Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2020-03-02 13:09:36

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto państwowe. Ma na celu oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Upamiętnia tych, którzy po II wojnie światowej walczyli o prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa, stawiając opór sowietyzacji i podporządkowaniu kraju Związkowi Radzieckiemu. Dlatego też w naszej Bazylice w niedzielę tego dnia o godz. 9.00 odbyła się uroczysta Liturgia Mszy świętej, której przewodniczył ks. prał. Dariusz Kaliński, który sprawował ją w intencji żołnierzy niezłomnych. Eucharystia zgromadziła wiernych, kombatantów, żołnierzy podziemia antykomunistycznego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polski Pawła Rychlika, dyrektora kancelarii Marszałka województwa łódzkiego Dawida Mazurkiewicza, wicestarostę Wojciecha Rychlika, Prezydenta Miasta Zduńska wola Konrada Pokorę, Radnych Powiatu, oraz Radnych Rady Miasta, przedstawicieli policji, straży pożarnej i straży miejskiej, poczty sztandarowe. W homilii proboszcz mówił o walce żołnierzy, którzy oddali swoje życie za ojczyznę, przelali swoją krew byśmy żyli w wolnym kraju, dla których ważne były słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna. Po zakończonej liturgii procesyjnie wierni, przedstawiciele władzy i poczty sztandarowe udali się pod pomnik żołnierzy wyklętych na ulicy Złotnickiego, aby złożyć kwiaty.

(fotorelacja w galerii)

  Dodano: 2020-02-26 16:32:16

W poniedziałek 24 lutego w naszej Bazylice miało miejsce spotkanie kapłanów rejonu sieradzkiego i zduńskowolskiego. Spotkanie to zgromadziło 87 prezbiterów naszej diecezji pod przewodnictwem ks. bp Wiesława Meringa. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu, której przewodniczył ks. prał. Tomasz Michalski – diecezjalny ojciec duchowny i odpowiedzialny za formację Kaplanów w naszej diecezji. Podczas adoracji była możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty i pojednania i wysłuchania prelekcji ks. prof. dr hab. Ireneusza Mroczkowskiego pt: „Niewykorzystane szanse kapłańskiej posługi spowiedniczej”. Po czym nastąpiła Eucharystia, której przewodniczył Pasterz naszej diecezji. Homilię wygłosił również ksiądz profesor, podczas której poruszył temat: „Sprawiedliwość i miłosierdzie w konfesjonale i życiu kapłana”. Słowo podziękowania skierował ksiądz biskup wyrażając wdzięczność za udział w tym skupieniu, oraz życzył swoim kapłanom sił na zbijający się Wielki Post. Po zakończonej liturgii wszyscy księża zostali zaproszeni przez ks. prał. Dariusza Kalińskiego na wspólny obiad do Auli ośrodka św. Maksymiliana. 

(fotorelacja w galerii)

  Dodano: 2020-02-15 12:46:11

W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Lourdes w naszej Bazylice 11 lutego 2020r., o godz. 17.00 została odprawiona uroczysta liturgia w intencji osób chorych. Eucharystii przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, którą koncelebrowali księża z dekanatu, oraz z dekanatów sieradzkich. Homilię wygłosił ks. Paweł Zalewski, który od 15 lat w naszej diecezji zajmuje się osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Zgromadzonych na liturgii powitał ks. prał. Dariusz Kaliński, proboszcz i kustosz sanktuarium. Kaznodzieja Nawiązał do hasła tegorocznego dnia chorego: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”, powiedział, że Jezus jest lekarzem nie tylko duszy, ale także ciała. Świadczą o tym cudowne uzdrowienia z choroby lub ocalenia z wypadków. Przypomniał postać świętego Jana Pawła II, który zainicjował te spotkania i modlitwy w intencji chorych osób, odrzuconych przez świat. Po homilii nastąpił obrzęd sakramentu namaszczenia chorych. Przed błogosławieństwem końcowym, słowa wdzięczności wyraził ks. Paweł Zalewski, który podziękował Księdzu Biskupowi za obecność, sprawowaną Eucharystię oraz solidarność z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Prosił też o modlitwę w intencji wszystkich cierpiących. Nawiązując wspomnianego już hasła tegorocznego Światowego Dnia Chorego zauważył, że dziś Jezus działa wśród ludzi poprzez kapłanów. W tym kontekście zachęcał obecnych na liturgii prezbiterów do zaangażowania i troski o wszystkich potrzebujących pomocy, opieki i zrozumienia. Kwiaty wdzięczności na ręce Pasterza diecezji przekazała osoba niepełnosprawna będąca na wózku inwalidzkim. Na zakończenie przemówił Pasterz Diecezji, który przypomniał o potrzebie wdzięczności. „Każda Eucharystia jest dziękczynieniem, ale wdzięczność wobec Boga wzbudza każdy sakrament. W sakramentalnych znakach sam Jezus przychodzi do człowieka”, mówił bp Mering. Zwrócił również uwagę, że ludzie starsi i chorzy czekają nie tyle na trafną diagnozę, ale przede wszystkim potrzebują ciepła, życzliwości i serdeczności ze strony innych.

(fotorelacja w galerii)

    Dodano: 2020-01-22 15:16:42

W ramach trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w poniedziałek, 20 stycznia br., w naszej Bazylice, miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne. O godzinie 18.00 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem ks. Bp Wiesława Meringa, w której wzięli udział wierni kościoła zduńskowolskiego, księża dekanatu: ks. prał. Ryszard Kucharski, ks. kan. Janusz Gozdalik, ks. Andrzej Anyszka, ks. Maciej Fikus, ks. Andrzej Jaworski, ks. prał. Grzegorz Karolak – referent ds. ekumenizmu, oraz ks. bp Jan Cieślar, biskup kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Cezary Jordan proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ze Zduńskiej Woli. Zgromadzonych na liturgii powitał ks. prał. dr Dariusz Kaliński. Homilię wygłosił Pasterz Kościoła Włocławskiego. Zwracając uwagę na kwestię interkomunii powiedział: „najpierw musi być absolutnie wspólna wiara w rzeczywistość eucharystyczną, w sakramentalną obecność Jezusa w Najświętszym sakramencie, a dopiero później wspólne przyjmowanie komunii” – zauważył hierarcha. W dalszej części rozważania wskazał na biblijne znaczenie słowa „nadzieja”, które często używane było zamiennie ze słowem „wiara”. „Punktem centralnym nauki o nadziei jest posiadanie pewności dotyczącej istnienia Boga miłującego człowieka”. Wskazał również jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą złe pojmowanie kultury z którą na co dzień obcuje człowiek – korona Bożego stworzenia. Na zakończenie homilii Pasterz Diecezji podkreślił, że sens istnienia człowieka w świecie nie może być właściwie rozumiane bez oparcia na fundamentalnych wartościach jak: prawda, dobro, piękno, których źródłem jest sam Bóg. Na zakończenie Eucharystii słowo świadectwa wygłosił ksiądz biskup Jan Cieślar, hierarcha diecezji warszawskiej. Wskazał na istotne punkty, które gromadzą wyznawców przy ołtarzu Pańskim. Pierwszym z nich jest istota ekumenizmu wraz z Chrystusowym wezwaniem: „spraw Ojcze, aby byli jedno” (por. J 17,21) oraz wzajemny szacunek, który buduje jedność chrześcijan, „Chrystus przyszedł, aby stać się dla nas drogą ku zbawieniu”, ale również drogą ku jedności, bo tylko w Nim przychodzi ukojenie.

(fotorelacja w galerii)


    Dodano: 2020-01-20 11:44:59

Narodowa Pielgrzymka Do Rzymu Z Okazji 100 Rocznicy Urodzin Ojca Świętego - 7 Dni

 
Cel podróży:Włochy -
 
Wyjazd:14-05-2020
Powrót:20-05-2020
Rodzaj transportu:autokar
Liczba dni:7
 
Cena od : 1790 
Cena za osobę dorosłą:
 
Narodowa pielgrzymka do Rzymu z okazji 100 rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II pod patronatem
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Meringa - Ordynariusza Diecezji Włocławskiej

WENECJA * ASYŻ * MONTE CASSINO * RZYM * WATYKAN * LORETO * PADWA

Pielgrzymka do grobu św. Jana Pawła II. Msza Święta z Ojcem Świętym Franciszkiem
Atrakcyjny program zwiedzania, bez nocnych przejazdów, śniadania i kolacje w cenie


1 DZIEŃ
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejście graniczne w Boboszowie. Przejazd przez Czechy i Austrię na obiado-kolację i nocleg k/Tarvisio.

2 DZIEŃ

Po śniadaniu przejazd do WENECJI: przepłynięcie tramwajem wodnym k/placu św. Marka, bazylika św. Marka, z zewnątrz Most Westchnień i Pałac Dożów, przejście do mostu Rialto nad Canale Grande. Czas wolny w Wenecji. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Chiancano Terme.

3 DZIEŃ

Po śniadaniu przejazd do ASYŻU: zwiedzanie bazyliki Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkulą, bazyliki św. Klary, spacer przez średniowieczny Asyż przez Plac Comune do bazyliki św. Franciszka. Zwiedzanie kościoła górnego i dolnego oraz grobu Świętego z przewodnikiem-franciszkaninem. Przejazd na MONTE CASSINO: cmentarz żołnierzy polskich II Korpusu poległych podczas bitwy (Msza św.) oraz opactwo św. Benedykta. Obiado-kolacja i nocleg k/ Rzymu.

4 DZIEŃ
Po śniadaniu RZYM i WATYKAN: Msza św. z Ojcem Świętym Franciszkiem w 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Następnie Plac Wenecki, Kapitol, Ołtarz Ojczyzny, Koloseum oraz starożytne ruiny Forum Romanum (z zewnątrz). Czas wolny. Zwiedzanie z przewodnikiem bazyliki św. Jana na Lateranie. Wejście po Świętych Schodach. Obiado-kolacja i nocleg k/Rzymu.

5 DZIEŃ
Po śniadaniu zwiedzanie bazyliki św. Piotra. Nawiedzenie grobu św. Jana Pawła II. Czas wolny. Bazylika św. Pawła za Murami. Po południu spacer po barokowym Rzymie, m.in. Plac Navona, Panteon, fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie. Obiado-kolacja i nocleg k/Rzymu.

6 DZIEŃ

Po śniadaniu przejazd do LORETO – Sanktuarium Maryjne: bazylika i cmentarz żołnierzy polskich. Następnie PADWA: zwiedzanie bazyliki św. Antoniego, plac Prato Della Valle z figurami m.in. polskich królów Jana Sobieskiego i Stefana Batorego Przejazd na obiado-kolację i nocleg k/Padwy.

7 DZIEŃ
Po śniadaniu powrót do Polski. Przejście graniczne w Boboszowie. Przyjazd wg rozkładu jazdy.


Zniżka dla Stałych Klientów (po raz czwarty z BP-T „CARITAS”) – 50 PLN
Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 2

Unikalnych wizyt: 787
Odwiedzin: 3775

Copyright © 2012 - 2020, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone