Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności
← Powrót

Spotkanie ekumeniczne

Dodano: 2020-01-22 15:16:42

W ramach trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w poniedziałek, 20 stycznia br., w naszej Bazylice, miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne. O godzinie 18.00 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem ks. Bp Wiesława Meringa, w której wzięli udział wierni kościoła zduńskowolskiego, księża dekanatu: ks. prał. Ryszard Kucharski, ks. kan. Janusz Gozdalik, ks. Andrzej Anyszka, ks. Maciej Fikus, ks. Andrzej Jaworski, ks. prał. Grzegorz Karolak – referent ds. ekumenizmu, oraz ks. bp Jan Cieślar, biskup kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Cezary Jordan proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ze Zduńskiej Woli. Zgromadzonych na liturgii powitał ks. prał. dr Dariusz Kaliński. Homilię wygłosił Pasterz Kościoła Włocławskiego. Zwracając uwagę na kwestię interkomunii powiedział: „najpierw musi być absolutnie wspólna wiara w rzeczywistość eucharystyczną, w sakramentalną obecność Jezusa w Najświętszym sakramencie, a dopiero później wspólne przyjmowanie komunii” – zauważył hierarcha. W dalszej części rozważania wskazał na biblijne znaczenie słowa „nadzieja”, które często używane było zamiennie ze słowem „wiara”. „Punktem centralnym nauki o nadziei jest posiadanie pewności dotyczącej istnienia Boga miłującego człowieka”. Wskazał również jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą złe pojmowanie kultury z którą na co dzień obcuje człowiek – korona Bożego stworzenia. Na zakończenie homilii Pasterz Diecezji podkreślił, że sens istnienia człowieka w świecie nie może być właściwie rozumiane bez oparcia na fundamentalnych wartościach jak: prawda, dobro, piękno, których źródłem jest sam Bóg. Na zakończenie Eucharystii słowo świadectwa wygłosił ksiądz biskup Jan Cieślar, hierarcha diecezji warszawskiej. Wskazał na istotne punkty, które gromadzą wyznawców przy ołtarzu Pańskim. Pierwszym z nich jest istota ekumenizmu wraz z Chrystusowym wezwaniem: „spraw Ojcze, aby byli jedno” (por. J 17,21) oraz wzajemny szacunek, który buduje jedność chrześcijan, „Chrystus przyszedł, aby stać się dla nas drogą ku zbawieniu”, ale również drogą ku jedności, bo tylko w Nim przychodzi ukojenie.

(fotorelacja w galerii)


    

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 2

Unikalnych wizyt: 18
Odwiedzin: 60

Copyright © 2012 - 2020, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone