Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2019-10-08 11:05:11

We wspomnienie św. Franciszka z Asyżu odbyła się w naszej Bazylice niecodzienna uroczystość. O godzinie 18.00 odbyła się uroczysta Liturgia Mszy świętej podczas której wierni świeccy złożyli Profesję zakonną do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo różańcowe, podczas którego modlono się o potrzebne dary dla składających profesję. Liturgii przewodniczył ks. parał. Dariusz Kaliński proboszcz, a zarazem opiekun franciszkańskiej wspólnoty. Homilię wygłosił ks. Artur Biernat wikariusz parafii, który w słowie przypomniał osobę św. Franciszka, który oddal wszystko dla Jezusa i braci, których spotykał na swojej drodze, jak także wszystkich jego naśladowców w Zakonach Franciszkańskich. Po homilii, na ręce przełożonego brata Sylwestra Klimowicza nastąpiło złożenie Profesji – czyli przyrzeczeń życia Ewangelicznego. W tym roku po raz pierwszy czasową Profesję złożyli: s. Anna Sobczak, s. Barbara Skworzec, s. Monika Owczarek, a na kolejny rok złożył br. Zbigniew Tomaszewski. Potwierdzenia złożonych przyrzeczeń w imieniu Kościoła dokonał ks. prał. Dariusz Kaliński, po której nastąpiła procesja z darami, w której uczestniczyli nowo przyjęci. Na zakończenie eucharystii ksiądz proboszcz podziękował wszystkim świeckim franciszkanom  za ich posługę, którą ofiarują dla naszej parafii, jak również zachęcił do tego, aby inni chętnie włączali się do tej wspólnoty. Druga część świętowania odbyła się na uroczystej agapie, w Ośrodku św. Maksymiliana.

(fotorelacja w galerii)

   Dodano: 2019-10-04 12:17:32

We wtorek rozpoczeliśmy miesiąc modlitwy różańcowej.
Od niedzieli do piątku zapraszamy na Różaniec w Bazylice o godz. 17.30 a w sobotę po mszy świętej o godz. 7.00, w kaplicy w Czechach w środy i piątki o godz. 17.00. Dzieci zapraszamy na nabożeństwa szczególnie w poniedziałki, środy i piątki.


Tegoroczne nabożeństwa różańcowe rozpoczynają cykl modlitewnych przygotowań do przeżycia misji świętych w naszej parafii, w październiku przyszłego roku.


                                  Dodano: 2019-10-03 17:25:12

"Z orląt, a nie z kawek wyrastają ORŁY"

30 września do Sanktuarium w Licheniu wyjechała młodzież wraz z katechetani i opiekunami aby rozpocząć bezpośredni etap przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Na prośbę ks.Biskupa dzień skupienia poprowadził o. Łukasz Buksa - Franciszkanin. Na koniec spotkania ks. Biskup powiedział również do licznie zgromadzonej młodzieży:„Kiedy gromadzicie się tu, w sanktuarium, w świętym miejscu, jesteście jak młode orlęta, które doskonale wiedzą, jakie niebezpieczeństwa grożą waszej wierze w Jezusa, waszej wierności chrześcijaństwu. Życzę wam, abyście byli młodymi orłami, które będą zmieniać świat na lepsze, a nie będą zadowalać się byle czym”.

      Dodano: 2019-09-30 11:45:30

Z dzienniczka świętej siostry Faustyny: „Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą.” (Dz. 1521). Już po raz dwunasty 28 września br., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawili się ludzie, by odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Uczestnicy tej akcji modlili się w tym roku o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, szczególnie za kapłanów.  Tradycją lat ubiegłych w naszym mieście modlitwa odbyła się na skrzyżowaniu ulicy: Łaskiej, Dąbrowskiego i Alejek Kościuszki. Modlitwę poprowadził ks. Artur Biernat, a w Czechach wspólnota modlitewna zgromadziła się przy pomniku Obrońców Ojczyzny, której przewodniczył ks. Damian Sochacki. Tegoroczna modlitwa zgromadziła bardzo dużą liczbę wiernych.

(fotorelacja w galerii)

    Dodano: 2019-09-18 14:57:48

„Dzieje pielgrzymowania Zduńskowolan na Jasną Górę. Przewodnik historyczny”, taki tytuł nosi nowa książka ks. Mariusza Budkiewicza. Promocja tej książki odbyła się już na tegorocznej Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy. Ale prezentacja jej odbyła się 16 września 2019 roku, o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego przy ul. Łaskiej 12 w naszym mieście. Na spotkanie z autorem przyszło wielu sympatyków i regionalistów. Wszystkich zebranych gości i autora powitała pani dyrektor biblioteki Lidia Reflandowska-Jagielska. Całość spotkania była prowadzona przez pana prezesa Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli Jarosława Stulczewskiego. Na spotkaniu byli obecni kapłani naszej parafii, oraz kierownik Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej ks. Damian Sochacki, który został poproszony o zabranie głosu w sprawie pielgrzymowania i opowiedzenia o atmosferze na pątniczym szlaku. Po spotkaniu, każdy mógł zakupić książkę i otrzymać dedykację od autora.

(fotorelacja w galerii)

                                                

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 1140
Odwiedzin: 6313

Copyright © 2012 - 2019, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone