybudować: ratusz, 2 szkoły dla uczniów wyznania rzymskokatolickiego i protestanckiego, kościół ewangelicki oraz uposażyć pastora. Obiecał również bezpłatnie użyczyć określonej ilości drewna ze swoich lasów na opał do szkół i dla sprowadzonych tkaczy. Ofiarował swobodę korzystania z piasku, pastwisk, stawu i kamieni polnych oraz zobowiązał się oddawać do kasy miejskiej po 100 zł rocznie przez okres 6 lat.  

         Akt erekcyjny podpisał w imieniu cara Mikołaja I książę namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączek 25 października 1825 roku. W tym czasie Zduńska Wola liczyła już około 5000 ludności. Było to miasto wielokulturowe. Podział narodowościowy odpowiadał w ogólnych ramach różnicom wyznaniowym. W 1902 roku wyliczono tu już 20472 mieszkańców, w tym: 10642 katolików, 3768 protestantów, 5983 Żydów i 79 prawosławnych. Udana lokacja miasta wyrażała się w stałym wzroście liczby mieszczan, których przybywało wraz z rozwojem przemysłu.

         Przed wybuchem I wojny światowej, na dzień 1 stycznia 1914 roku miasto osiągnęło liczbę 28437 osób. W 1925 roku wykazano w Zduńskiej Woli 12000 Polaków, 4500 Niemców i około 8000 Żydów.

         Choć nie brakowało tu dużych zakładów włókienniczych to od połowy XIX wieku, aż do 1939 roku Zduńska Wola była uważana za największy w okręgu łódzkim ośrodek nakładczego tkactwa chałupniczego. Zduńska Wola poniosła olbrzymie straty podczas II wojny światowej wyrażające się również w zmniejszeniu liczebności miasta z 30000 w 1939 roku do 19000 w 1945 roku. Stopniowy, powojenny rozwój miasta wyrażał się w znacznym powiększeniu obszaru Zduńskiej Woli przez: przyłączenie okolicznych wiosek, rozwój przemysłu włókienniczego, napływ ludności związany z urbanizacją miasta.  

         Przez nieomal dwa wieki dzielące nas od wydania aktu erekcyjnego Zduńskiej Woli dzieje miasta pokryły się patyną: legend, podań, radości i trosk ludzkich. A według księdza Jana Długosza i starożytnego mistrza Owidiusza „legenda ma tę moc, że z upływem lat, przez łączenie wartości ludzkich i boskich dodaje osobom oraz dziejom jakiejś instytucji, zwłaszcza miastu, blasku dostojeństwa”.

         W dzieje miasta pięknymi kartami wpisuje się parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której akt erekcyjny został sporządzony 22 grudnia 1766 roku, a został zatwierdzony 2 maja 1767 roku w kurii arcybiskupiej prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego w Łowiczu. Przywołując te daty należy przypomnieć, że niebawem czeka Zduńską Wolę poważny jubileusz 250-lecia erygowania tu pierwszej samodzielnej parafii.

(fotorelacja w galerii)

Ks. Mariusz BudkiewiczDodano: 2015-10-01 17:40:27

Rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej.
Od niedzieli do piątku zapraszamy na Różaniec o godz. 17.30 a w sobotę po mszy świętej o godz. 7.00.
Na Różaniec w kaplicy w Czechach, zapraszamy w środy i piątki o godz. 17.00. Dzieci zapraszamy na nabożeństwa szczególnie w poniedziałki, środy i piątki.Dodano: 2015-10-01 17:33:40

Od piątku 13 do niedzieli 15 listopada, w Ośrodku św. Maksymiliana, zapraszamy do udziału w rekolekcjach w duchu uzdrowienia, uwolnienia i przebaczenia, na temat: „Czy chcesz być zdrowy”, które poprowadzi o. Józef Witko oraz pan Grzegorz Bacik. Zapisy na rekolekcje będą przyjmowane od 1 października, w biurze Domu Pielgrzyma, w Ośrodku św. Maksymiliana, w godz. od 10.00 do 11.00 i od 16.00 do 17.00. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 30 zł; ilość miejsc jest ograniczona.Dodano: 2015-08-25 08:22:22

22 sierpnia br. zawitała w Sanktuarium urodzenia i chrztu św. Maksymiliana kolejna grupa pątników zmierzających na Jasną Górę. 

II Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę wyjechała 21 sierpnia br. z Włocławka. Dzień później dołączyła do nich grupa z Parafii św. Barbary w Turku i tego samego dnia pielgrzymi zatrzymali się na nocleg w Ośrodku św. Maksymiliana.

Nazajutrz pątnicy uczestniczyli we Mszy św. w bazylice, gdzie kazanie wygłosił ksiądz Mateusz Kuliński z Włocławka. Na pielgrzymi szlak dołączyła grupa pątników ze Zduńskiej Woli wraz z księdzem Pawłem Koralewskim.

Kierownikiem pielgrzymki jest ks. Dawid Drapała, wikariusz parafii św. Barbary w Turku.

Diecezjalną pielgrzymkę rowerową tworzą 3 grupy: z Włocławka, Turku i Zduńskiej Woli. Pielgrzymi rowerowi mają do pokonania łącznie 360 km, najdłuższy etap wynosi 109 km. Warto dodać, iż szlak przemierzą pątnicy w różnym wieku: najstarszy pielgrzym ma 74 lata, a najmłodszymi uczestnikami są: 6-letnia Tosia, 8-letni Kubuś i 10-letnia Julka. Wszystkich uczestników, których łączy miłość do Matki Bożej i pasja pielgrzymowania rowerami, jest 42.

Nad duchową stroną pielgrzymki czuwają duszpasterze: ksiądz Mateusz Kuliński z Włocławka, ksiądz Paweł Koralewski ze Zduńskiej Woli oraz kierownik ksiądz Dawida Drapała z Parafii św. Barbary w Turku.

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 2

Unikalnych wizyt: 778
Odwiedzin: 3321

Copyright © 2012 - 2019, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone